RSS

Archives de Tag: kuyerel

Üç sağdan üç sola: Alternatif doğar mı? Doğmalı mı?.

Üç sağdan üç sola: Alternatif doğar mı? Doğmalı mı?

Samim Akgönül

Tanıl Bora’nın referans kitabını okumayan kalmamıştır herhalde. Bora‘ya göre  Türkiye’de siyasi yelpazenin sağında yer alan akımlarda 3 değişik  yaklaşım görülebilir : Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve İslamcılık[1]. Bu kitabın yayınlanmasında sonra geçen aşağı yukarı 15 sene sonra bir güncelleme yapılabilir kanımca. Türkiye sağı hâlâ  üç kategoride ele alınabilir, ancak :
 
 Muhafazakârlık ve İslamcılık 2000’lerden itibaren iç içe geçmiş durumda. AKP öncesinde özellikle taşralı muhafazakâr taban, Demokrat Parti geleneğinden gelen muhafazakâr milliyetçi sağ partileri desteklerken Siyasal İslam’ın kalesi Milli Görüş hareketine özellikle ekonomide devletçilik yaklaşımından ötürü uzak duruyordu. Zaten bürokrat/asker vesayetindeki rejim Milli Görüş’ün palazlanmasına izin vermiyordu.

  2000 krizi sonrası AKP bir söylem devrimi gerçekleştirdi. Geleneksel Milli Görüş söyleminden üç noktada ayrıştı    (“Bu gömleği çıkardık”) : a) İslamcı söylemin savunduklarını, özellikle de başörtüsü meselesini “özgürlük”, “insan hakları” ve “demokrasi” çerçevesine oturttu, doğru da yaptı ve aşağıda irdeleyeceğim özgürlükçü solun (bu satırların yazarı dahil) desteğini alabildi, b) Geleneksel Avrupa karşıtlığını terk etti ve tam tersine Kemalist askeri ve bürokratik vesayet altındaki iktidar partilerinin dudak ucuyla isteksiz olarak kabul ettikleri AB katılım reformlarını gerçekleştirmeye başladı[2] ve AB katılımının yapısal bir kriz içindeki ekonomiyi düzelteceğini düşünen üst orta sınıfın ve bu sürecin Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacağını  düşünen özgürlükçü solun desteğini aldı, c) Milliyetçilik söylemini paranteze aldı, daha doğrusu, milliyetçilik söylemini –hatta bazen ırkçılık söylemini- araç olarak dönem dönem kullandı. Ama tam ters söylemler de geliştirdi  (“Milliyetçiliği gömdük”). Bu anti-milliyetçi politikalar gayrimüslimlerin durumunda bir takım iyileşmeler getirirken insan hakları savunucularının da desteğini aldı. Ancak temelde, milliyetçilik hep AKP politikalarının satır aralarında yer aldı... Bu üç değişimin sonucu olarak AKP sağda tek parti konumuna yerleşti. Kendi tabanını niceliksel ve oransal olarak artırdı ve niteliksel olarak oportünist söylemlerle şehirlerdeki İslamcı ve muhafazakârları tek bir potada eritti. 2013’de, artık İslamcılar muhafazakâr. AKP dışı Muhafazakârlar artık ayrı bir “sol” kategoride incelenebilecek kadar farklılar (Antikapitalist Müslümanlar…)

 
 
Poster un commentaire

Publié par le juillet 7, 2013 dans Media

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

Küyerel 2013 Konferansları

Küyerel 2013 Konferansları

« Düşünme ve zihniyet dünyası » (1) 

Konu: “Toplum, Kimlik ve Birey: Türkiye’de ve Batı’da Sosyal Bilimler Perspektifi”

Prof. Dr. Samim Akgönül/ Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi.

Yer: Taksim Hill OtelTarih :

19 Ocak 2013 Saat: 16:30-19:30

kuyerel

Küyerel Düşünce Platformunun,  2013 yılı  faaliyeti ana teması; “ “Düşünme – Zihniyet Dünyası  ve Demokratik Katılım”  olarak belirlendi.
Türkiye;  temel sosyal, siyasal sorunlarını demokratik yol ve yöntemlerle çözemiyor. Şiddet, nefret söylemi, demokratik katılım yolunu engelliyor. En basit sorunun çözümünde dayatma/çatışma yöntemi öne çıkıyor.
Şiddet, nefret ve çatışmacı yöntem, insan-insan ilişkisinden başlayıp, aile yaşamına, kamusal alandan, siyasal alana her yerde karşımıza çıkıyor. “Şiddet, nefret ve çatışma” sorunu, bir “düşünme ve zihniyet” dünyasının sonucu ortaya çıkıyor. Bu zihniyet dünyası, demokratik katılım yollarını  engelliyor. Küyerel;  toplumun  içselleştirdiği  bu zihniyet dünyasını açığa çıkartılarak tartışılmasını amaçlıyor.
Küyerel Düşünce Platformu, 2013  yılı  faaliyetini, 3  başlık altında gerçekleştirmeye çalışacak.  1-“ Düşünme ve zihniyet dünyası.”2- “Türkiye ve dünya’da değişimin dinamikleri.” 3-  “21. yy’da Türkiye’de sol nasıl güçlenebilir ve nasıl seçenek olabilir?”

Prof. Dr. Samim Akgönül:

Tarihçi ve Siyaset Bilimci. Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi Araştırma yönetcisidir. Ayrıca Syracuse Üniversitesi’nde ve Yeditepe Üniversitesi’nde Avrupa’da Ayırımcılık ve Irkçılık, Azınlıklar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türk Yunan İlişkileri, Türkiye Siyasi ve Toplumsal Tarihi, Islam ve Politika, Din ve Çatışma gibi dersler vermektedir.

Araştırmaları, Türkiye’de Gayrimüslim azınlıklar, Balkanlar’da Müslüman azınlıklar, Batı Avrupa’da Müslümanlar, Avrupa’da Din-Devlet ilişkileri ve azınlık kavramı konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkçe üzerine sosyal-dilbilim çalışmaları da vardır. Bilimsel dergilerde birçok Fransızca, Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlanmıştır. Fransa ve Türkiye basınında fikir yazıları ve yorumlar yazmaktadır. AGİT ve Avrupa Konseyi gibi uluslarası kurumlarda, çesitli resmî ulusal kurumlarda azınlıklar ve göçmenler konularında uzmanlık görevi yapmaktadır. Makale ve kitapları Fransızca, İngilizce, Türkçe başta olmak üzere, Yunanca, Arapca, Farsca, Fince, İtalyanca, Almanca gibi birçok dilde yayınlanmıştır.

Başlıca yayınlanmıs kitapları şunlardır :
Akgönül Samim (dir.), Tartışılan Laiklik, Türkiye’de ve Fransa’da İIlkeler, Algılamalar, Istanbul, Press of Bilgi University, 2011. Traduit par Ceylan Gürman et Samim Akgönül
Akgönül Samim, Azınlık,: Türk bağlamında Azınlık kavramına çapraz bakışlar, Istanbul, BGST, 2011.
Akgönül Samim, Minorités en Turquie, Turcs en minorité: regards croisés sur l’altérité collective dans le contexte turc, Istanbul : Isis, 2010.
Akgönül Samim, Stéphane de Tapia (eds.), 40 ans de présence turque en Alsace, Strasbourg : Néotheque, 2009, 286 p.

Akgönül Samim, (dir.), Laïcité en débat : principes et représentations du concept de la laïcité en France et en Turquie, Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, 348 p.
Akgönül Samim (ed.), Reciprocity et Greek et Turkish minorities: Law, Religion, Politics, Istanbul : Bilgi University Press, 2008, 211 p.
Akgönül Samim, Stéphane de Tapia (dir), Kazakhs, Kalmouks et Tibétains en France : minorités discrètes, diasporas en devenir ?, Paris : L’Harmattan, 2007, 320 p.
Akgönül Samim, De la nomination en turc actuel : appartenances, perceptions, croyances, Istanbul : Isis, 2007, 119 p.
Akgönül Samim, Türkiye Rumları: Ulus Devlet çağından Küreselleşme çağına bir azınlığın Yok oluş Süreci, Istanbul : İletişim Yayınları, 2007, 234 p. Tranduit par Ceylan Gürman
Akgönül Samim, Religion de Turquie, religions des Turcs : nouveaux acteurs dans l’Europe élargie, Paris : L’Harmattan, collection « compétences interculturelles », 2006, 196 p.
Akgönül Samim, Le Patriarcat grec orthodoxe de Constantinople : de l’isolement à l’internationalisation, Paris : Maisonneuve & Larose, 2005, 222 p

Akgönül Samim, Grecs de Turquie : processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’État nation à l’âge de la mondialisation, Louvain La Neuve : Académia Bruylant, 2004, 256 p.
Akgönül Samim, Une minorité, deux États : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale, Istanbul : Isis, 1999, 297 p.

Özet
Sosyal Bilimlerde Birey, Kimlik ve Kolektif yaklasimlar

20. YY’in ikinci yarisi, hukuk alaninda oldugu gibi sosyal bilimlerde de Birey’e yöneldi. Modernite kavrami, özgür, hareketlerinde tek karar verici, rasyonel ve toplum içindeki yerini kendi belirleyen bir Bireyin idealtipik varligi üzerine kuruldu. 1990 sonrasinda ise, kimlik konusu tekrar gündeme geldi. Kimlik dogal olarak kolektifligi, daha dogru bir deyisle « hayalî ayniligi » içeren bir kavram olarak, hak arayislarinda göz ardi edilen toplumsallasmalar tekrar sosyal bilimlerin öznesi haline geldi. Bunun en iyi örnegi, Tarih, Sosyoloji, Cografya , Antopoliji, Siyaset Bilimi ve son olarak de Hukuktaki « azinlik » kavramina yaklasimlara getirilen radikal degisiklikler oldu. Konferans, bu kavram üzerinden Sosyal bilimlerde son 30 yilda takip edilebilen bu mütasyonu inceleyecektir.

Adres: Abide-i Hürriyet Cad, No 74, Çınar Apt. Kat 1, Daire 5 Şişli 34349 İstanbul
Telefon: 0212 240 33 73 begin_of_the_skype_highlighting            0212 240 33 73      end_of_the_skype_highlighting – Fax: 0212 240 33 93
http://kuyerel.org/

 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 5, 2013 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , ,

Yeni Anayasa Yolunda Biz

Yeni Anayasa Yolunda Biz

Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği(FES), Sosyal Demokrasi Vakfı(SODEV), Küresel ve Yerel Düşünce Derneği(KÜYEREL) ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı(TÜSES)’in ortaklaşa düzenlediği ve anayasa sürecinde sesi az duyulan kesimler ve hak savunucularıyla buluşmak üzere ‘Yeni Anayasa Yolunda’ konferans dizisinin ikincisi

30 Mart 2012’de 09:00’da Point Hotel/Taksim’de

gerçekleştirilecektir.

 

Étiquettes : , , , ,

Türkiye’nin DEĞİŞİM DİNAMİĞİNİN MANTIĞI

Türkiye’nin

  DEĞİŞİM DİNAMİĞİNİN MANTIĞI

Konuşmacı : Nabi YAĞCI

 Tarih:  11 Şubat 2012 Cumartesi

 
Poster un commentaire

Publié par le février 3, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , ,

Düzyazılarıyla NAZIM HİKMET

 Küyerel Düşünsel Etkinlikleri 2012

Düzyazılarıyla NAZIM HİKMET:

Bir 1930’lar Komünistinin Günlük Hayatı,  Duygu ve Düşünce Dünyası       

Konuşmacı : Halil Berktay

Tarih:   28 Ocak  2012 Cumartesi

Yer: Taksim Hill Otel, İstanbul

 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 24, 2012 dans Manifestations culturelles

 

Étiquettes : , , , ,

KÜYEREL 2012 KONFERANSLARI

KÜYEREL 2012 KONFERANSLARI

Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? (1) 

 2-“ Marksizm ve Milliyetçilik”

Konuşmacı:

Halil Berktay

14 Ocak 2012

Saat: 13.00- 16.00

Yer: Taksim Hill Otel

3- « Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930’lar Komünistinin Günlük Hayatı,

 Duygu ve Düşünce Dünyası 

Konuşmacı:

Halil Berktay

28 Ocak 2012

Saat: 13.00- 16.00

Yer: Taksim Hill Otel

4-“Değişim Dinamiklerinin Mantığı”

 Nabi Yağcı

 11 Şubat  2012

  Saat: 14.00- 1700

Yer: Taksim Hill Otel

5-“Demokrasi ve Senfoni” 

25 Şubat  2012

Yer: Taksim Hill Otel

Konuşmacı:

 Cem Mansur

Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? (2)

6-“Sovyetler Birliği Deneyiminden Ne Kaldı?“

 10 Mart 2012

Saat: 14.00- 17.00

Yer: Taksim Hill Otel

Moderatör:  Ahmet Kardam

Konuşmacılar:

Nabi Yağcı

Murat Belge

Ahmet İnsel

Değişen Türkiye’yi ve Değişen Dünyayı Anlamak(1)

7-“ Küresel Ağ Toplumu”

24 Mart 2012

Saat: 14.00- 18.00

Yer: Taksim Hill Otel

Konuşmacılar:

Zülfü Dicleli

Prof. Dr. Ali Nesin / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Ayşe Erzan / İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi

 Değişen Türkiye’yi ve Değişen Dünyayı Anlamak (2)

8-“ Eski Türkiye’den  Yeni Türkiye’ye”

7 Nisan 2012

Saat: 14.00- 18.00

Yer: Taksim Hill Otel

Prof. Dr. Ümit İzmen / Şehir Üniversitesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Mesut Yeğen / Şehir Üniversitesi öğretim üyesi

Doç. Dr. Vahap Coşkun / Dicle Üniversitesi öğretim üyesi

Değişen Türkiye’yi ve Değişen Dünyayı Anlamak (3)

9-“ Aydınlanma Felsefesi ve Modernizm ilişkisi”

Prof. Dr. Cengiz Çakmak/ İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

26 Mayıs 2012

Yer: Taksim Hill Otel

Saat: 14.00- 18.00

10-« Evrendeki Kendiliğinden Yapılanma » 

Doç Dr. Emre Işık / Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi

 28 Nisan  2012

Saat: 14.00- 17.00

Yer: Taksim Hill Otel

Tasavvuf-  İlahiyat

11- “Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, Teizm ya da Ateizm”

Veya

“Tanrı İnancının Temelleri”

Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi

12 Mayıs 2012

Saat: 14.00- 17.00

Yer: Taksim Hill Otel

 

Étiquettes : , ,

Teskilat-i Esasiye 1921 Anayasasi

TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU

1921

3. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Ceridei Resmiye, 1-7 Şubat 1337

Kanun No:85

Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır.

Madde 4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir.

Madde 5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.

Madde 6- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder.

Madde 7- Ahkâmı şer’iyenin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili, feshi, ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve muamelat esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilinin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir.

Madde 8- Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları tebdil eyler.

Madde 9- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vazına ve Heyeti Vekile mukarreatını tasdika salahiyettardır. İcra Vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir.

İdare

Madde 10- Türkiye coğraafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder.

Vilâyat

Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset, şer’i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dahilindedir.

Madde 12- Vilâyet Şûraları vilâyetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Vilâyet Şûralarının içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır.

Madde 13- Vilâyet Şûrası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder, İcra salahiyeti daimi olan bu heyete aittir.

Madde 14- Vilâyette Büyük Milet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi hükûmeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder.

Kaza

Madde 15- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi hûkümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.

Nahiye

Madde 16- Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir.

Madde 17- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır.

Madde 18- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap azadan terekküp eder.

Madde 19- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası tarafından intihap olunur.

Madde 20- Nahiye şûrası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur.

Madde 21- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.

Umumi Müfettişlik

Madde 22- Vilâyetler iktisadi ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.

Madde 23- Umumi müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi, umumi müfettişlik mıntakasındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi Umumi müfettişlere mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakebe ederler.

Maddei Münferide

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri olur. Ancak elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül 1336 tarihli nisabı müzakere kanununun birinci maddesinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle işbu Teşkilatı Esasiye Kanunundaki 4 üncü, 5 inci, 6 ncı maddeler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetle karar verildiği takdirde ancak yeni intihabdan itibaren meriyül icra olacaktır.

 
Poster un commentaire

Publié par le décembre 9, 2011 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :