RSS

Archives de Tag: riza

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER SEMPOZYUMU

ALEVİ ENSTİTÜSÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI’NDAN ORTAK ANAYASA SEMPOZYUMU

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER
SEMPOZYUMU

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü

7-8 Ocak 2012, Cumartesi, Pazar

İstanbul, Bilgi Üniversitesi

GENEL KOORDİNATÖR: Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Doç. Dr. Bedriye POYRAZ, Dr. Pınar ECEVİTOĞLU

SEMPOZYUM ASİSTANI: Seray KUMLU

AMAÇ VE KAPSAM
Modern demokrasi anlayışı çerçevesinde anayasanın bir toplumsal sözleşme olarak kabul edildiğini veri aldığımızda, Türkiye’de son on yıldır gündemden düşmeyen yeni anayasa tartışmalarının toplum nezdinde bu anlayışa uygun bir karşılık bulmadığını söylemek mümkündür.   Bu öncelikle, Türkiye’yi yeni ve demokratik bir anayasaya kavuşturma misyonunu yüklenen siyasal iktidarın anayasayı toplumsal bir müzakere ve oydaşmanın ifadesi olarak görmekten imtina eden “ileri demokrasi” anlayışından kaynaklanmaktadır. Öte yandan yeni anayasa fikri, siyasi iktidarın farklı toplumsal kesimleri müzakereye dâhil etmesi ve talepleri soğurması doğrultusundaki beklentiyi de artırmıştır. Bu beklenti çeşitli kesimleri hareketlendirmiş olmakla beraber eşit yurttaşlık statüleri mevcut anayasa tarafından zan altında bırakılmış en geniş kesimlerden biri olan Alevilerin yeni anayasa tartışmalarında yeterince aktif ve örgütlü bir tutum sergilemedikleri dikkati çekmektedir. 1990’ların başından bu yana doğrudan Alevi kimliği üzerinden örgütlenen ve dile getirdikleri taleplerin anayasal hak kapsamında olduğundan kuşku duyulamayacak bu kesimin yeni bir anayasa yapımı arifesinde kendini gösteren suskunluğu, 20 yıllık örgütsel deneyim ve birikim dikkate alındığında düşündürücüdür. Kuşkusuz bu tutumun özelde Alevi örgütlülüğünün iç dinamikleriyle, genel planda ise Türkiye’nin siyasal koşullarıyla ilişkili nedenleri bulunmaktadır. Ancak nedenler ne olursa olsun Alevilerin yeni anayasa tartışmaları karşısındaki tutumunu bir “bekleyiş” olarak nitelendirmek mümkündür.

Bekleyişe karşı aktif bir katılım ve müzakereden yana olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi toplumunun tüm bileşenleriyle bu sürece müdahil olmasını sağlamak, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin anayasal talepler olarak yeniden tartışılması ve formüle edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “Anayasayı Beklerken: Aleviler” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Öte yandan gerek düzenleyici kurum olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın gerekse sempozyumun akademik sorumluluğunu üstlenen Alevilik Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü’nün ortak fikri, bugün Alevilerin temel sorunları olarak kabul edilen sorunların yalnızca Alevilere özgülenemeyeceği yolundadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının mevcut anayasada ifadesini bulan inşa ve kuruluş mantığı yalnızca Alevileri değil, çok sayıda başka kesimi de hem bireysel düzlemde hem de kimi kolektif kimliklerin taşıyıcıları olarak dışarlıklı kılmaktadır. Buna karşılık siyasi iktidar Alevileri hep belirli bir sorun alanına sıkıştırmaya ve yalnızca bu alanda ve o da belirli sınırlar içinde kalmak kaydıyla söz söylemeye mahkum etmektedir. Aleviliği belirli bir biçimde yeniden inşa etmeye ve bu inşayı sekteye uğratabilecek toplumsal ittifak ve oydaşmaları engellemeye yönelik bu tutum, Alevilerin yukarıda ifade edilen “bekleyiş”ini de koşullandıran nedenlerin başında gelmektedir. Tam da bu nedenle sempozyumun temel hedefi, Alevilerin sorunlarını temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak tüm ötekilerin deneyimlediği sorunlarla ilişkilendirmek ve temel anayasal sorunlar olarak ele alıp tartışmaya açmaktır. Sempozyum programında yer verilen oturumlar ve katılımcılar da bu hedefe uygun olarak belirlenmiştir.

KESİNLEŞMİŞ PROGRAM

ANAYASAYI BEKLERKEN: ALEVİLER
SEMPOZYUMU
Biz şimdi ne yapacağız barbarlar olmadan?
Constantino Kavafis’e saygıyla
7-8 OCAK 2012
7 Ocak Cumartesi, Birinci Gün
9:00 Açılış Konuşmaları
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına vakıf başkanı Ercan GEÇMEZ
Alevilik Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Enstitüsü adına Prof. Dr. Ayhan YALÇINKAYA

10:00-12:00 Birinci Oturum
“Laik Bir Devlette Yaşama Hakkı”
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Fuzuli’ye saygıyla
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Murat Sevinç
Rıza TÜRMEN
Kezban HATEMİ
Dr. Orhan Gazi Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK

12:00-13:00 Öğle molası

13:00-15:00 İkinci Oturum
“Laiklik: Ne Konuşuyoruz, Ne Anlıyoruz?”
Fil yükün karıncaya yükletme, çekebilmez
Kaygusuz Abdal’a saygıyla
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Zeliha Etöz
Yrd. Doç. Dr. Murat AKAN
Prof. Dr. Tayfun Atay
Prof. Dr. Levent KÖKER
Prof. Dr. Taner TİMUR

15:30-17:30 Üçüncü Oturum
“Din(sizlik), Vicdan, İfade Özgürlüğü”
Meri kekliğim, yeter çektiğim
Enver Gökçe’ye saygıyla
Oturum Başkanı
Dr. Ali Murat İrat
Fikret İLKİZ
Hüseyin GÜZELGÜL (PSAKD Gen. Bşk.)
Ali KENANOĞLU (HSAKD Bşk.)
Enver AYSEVER

8 Ocak Pazar, İkinci Gün
10:00-12:00 Dördüncü Oturum
“Eşit Yurttaşlık: İlkesini Arayan Adalet”
Süresiz baş dönmesiyiz çok garip adamların
Edip Cansever’e saygıyla
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Hüseyin Aygün
Aydın ENGİN
Arş. Gör. Hakan MERTCAN
Prof. Dr. Eser KÖKER

12:00-13:00 Öğle molası
13:00-15:00 Beşinci Oturum
“Anayasayı Kim Yazıyor, Anayasa Kimi Yazıyor?”
Kan sızıyor bir halkın dinmeyen uğultusundan
Turgut Uyar’a saygıyla
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Bedriye Poyraz
Levent TÜZEL
İhsan ELİAÇIK
Aysel TUĞLUK
Dr. Dilek KURBAN

15:00-15:15 Mola
15:15-17:15 Altıncı Oturum
“Ötekilerin Anayasası, Anayasanın Ötekileri”
Gözleri Hotel Gülyurdu, bıyıklarını Muş ovasında unutmuş
İzzet Yasar’a saygıyla
Oturum Başkanı: Dr. Pınar Ecevitoğlu
Erol DORA
Ali TOPACIK (ASDA Bşk.)
Yetvard DANZİKYAN
Remzi ALTUNPOLAT (KAOS GL)

17:30-19:00 Kapanış Oturumu
Bir Anayasa niye yazılır, abiler
Ece Ayhan’a saygıyla
Oturum Başkanı
Arş. Gör. Hakan Mertcan
Yrd. Doç. Dr. Murat SEVİNÇ
Doç. Dr. Zeliha ETÖZ
Ercan GEÇMEZ (HBVAKV Gen. Bşk.)

19:15 SONUÇ BİLDİRGESİ

Publicités
 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 6, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DOCUMENTAIRES

Migration & Rencontre des cultures dans le cinéma

documentaire de Turquie

26-27 Avril 2011

Projection de films documentaires sous-titrés en

français ou en anglais

Programme

Mardi 26 Avril 2011

10:00-11:00

 

Introduction : Migrations et rencontres culturelles dans le cinéma documentaire

turc

(Mr. Stéphane de Tapia et Mr. Can Candan)

11:00-12:45

Projection de films documentaires suivi de débats.

Ayrılığın Yurdu Hüzün: Kayaköy / Kayaköy : le lieu de la separation

(2001, Enis Rıza, 26′)

En 1922, lors de l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie, les

habitants du village de Levissi (en turc Kayaköy) ont dû partir pour la Grèce et ils

se sont installés dans un nouveau village nommé Nea Levissi, nouvelle

agglomération proche d’Athènes. La bourgade anatolienne de 500 maisons, avec

ses écoles, ses églises, ses chapelles, ses fontaines et ses rues s’est retrouvée

dans un silence absolu. Ce documentaire a été réalisé à la mémoire de ce village

et de ses habitants. Dans ce documentaire, on peut voir tous les souvenirs, les

chansons de ces paysans qui ont quitté leurs villages, mais aussi les témoignages

des actuels villageois turcs.

Yeni Bir Yurt Edinmek / Adopter une nouvelle patrie (2006, Enis Rıza, 56′)

Yeni Bir Yurt Edinmek raconte l’histoire de la migration forcée des Grecs

d’Anatolie en 1922 vers la Grèce. Ce documentaire est fondé sur les narrations de

ces immigrants et témoigne de la difficile construction de leur nouvelle patrie ; il

explique pourquoi ils sont devenus des « combattants de la liberté » résistants.

12:45-13:45

Pause déjeuner

13h45-15h45

Projection de films suivi de débats de 15 mn.

TO TEIXOΣ MAΣ / Duvarımız / Notre Mur (1993, Panikos Hrisantu & Niyazi

Kızılyürek, 105′)

Duvarımız décrit les histoires parallèles et entremêlées de deux amis, un Grec et

un Turc de Chypre, qui retournent dans leur île tourmentée pour retrouver les

victimes de la violence inter-ethnique et de la guerre. Le film, produit par la chaîne

allemande ZDF 2, a reçu le prix Abdi Ipekci en 1997..

15:45-16:00

Pause café

16:00-18:00

Projection de film suivi de débats de 35 mn.

Duvarlar / Mauern / Les Murs (2000, Can Candan, 83′) – Débat avec le

réalisateur

Duvarlar-Mauern-Walls est un documentaire trilingue (turc, allemand, anglais) qui

retrace une période de l’histoire récente de la plus grande minorité vivant dans le

Berlin post-Réunification : la communauté immigrée turque, observée ici depuis les

Etats-Unis par un cinéaste turc. Dans la période qui a suivi la chute du Mur de

Berlin et la Réunification allemande, l’année 1991 a été caractérisée par un

renforcement de la violence xénophobe en Allemagne, une violence sur laquelle il

n’était plus question de fermer les yeux. 1991 marquait aussi le trentième

anniversaire des débuts de l’immigration turque en Allemagne. Dans ce film, des

Turcs immigrés parlent de leur passé, de leur présent et du futur qu’ils envisagent,

s’interrogent sur les conséquences de la chute du Mur et de la réunification qui a

suivi, ainsi que sur ces actes d’hostilité qui affectent leur intégration dans la

nouvelle Allemagne.

Mercredi 27 Avril 2011

10:00-12:30

projections des films (115 mn.) avec débats de 15 mn.

Nahide’nin Türküsü / La Chanson de Nahide (2009, Berke Baş, 52′)

Lors d’un voyage sur sa terre natale à Ordu au Nord-est de la Turquie, la

réalisatrice turque Berke Baş découvre les origines arméniennes de sa grandmère

et le passé de cette ville cosmopolite, un passé tragique qui reste tacite. A

travers des conversations avec les membres de sa famille et quelques survivants

arméniens, le film tente de restaurer une histoire qui est sur le point de tomber

dans l’oubli.

Dûr / Uzak / Au loin (2005, Kazım Öz, 75′)

Kazim Öz a tourné ce documentaire dans la région de Turquie orientale où il est

né, en 1973. Une terre de bergers, qu’il a quittée pour suivre des études

scientifiques et s’essayer au théâtre, avant de devenir réalisateur. Bon nombre

d’enfants du pays ont, comme lui, quitté les leurs pour s’en aller chercher une

autre vie en ville, sinon à l’étranger. Revenant à Dersim, il filme ceux qu’il a

laissés, s’attarde sur leurs visages, enregistre leurs voix, donne à entendre leurs

paroles, dans lesquelles perce une vive amertume. Croisant dans l’ouest de

l’Europe des existences déracinées, sa caméra s’attarde sur des hommes et des

femmes esseulés, comme mis « à distance » d’un peuple qui souffre aussi de leur

absence. La mélancolie que son film dégage est celle, poignante, des immigrés du

monde entier et des êtres aimants/aimés qu’ils ont quittés. Le film y trouve une

forme d’universalité, qui lui confère toute sa force.

12:30-13:30

Pause déjeuner

13:30-15:35

Projection des films suivi de débats de 15 mn.

Miraz / Umut / L’espoir (2010, Rodi Yüzbaşı, 58′)

Un jeune homme qui essaye d’aller en France avec des voies illégales et d’autres

qui ont quittés la Turquie de la même manière, et qui ont laissés seuls leurs

parents et les parents de ceux-ci qui attendent leur retour depuis huit ans… Un

monde en mutation rapide, les expériences, les changements, l’histoire de l’attente

dans ce village dans l’est de la Turquie pendant quatre saisons.

Tülay German: Kor ve Ateş Yılları / Tülay German: Les années de feu et de

braise (2010, Didem Pekün, 50′)

Le documentaire Tülay German : Kor ve Ateş Yılları raconte la biographie, la

musique e la révolte de Tulay German, une des pionnières de la musique pop

turque, qui a été contrainte d’émigrer d’Istanbul à Paris, 40 années auparavant.

Le film reflète l’évolution historique de la Turquie par l’évolution musicale de

l’artiste en racontant d’une part l’histoire personnelle de l’artiste et d’autre part

l’histoire complexe et tourmentée de la Turquie à partir des années 60.

15:35-15:50

Pause café

15:50-17:40

Projection de film suivi de débats de 15 mn.

Transit/ In Transit (2005, Berke Baş, 50′)

Istanbul est une ville célèbre en tant que pont entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, et

c’est à ce carrefour géographique que les histoires de trois familles de migrants se

croisent. Loin de l’architecture ottomane glorieuse et la vie nocturne glamour du

Bosphore, Transit montre la dure vie des transitaires coincés à Istanbul, entre leur

passé déchiré par la guerre ou la misère et leur avenir imaginé et insaisissable. Ce

documentaire suit les pistes d’une famille irakienne arabe, d’une famille kurde

irakienne, et d’un couple nigérian pendant une année entière, témoin de leur lutte

pour s’adapter à la vie sur les marges d’une ville impitoyable en attendant leurs

visas et permis de travail qui ne semblent jamais à venir.

Ben ve Nuri Bala/ Nuri Bala et moi (2009, Melisa Önel, 42′)

Ben ve Nuri Bala est un documentaire sur la vie d’une activiste féministe

Esmeray. L’expérience d’Esmeray est un voyage personnel d’Istanbul à Kars pour

comprendre l’identification à un lieu, à une origine, à une identité. . Débutant par

les rues d’Istanbul et allant vers le village d’Eşmeyazı (département de Kars, en

Turquie orientale) cette histoire nous emmène entre désir d’appartenance à un lieu

et conditions qui construisent nos identités. Ce documentaire a reçu le Prix du

meilleur film documentaire au 46ème Festival d’Antalya Golden Orange.

17:40 -18:30

Discussion

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :