RSS

Archives de Tag: CNRS/IFEA Samim Akgönül

Göçebe Yazılar

Göçebe Yazılar

Ali DAYIOGLU

YENI DÜZEN

13.06.2016

gocebe-yazilar

Tarihçi ve siyaset bilimci Samim Akgönül tarafından kaleme alınan “Göçebe Yazılar”, yazarın 2006-2013 yıllarında yaptığı seyahatler sırasında yazılmış olan ve Türkiye, Fransa ve Yunanistan’daki azınlık sorunları, din, toplum ve devlet ilişkileri, kamu yönetimi, siyaset ve göçmen topluluklar gibi meseleleri konu alan toplam 68 yazıdan oluşuyor. Kitabın özgünlüğü, böylesine ‘asık yüzlü’ konuları ele almasına ve okuyucuyu bilgi bombardımanına tutmasına karşın, isminin ruhuna yakışır şekilde seyahat kitabı gibi rahat okunmasından kaynaklanmakta. Kitabın bu özelliği, “Neden Kulüp Rakı Sipariş Ettim?” başlıklı yazıda doruğa ulaşmakta, yazar, neden Kulüp Rakı’yı [Kulüp Rakısı değil, Kulüp Rakı!] tercih ettiğini anlatırken milletlerin inşa döneminde ve sanayi ötesi toplumlarda bireysel tercihlerin nedenleriyle ilgili enfes bir sosyolojik analiz yapmakta. Bunların dışında, yazılarda bahsedilen konularla ilgili sonradan ortaya çıkan gelişmeler her bir yazının başında aktarıldığından, yazara göre Fransa ve Yunanistan’da, ama özellikle de Türkiye’de değişen-değişmeyen, iyiye-kötüye giden meseleleri görmek de mümkün oluyor.

Bu uzunca girizgâhtan sonra, kitapta yer alan yazılara bakıldığında Türkiye Yazıları (Yunanistan yazıları da bu başlık altında yer alıyor) başlığı altında özellikle “Regard”, “Üç Kırılma”, “Patrikhane ve Uluslararasıcılık”, “Azınlık Hakları, Azınlığın Hakları Değildir”, “Azınlık Haklarını Kaldırın!” ve “Yeni Türkiye İçin Üç Esin Kaynağı” başlıklı yazıların bir adım öne çıktıkları söylenebilir. Fransa Yazıları başlığı altında ise “Fransa’da Yerli Seçimler” ile “Fransa’da Bölgesel Seçimler: Denge Oyunu”nun. Tabii, böyle bir seçkinin okuyucunun ilgi alanına göre yapıldığını söylemeye gerek bile yok ama “Üç Sağdan Üç Sola: Alternatif Doğar mı? Doğmalı mı?” başlıklı “Sonsöz Yazısı”nın Türkiye’nin yakın tarihine ve Türkiye’deki sol hareketlerle ilgili son dönemdeki gelişmelere (Gezi Parkı’nda yaşananlar gibi) ilgi duyan hemen herkesin ilgisini çekeceğini söylemek mümkün.

Yukarıdaki seçkiden hareket edersek, “Regard”da öne çıkan husus, Kıbrıs’ta da birbirinin yerine kullanılan ama aslında farklı kavramlar olan ‘çokkültürlülük’ ile ‘çokkültürcülüğün’ açık ve net tanımlarının yapılması, birincinin var olan bir durumu, ikincinin ise bir siyasayı, hatta ideolojiyi ifade ettiğinin altının çizilmesidir. “Üç Kırılma”da ise, toplumdaki kırılmaların ulus-devletlerde ve ulus-devletin vazgeçilmez olduğunu düşünen kesimlerde hem kâbus olarak yaşandığı hem de araç olarak kullanıldığı belirtildikten sonra, Türkiye’deki dinsel, etnik ve sınıfsal kırılmaların analizi yapılmakta, nedenleri ortaya konulmaktadır. “Patrikhane ve Uluslararasıcılık”, İstanbul’daki Ekümenik Patrikhane’nin 20. yüzyılın ikinci yarısından, özellikle de Bartholomeos’un Patrik seçilmesinin ardından öneminin ve prestijinin artmasının nedenleri tartışılmakta, Ekümenik Patrikhane ile Moskova Patrikhanesi arasında yaşanan üstünlük mücadelesi aktarılmaktadır.

Bu seçki içerisinde yeni bir seçki daha yapılırsa kitabın ‘başyapıtları’ olarak, “Azınlık Hakları, Azınlığın Hakları Değildir”, “Azınlık Haklarını Kaldırın!” ve “Yeni Türkiye İçin Üç Esin Kaynağı” başlıklı yazıları seçmek gerekecek. İlk iki yazı, azınlık haklarının Türkiye ve Yunanistan’da (buraya Kıbrıs’ı da ekleyebiliriz) nasıl algılandığına ama gerçekte ne olduğuna ilişkin zihin açıcı bilgiler veriyor. Bu noktada sözü Samim Akgönül’e bırakmak yerinde olacaktır: “Azınlık kavramı, Türkiye ve Yunanistan devletlerinin en önemli ideolojik aygıtı eğitim aracılığı ile, eğreti, ikinci sınıf, potansiyel hain vs. olarak kamuoyuna tanıtıldı. Azınlık hakları ise gayrimeşru haklar olarak. Aslında yeni azınlık hakları literatüründe, haklar grup olarak azınlıklara verilmiyor. Azınlığa ait bireylere veriliyor. Böylece birey kendini hem çoğunluktan hem de ait olduğu azınlıktan koruyabiliyor. Diğer bir değişle, 1992’den bu yana, yani BM Ulusal Azınlıkları Koruma Deklarasyonu’ndan beri, azınlık hakları yok, azınlığa ait bireylerin hakları var. İster kullanırlar, ister kullanmazlar”. (s. 85)

“Yeni Türkiye İçin Üç Esin Kaynağı”nda ise, azınlık kavramını reddeden (Fransa) ve kabul eden (Finlandiya) devletler ile federatif, konfederatif ve otonomist devletlerde ‘azınlık sorunlarının’ nasıl çözümlendiği aktarılarak başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin alt kimliklerle olan sorunlarını nasıl çözeceğine ilişkin öneriler sunulmakta. Günümüzde Türkiye’deki Kürt sorununun gerçek bir savaşa dönüştüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda adı geçen yazının öneminin bir kat daha arttığını söylemek mümkün.

Fransa Yazıları’na gelince,  “Fransa’da Yerli Seçimler” ile “Fransa’da Bölgesel Seçimler: Denge Oyunu” başlıklı yazılarda Fransa’da ‘azınlık sorunlarının’ çözümünde adem-i merkeziyetçiliğin oynadığı önemli role değinmenin dışında, yerel seçimlerin iktidarı ne denli etkili denetlediği aktarılmakta, dolayısıyla da bu seçimlerin iç dengeler bakımından önemi ortaya konulmaktadır.

Son olarak, “Üç Sağdan Üç Sola: Alternatif Doğar mı? Doğmalı mı?” başlıklı “Sonsöz Yazısı”na değinmek ve üzerinde epeyce kafa yormak gerek. Samim Akgönül bu yazıda, Tanıl Bora’nın referans olmuş “Türk Sağının Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık” kitabının konusunu oluşturan Türkiye’deki sağ akımların 2000’li yıllardan itibaren geçirdikleri değişimi tartışmanın yanı sıra AKP’nin Milli Görüş’ten ayrışıp farklı siyasi görüşe sahip kitlelerin desteğini nasıl elde ettiğini aktarmakta. Bunun ardından,  Akgönül, Gezi Parkı direnişiyle uzun zaman sonra kendini gösterebilen Türkiye soluyla ilgili analizlerini okuyucuyla paylaşıyor. Gezi direnişinin ruhunun iyi anlaşılması gerektiğine işaret eden ve bu direnişe katılanların beklentilerinin tahlilini yapan Akgönül, Türkiye’de (ve de Kıbrıs’ta) sol hareketin geleceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Sistemi dönüştürmek isteyen, tahakküm altında ve kalıplara sokularak yaşamayı reddeden, kendi hayatlarına etki etmek arzusunda olan, karar mekanizmalarına daha aktif katılmak isteyen bireyleri kucaklayabildiği ölçüde solun güçlenebileceğini zihnimizde canlandırıyor…

Publicités
 
Poster un commentaire

Publié par le juin 13, 2016 dans Media, Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , ,

Islam, Religions, and Pluralism in Europe

Islam, Religions, and Pluralism in Europe

Editors

Ednan Aslan,

Ranja Ebrahim,

Marcia Hermansen

ednan

 

Capture d’écran 2016-04-19 à 07.37.48

 
Poster un commentaire

Publié par le avril 19, 2016 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , ,

L’UE et ses voisinages : entre intérêts et valeurs

L’UE et ses voisinages : entre intérêts et valeurs

Royal Institute for International Relations

28/01/2016

Conférence annuelle de l’Institut d’Etudes Européennes – Université Saint-Louis – Bruxelles

phare

 

Programme

9h00-9h15:  Accueil et mot de bienvenue

Hugues DUMONT, Président de l’IEE, Professeur USLB

 

9h15-9h30: Introduction des travaux

René LERAY, Professeur IEE-USLB

 

09h30-11h15:  Première session : « La nouvelle politique de voisinage, ses articulations avec les politiques européennes de sécurité et avec la politique migratoire »

Présidence : Jacques KELLER-NOELLET, Ancien Directeur Général ad personam Conseil, Chercheur associé IEE-USLB

 

La communication de la Commission du 18.11.15 : présentation et analyse

Alan JONES, Chef d’Unité DG NEAR, Commission Européenne

Quelles articulations avec PESC/PSDC/Stratégie Européenne de Sécurité ?

Sven BISCOP, Fondation Egmont

Quelles articulations avec la politique de sécurité intérieure et avec la politique migratoire ?

Laurent MUCHEL, Directeur DG HOME, Commission Européenne (TBC)

Discussant : Jean-Marie LHUISSIER, Amiral

 

11h15-11h30 Pause-café

 

11h30-13h15 Deuxième session : « L’adéquation entre la nouvelle PEV et les défis récents »

Présidence : Marc OTTE, Directeur Général Fondation Egmont (tbc)

 

A l’Est avec la perspective d’une « normalisation/stabilisation » en Ukraine et dans le Caucase ?

Dmytro OSTROUSHKO, Institut Gorshenin, Kiev

Au Centre avec la crise migratoire et la menace terroriste ?

Luigi SORECA, Directeur DG HOME, Commission Européenne

Au Sud avec la guerre contre Daech et la perspective d’une recomposition régionale ?

Olivier KEMPF, Conseiller OTAN

Discussant : François MASSOULIÉ, Chef d’Unité, Parlement Européen

 

13h15-14h45 Sandwiches

 

14h45-16h15 Troisième session : « La nécessaire relation avec les puissants voisins des voisins »

Présidence : Emmanuel DUPUY, Directeur IPSE

 

Les voisinages Est et Sud tels que vus depuis Moscou

Marat TERTEROV, Principal Coordinator of the Energy Charter Secretariat

 Les voisinages Est et Sud tels que vus depuis Ankara

Samim AKGÖNÜL, Professeur Université de Strasbourg

Convergences, divergences, lignes rouges ?

Pierre VIMONT, Ancien Ambassadeur de France et Secrétaire Général SEAE

Discussant : Georges ESTIEVENART, Professeur SLB

 

16h15-17h30 Session de clôture

Présidence : Isabelle DURANT, Ancienne Vice-présidente du Parlement Européen

Stefano SANNINO, Ambassadeur, Représentant Permanent d’Italie auprès de l’UE

Menouar ALEM, Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Royaume de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg

Taieb ZAHAR, Directeur Général Journal Réalité, Tunis

Sergey KOPYRKIN, Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to the EU

Discussant : Christian FRANCK, Ancien Président IEE-UCL et professeur invité IEE-USLB

 

Inscription obligatoire : Envoyer un email en indiquant nom, prénom et fonction à l’adresse

lino.francescon@usaintlouis.be

 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 18, 2016 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , ,

Kovmakla Biter !

Kovmakla Biter !

Samim Akgönül

AltÜst 12 / Haziran 2014

Capture d’écran 2014-11-08 à 07.11.38

 
Poster un commentaire

Publié par le novembre 8, 2014 dans News

 

Étiquettes : , , , , , , ,

Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde

Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde

9782845636521-650x1024

Les chrétiens : une civilisation en péril ?

Pour la première fois, un livre dresse un tableau complet  des persécutions subies par les chrétiens dans le monde

La religion chrétienne est aujourd’hui la plus menacée au monde.  150 à 200 millions de chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes) sont discriminés ou persécutés à travers la planète. Au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, les chrétiens sont la cible de groupes armés et d’organisations terroristes. Ils subissent aussi des pressions sociales et des répressions d’appareils d’État. Surveillance, intimidations, assassinats, « épuration religieuse » comme en Irak sur le territoire de l’État islamique : la condition des chrétiens provoque une inquiétude de plus en plus forte dans la communauté internationale.
Plus qu’une question de liberté religieuse, cette hostilité grandissante compromet l’existence même d’une civilisation et de ses valeurs. Le sort des chrétiens interpelle non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants, les intellectuels, les gouvernements et les organisations non-gouvernementales.
Plus de 70 témoignages, reportages et analyses d’experts de 17 nationalités

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 22, 2014 dans News

 

Étiquettes : , , , , , , ,

Nommer et ordonner

Journée d’étude « Nommer et ordonner ? L’introduction des noms de famille en Turquie »

Dans le cadre du séminaire « Administrer et gouverner en Turquie depuis les Tanzimat »Vendredi 15 avril 2011 de 10 à 18h à l’IFEA
Intervenants

Emmanuel Szurek, EHESS/ENS
Marc Aymes, CNRS/CETOBaC
Olivier Bouquet, Université de Nice Sophia Antipolis
Christian Bromberger, Université de Provence
Meltem Türköz, Işık Üniversitesi
Élise Massicard, CNRS/IFEA
Benoît Fliche, CNRS/IFEA
Samim Akgönül, Université de Strasbourg


 
Poster un commentaire

Publié par le avril 5, 2011 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :