RSS

Archives de Tag: hamit

Ortadoğu’da Cemaatler ve Kimlikler

Hamit Bozarslan Kimdir?

Tarihçi, Siyaset Bilimci ve Kürt sorunu başta olmak üzere Ortadoğu uzmanı. EHESS’te (Sosyal Bilimler Yüksek Öğretim Okulu, Paris) öğretim üyesi.

Eserlerinden bazıları şunlardır: La Question Kurde, Etats et Minorites Presses de Science-Po (1997), From Political Struggle to Self-Sacrifice Violence in the Middle East (2004), Histoire de La Turquie Contempoaine (2004-2007, Türkçe Çevirisi: Türkiye’nin Modern Tarihi, Avesta yayinlari, 2007), 100 Mots Pour Dire La Violence Dance Le Monde Musulman (2005), Une Histoire de La Violence au Moyen-Orient (2008, Türkçe Çevirisi: Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi, İleitşim Yayınları, 2010), Sociologie Politique du Moyen-Orient (Paris, 2011)

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 27, 2011 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , ,

Balkans and Islam

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

BALKANS AND ISLAM:

ENCOUNTER-TRANSFORMATION-DISCONTINUITY-CONTINUITY

03-05 NOVEMBER 2010, ÇANAKKALE-TURKEY

Founded  in the region where the Ottomans crossed over to Europe for the first time in their history, Canakkale Onsekiz Mart University, the Faculty of Theology plans to host a symposium called “Balkans and Islam: Encounter-Transformation-Discontinuity-Continuity” in 03- 05 November, 2010.

After the first military expedition to the region in the year 1354, the Ottoman presence in the Balkans lasted for over five hundred years. The encounter with the Ottoman culture brought about significant changes in the socio-cultural and political structure of the region; thus, the foundations that transformed Southeast Europe into the “Balkans” had been collaterally laid. Various ethnic and cultural groups of the Balkans were re-formed from the beginning of the 19th century. The intermittent wars between the Ottomans and Russians, and the Balkan Wars in the 20th century played a substantial role in this re-formation process. These changes in the Balkans had an irreversible effect upon all the communities lived in the region. It is a matter of debate among scholars whether this transformation caused a “discontinuity” in the Ottoman/Islam tradition of the region, or ensured the “continuity” of the Ottoman/ Islamic culture in the Balkans through re-definition, or reconstruction of “national and religious identities.”

The cultural heritage of the Ottomans has kept its significance, especially in terms of the definition of religious identities, even in the 20th century in which people of the region started to form new independent states and systems. Especially, after the war experience in the last quarter of the 20th century, the socio-cultural structure of the region started to be questioned and eventually renegotiated with respect to Islam. At this point, the Ottoman tradition on the one hand, and Islamic entities and relations (realities) on the other hand, had been used as a source of reference.

The symposium that plans to address the Islamic phenomenon in the Balkans in terms of “encounter, transformation-discontinuity and continuity” of the cultures in the region, aspires to provide critical and integrative contribution to the academic studies in this field. The symposium encompasses a wide range of issues, such as Islamic history in the Balkans, cultural structure, and its affinities, history of religions, collective psychology, literature, art history, education, mysticism, and political structure. The following main themes are listed to guide those who want to participate in the symposium. However, the symposium is not limited to these themes; other related proposals are also welcome:

  1. Re/construction of identity and its sustainability;
  2. Culture of diversity, congruity, and its principles;
  3. Making of history, construction of culture, and civilization;
  4. Migration, and acculturation;
  5. Tradition, estrangement, alienation and oblivion.

Contributions of scholars and researchers specialized in the Balkans (and from the Balkans) are welcome. What is more, a special session that will bring together graduate students with experts in this field will be organized in the frame of the symposium program. More importantly, a platform of interdisciplinary communication is aimed to be established in this symposium. Conference languages will be both English and Turkish.

PS: Çanakkale Onsekiz Mart University will host the symposium. Accommodation expenses will be paid by the symposium organization. Transportation expenses belong to participants unless otherwise indicated. For further information please contact with the Symposium Secretary.

Symposium Calendar:

Abstract (250-300 words) due date:                                            July 18, 2010

Notification of acceptance of papers:                                         July 26, 2010

Deadline for full text submission of papers:                             October 3, 2010

Opening of the symposium:                                                        November 4, 2010

Chairman (President/ Head?) of the Symposium Organization Committee:

Prof. Dr. Ibrahim HATIBOGLU, COMU, Faculty of Theology (Dean)

Member of Organization Committee:

Prof. Dr. Hamit ER, COMU, Faculty of Theology, Turkey, (Coordinator)

Assoc. Prof. Dr. Sevket YAVUZ, COMU, Faculty of Theology, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ahmet OGKE, COMU, Faculty of Theology, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Numan ARUC, MANU, Macedonia

Assist. Prof. Dr. Hasan KAPLAN, COMU, Faculty of Theology, Turkey

Assist. Prof. Dr. A. Zisan FURAT, IU, Faculty of Theology, Turkey

Dr. Abdulvahid SEZEN, COMU, Faculty of Theology, Turkey

Secretary of the Symposium

Dr. Abdulvahid SEZEN

Contact Information:

balkanlarveislam@comu.edu.tr

Correspondence:

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi,

Ilahiyat Fakultesi, Terzioglu Kampüsü, 17020 Canakkale

Web Address: http://kongre.comu.edu.tr/balkansempozyumu-2010

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

Semih Vaner

SEMİH VANER ANISINA
Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik

Hazırlayanlar: Haldun Gülalp, Cengiz Çağla

Yayına Hazırlayan: Semih Sökmen, Savaş Kılıç
Katkıda Bulunan: Baskın Oran, Levent Ünsaldı, Hamit Bozarslan, Cengiz Çağla, Deniz Akagül, Faruk Bilici, Etienne Copeaux, Ali Kazancıgil, Samim Akgönül, Jean Marcou, Haldun Gülalp, Deniz Vardar
Kapak Tasarımı: Emine Bora

Kitabın Baskıları:
İlk Basım: Mayıs 2010
Değerli yazarımız, sosyal bilimci ve araştırmacı Semih Vaner’i 2008 yılında kaybettik. Kendisi Fransız Ulusal Siyaset Bilimi Vakfı’na bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CERI) öğretim üyesi ve araştırma yöneticisi, kurucusu olduğu Doğu Akdeniz ve Türkiye-İran Dünyası Çalışmaları Derneği (AFEMOTI) başkanı ve bu derneğin yayımladığı CEMOTI dergisinin kurucu editörüydü.
Ölümünün ardından Semih Vaner’in anısına dostları tarafından tasarlanan bu armağan kitap, Vaner’i hatırlama ve onu gelecek kuşaklara aktarma amacıyla yaşamı, çalışmaları ve eserlerini içeren kapsamlı bir incelemeyle açılıyor. Vaner’in ilgi alanının odak noktalarını oluşturan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, demokrasi ve laiklik temaları çevresinde arkadaşlarının son dönem yazılarına yer veriliyor.

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Semih Vaner Anısına
Cengiz Çağla ve Haldun Gülalp
« Hoca’yı Yazmak »: Semih Vaner’in Çalışmaları
Meslek Yaşamı ve Eserleri
Kaynakça
Levent Ünsaldı
1 Türkiye, Avrupa Birliği ya da « Belirsizliği » Tartışmak
Hamit Bozarslan
2 Avrupa’da Vatan Kavramı Üstüne Düşünceler
Cengiz Çağla
3 Avrupa Birliği’nin Siyasal İcat Sürecinde
« AB Yurttaşlığı » Sorunu ve Türkiye Sınırı
Deniz Vardar
4 Fransa’daki Tartışmalarda Avrupa Birliği’nin
Jeostratejik Geleceği ve Türkiye’nin Tam Üyeliği
Deniz Akagül
5 Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu
Baskın Oran
6 Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Yunan Dili ve Kültürünün Kalıntıları
Faruk Bilici
7 Kıbrıs: Bugünü Anlamak İçin Tarihçi Perspektifinden Bir Bakış
Etienne Copeaux
8 Alaturka Laiklik: Devletin Din ve Etnik Milliyetçilik ile Bulanık İlişkileri
Ali Kazancıgil
9 Fransa’da ve Türkiye’de Laiklik: Kavramlar, Sözcükler, Uygulamalar
Samim Akgönül
10 Fransa’da ve Türkiye’de Laikliğin Güncel Dönüşümleri
Jean Marcou
11 AİHM Kararları Işığında, Türkiye ve Fransa’da Laiklik
Haldun Gülalp
 
Poster un commentaire

Publié par le mai 21, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mésogeios

MESOGEIOS

Méditerranée

36 (2010)

Deniz Vardar

(Sous la Direction)

Hommage à Semih Vaner

Réflexions autour de la Turquie

Sommaire
Deniz Vardar, présentation 9
Faruk Bilici, Semih Vaner et ses recherches sur les partis politiques 17
Cengiz Cagla, La perception turque de la démocratie: une critique tocqvillienne 27
Deniz Vardar, Le populisme, un concept pluriel et persistant? Un essai d’analyse appliquée à la Turquie républicaine  41
E. Fuat Keyman, “Kurdish Question” in Turkey and a chance of democratic solution 65
Deniz Akagül, Europe(s) face à l’adhésion turque : des intérêts vers la passion 91
Hamit Bozarslan, Discuter de la Turquie, de l’Europe et de l’incertitude 111
Marilena Koppa, La perspective européenne de la Turquie et le Parlement européen 125
Samim Akgönül, Les Turcs et les Grecs, pérégrinations entre Eris et Eros 137
Jean Marcou, Les relations turco-arabes: nouvelle donne ou poursuite d’un scénario ancien 149
Gilles Bertrand, Un Arc conflictuel ? Réflexions sur quelques conflits, de la Bosnie au Cachemire 165
Jean-Paul Burdy, La religion à l’école : des « devoirs envers Dieu » à « l’enseignement du fait religieux » dans la République laïque (France, 1882-2009) 177
 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 11, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Agora

forumuniversitaire

 

Cycle Géopolitique ou Sciences
Tous les Jeudis, d’octobre à mai, de 14h30 à 16h
Espace Landowski

LA TURQUIE ACTUELLE

La Turquie est l’invitée de la France jusqu’en mars 2010. Une programmation au niveau national va mettre en lumière les visages traditionnels et contemporains de la Turquie.
Le F.U de l’Ouest parisien s’y associe en lui consacrant 15 conférences dans le cadre de deux cycles : l’un sur la richesse et la diversité de ses racines, le second sur la Turquie actuelle.
Dans ce cycle, guidé par d’éminents spécialistes, le F.U.O.P. s’intéressera, loin des clichés et des a priori, à son évolution actuelle, à l’extraordinaire vitalité de sa jeunesse et à sa position géographique qui lui confère un rôle particulier dans la géopolitique internationale.

– Liens à consulter :
http://www.saisondelaturquie.fr/geopolitique-la-realite-de-la.html http://www.saisondelaturquie.fr/autour-des-grandes-expositions-la.html


forum universitaire

Le 03 décembre 2009
De l’empire Ottoman à la République d’Ataturk
Thierry ZARCONE, directeur de recherches au CNRS-EHESS

Le 10 décembre 2009
La Turquie et l’Islam : pluralisme et réformisme
Thierry ZARCONE

Le 17 décembre 2009
La Turquie, la Russie et le Sud Caucase
Charles URJEWICZ, professeur INALCO, directeur du Centre de recherches russes et euro-asiatiques

Le 07 janvier 2010
L’économie turque, force et faiblesses
Dorothée SCHMID, responsable du programme Turquie contemporaine à l’IFRI

Le 14 janvier 2010
La question Kurde
Hamid BORZARSLAN, directeur d’études à l’EHESS

Le 21 janvier 2010
La Turquie, l’Europe et l’Union pour la Méditerranée
Dorothée SCHMID


Au-dela des conférences

• Thierry ZARCONE
« De l’empire ottoman à la République d’Ataturk » Découvertes Gallimard 2005 ; « Musulmans et soufis du Tibet » Arche Milan 2005 ; « La Turquie moderne et l’Islam » Flammarion 2004

• Charles URJEWICZ
« Religion et politique dans le Caucase post-soviétique » Maisonneuve et Larose 2007

• Dorothée SCHMID
« Cinéma et monde musulman : cultures et interdits » L’Harmattan 2009

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 4, 2009 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , ,

Pays basque : un modèle ?

CERI vous invite

ceri

Groupe de Travail sur la Turquie contemporaine

Atelier

Pourquoi les minorités nationales revendiquent-elles l’indépendance ?

Ceri, 6 juillet 2009

15h00-17h00

56, rue Jacob 75006 Paris

Avec

Maya Arakon

Maître de conférences à l’Université Yeditepe (Istanbul)

arakon

et

Hamit Bozarslan

Directeur d’Etudes à l’EHESS

bozarslan

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 23, 2009 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

Brasier ?

Conflit kurde
le brasier oublié du Moyen-Orient

Par Hamit Bozarslan

Paris, Ed. Autrement, collection Mondes et Nations, 2009.

conflit-kurde

Une décennie après la vague de violence amorcée par l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti du Kurdistan de Turquie), la question kurde fait de nouveau parler d’elle, dans un contexte régional particulièrement troublé.
Le conflit ouvert entre les Kurdes irakiens et Bagdad autour du statut de la province de Kirkouk, riche en pétrole, les nouvelles contestations armées en Turquie et en Iran ainsi que les émeutes urbaines en Syrie attestent l’existence d’un « autre front » au Moyen-Orient. Toujours brûlant et inévitablement complexe, il maintient les 30 millions de Kurdes dans une lutte sans issue. Cet ouvrage présente des clés de lecture pour comprendre les dynamiques actuelles du problème kurde à la lumière de l’histoire, aussi bien en Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie que dans l’espace transfrontalier très militarisé qu’ils partagent. L’auteur établit un lien entre l’instauration d’un ordre étatique postimpérial au lendemain de la Première Guerre mondiale et une dissidence minoritaire. La démarche de sociologie politique permet de saisir les cycles historiques successifs qu’a connus la contestation kurde, dont les derniers sont marqués par l’émergence de la ville comme lieu d’action et par l’affirmation de la jeunesse comme moteur de radicalisation.
 
Poster un commentaire

Publié par le mars 31, 2009 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :