RSS

Archives de Tag: cagla

Semih Vaner

SEMİH VANER ANISINA
Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik

Hazırlayanlar: Haldun Gülalp, Cengiz Çağla

Yayına Hazırlayan: Semih Sökmen, Savaş Kılıç
Katkıda Bulunan: Baskın Oran, Levent Ünsaldı, Hamit Bozarslan, Cengiz Çağla, Deniz Akagül, Faruk Bilici, Etienne Copeaux, Ali Kazancıgil, Samim Akgönül, Jean Marcou, Haldun Gülalp, Deniz Vardar
Kapak Tasarımı: Emine Bora

Kitabın Baskıları:
İlk Basım: Mayıs 2010
Değerli yazarımız, sosyal bilimci ve araştırmacı Semih Vaner’i 2008 yılında kaybettik. Kendisi Fransız Ulusal Siyaset Bilimi Vakfı’na bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CERI) öğretim üyesi ve araştırma yöneticisi, kurucusu olduğu Doğu Akdeniz ve Türkiye-İran Dünyası Çalışmaları Derneği (AFEMOTI) başkanı ve bu derneğin yayımladığı CEMOTI dergisinin kurucu editörüydü.
Ölümünün ardından Semih Vaner’in anısına dostları tarafından tasarlanan bu armağan kitap, Vaner’i hatırlama ve onu gelecek kuşaklara aktarma amacıyla yaşamı, çalışmaları ve eserlerini içeren kapsamlı bir incelemeyle açılıyor. Vaner’in ilgi alanının odak noktalarını oluşturan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, demokrasi ve laiklik temaları çevresinde arkadaşlarının son dönem yazılarına yer veriliyor.

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Semih Vaner Anısına
Cengiz Çağla ve Haldun Gülalp
« Hoca’yı Yazmak »: Semih Vaner’in Çalışmaları
Meslek Yaşamı ve Eserleri
Kaynakça
Levent Ünsaldı
1 Türkiye, Avrupa Birliği ya da « Belirsizliği » Tartışmak
Hamit Bozarslan
2 Avrupa’da Vatan Kavramı Üstüne Düşünceler
Cengiz Çağla
3 Avrupa Birliği’nin Siyasal İcat Sürecinde
« AB Yurttaşlığı » Sorunu ve Türkiye Sınırı
Deniz Vardar
4 Fransa’daki Tartışmalarda Avrupa Birliği’nin
Jeostratejik Geleceği ve Türkiye’nin Tam Üyeliği
Deniz Akagül
5 Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu
Baskın Oran
6 Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Yunan Dili ve Kültürünün Kalıntıları
Faruk Bilici
7 Kıbrıs: Bugünü Anlamak İçin Tarihçi Perspektifinden Bir Bakış
Etienne Copeaux
8 Alaturka Laiklik: Devletin Din ve Etnik Milliyetçilik ile Bulanık İlişkileri
Ali Kazancıgil
9 Fransa’da ve Türkiye’de Laiklik: Kavramlar, Sözcükler, Uygulamalar
Samim Akgönül
10 Fransa’da ve Türkiye’de Laikliğin Güncel Dönüşümleri
Jean Marcou
11 AİHM Kararları Işığında, Türkiye ve Fransa’da Laiklik
Haldun Gülalp
 
Poster un commentaire

Publié par le mai 21, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mésogeios

MESOGEIOS

Méditerranée

36 (2010)

Deniz Vardar

(Sous la Direction)

Hommage à Semih Vaner

Réflexions autour de la Turquie

Sommaire
Deniz Vardar, présentation 9
Faruk Bilici, Semih Vaner et ses recherches sur les partis politiques 17
Cengiz Cagla, La perception turque de la démocratie: une critique tocqvillienne 27
Deniz Vardar, Le populisme, un concept pluriel et persistant? Un essai d’analyse appliquée à la Turquie républicaine  41
E. Fuat Keyman, “Kurdish Question” in Turkey and a chance of democratic solution 65
Deniz Akagül, Europe(s) face à l’adhésion turque : des intérêts vers la passion 91
Hamit Bozarslan, Discuter de la Turquie, de l’Europe et de l’incertitude 111
Marilena Koppa, La perspective européenne de la Turquie et le Parlement européen 125
Samim Akgönül, Les Turcs et les Grecs, pérégrinations entre Eris et Eros 137
Jean Marcou, Les relations turco-arabes: nouvelle donne ou poursuite d’un scénario ancien 149
Gilles Bertrand, Un Arc conflictuel ? Réflexions sur quelques conflits, de la Bosnie au Cachemire 165
Jean-Paul Burdy, La religion à l’école : des « devoirs envers Dieu » à « l’enseignement du fait religieux » dans la République laïque (France, 1882-2009) 177
 
Poster un commentaire

Publié par le janvier 11, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :