RSS

Archives de Tag: Sag

Üç sağdan üç sola: Alternatif doğar mı? Doğmalı mı?.

Üç sağdan üç sola: Alternatif doğar mı? Doğmalı mı?

Samim Akgönül

Tanıl Bora’nın referans kitabını okumayan kalmamıştır herhalde. Bora‘ya göre  Türkiye’de siyasi yelpazenin sağında yer alan akımlarda 3 değişik  yaklaşım görülebilir : Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve İslamcılık[1]. Bu kitabın yayınlanmasında sonra geçen aşağı yukarı 15 sene sonra bir güncelleme yapılabilir kanımca. Türkiye sağı hâlâ  üç kategoride ele alınabilir, ancak :
 
 Muhafazakârlık ve İslamcılık 2000’lerden itibaren iç içe geçmiş durumda. AKP öncesinde özellikle taşralı muhafazakâr taban, Demokrat Parti geleneğinden gelen muhafazakâr milliyetçi sağ partileri desteklerken Siyasal İslam’ın kalesi Milli Görüş hareketine özellikle ekonomide devletçilik yaklaşımından ötürü uzak duruyordu. Zaten bürokrat/asker vesayetindeki rejim Milli Görüş’ün palazlanmasına izin vermiyordu.

  2000 krizi sonrası AKP bir söylem devrimi gerçekleştirdi. Geleneksel Milli Görüş söyleminden üç noktada ayrıştı    (“Bu gömleği çıkardık”) : a) İslamcı söylemin savunduklarını, özellikle de başörtüsü meselesini “özgürlük”, “insan hakları” ve “demokrasi” çerçevesine oturttu, doğru da yaptı ve aşağıda irdeleyeceğim özgürlükçü solun (bu satırların yazarı dahil) desteğini alabildi, b) Geleneksel Avrupa karşıtlığını terk etti ve tam tersine Kemalist askeri ve bürokratik vesayet altındaki iktidar partilerinin dudak ucuyla isteksiz olarak kabul ettikleri AB katılım reformlarını gerçekleştirmeye başladı[2] ve AB katılımının yapısal bir kriz içindeki ekonomiyi düzelteceğini düşünen üst orta sınıfın ve bu sürecin Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacağını  düşünen özgürlükçü solun desteğini aldı, c) Milliyetçilik söylemini paranteze aldı, daha doğrusu, milliyetçilik söylemini –hatta bazen ırkçılık söylemini- araç olarak dönem dönem kullandı. Ama tam ters söylemler de geliştirdi  (“Milliyetçiliği gömdük”). Bu anti-milliyetçi politikalar gayrimüslimlerin durumunda bir takım iyileşmeler getirirken insan hakları savunucularının da desteğini aldı. Ancak temelde, milliyetçilik hep AKP politikalarının satır aralarında yer aldı... Bu üç değişimin sonucu olarak AKP sağda tek parti konumuna yerleşti. Kendi tabanını niceliksel ve oransal olarak artırdı ve niteliksel olarak oportünist söylemlerle şehirlerdeki İslamcı ve muhafazakârları tek bir potada eritti. 2013’de, artık İslamcılar muhafazakâr. AKP dışı Muhafazakârlar artık ayrı bir “sol” kategoride incelenebilecek kadar farklılar (Antikapitalist Müslümanlar…)

 
 
Poster un commentaire

Publié par le juillet 7, 2013 dans Media

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :