RSS

Archives de Tag: Baskın Oran

Hommage à Hrant Dink

Hommage à Hrant Dink

Strasbourg

2 Juin 2017

Capture d_écran 2017-05-09 à 17.51.49

Publicités
 
 

Étiquettes : , , , , ,

Day to End Impunity – CEZASIZLIĞA SON

Day to End Impunity – CEZASIZLIĞA SON

 

AFI¦çS¦ğ[3]

 
Poster un commentaire

Publié par le novembre 19, 2013 dans Manifestations scientifiques, News

 

Étiquettes : , , , ,

Türk Dış Politikası Cilt 3: 2001-2012

Türk Dış Politikası Cilt 3: 2001-2012

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt, bugüne değin yazılmış en hacimli ve ayrıntılı Türk Dış Politikası kitabıdır…
Ama bu iki ciltlik çalışma yalnızca meslekten olanlara, uzmanlara hitap etmiyor. Çünkü onu anlamak için uluslararası ilişkiler eğitimi görmüş olmak gerekmiyor; meraklı bir okur olmak yeterli.
Öncelikle, uzmanlık jargonundan kaçınarak, rahat bir dille kaleme alındı. İkincisi, dış politika, toplumsal olaylarla, iç politikayla ve uluslararası gelişmelerle harmanlanmış biçimde ayağı yere bastırılarak anlatıldı. Üçüncüsü, özel bilgi gerektirebilecek bütün terim ve kavramlar metinlerin içinde yer alan küçük “kutu”larda açıklandı.
İktisat’tan hukuk’a, sosyoloji’den coğrafya’ya, iç politika’dan siyasal tarih’e, strateji’den ekonomi politik’e, dinler tarihi’ne kadar on dört yan dala yayılan bu kutularıyla ve anlattığı dönemlere ilişkin geniş görsel malzemesiyle bu yapıt, bir “Uluslararası İlişkiler Ansiklopedisi” niteliğinde.
Türk dış politikasını, bir resmî görüşe ya da herhangi bir siyasal dogmatizme bağlı kalmadan, bütün boyutlarıyla, bütün verileri ve gerçekliğiyle irdeleyen temel bir başvuru kaynağı sunuyoruz.

TDP 3

Türk Dış Politikası

CİLT III: 2001-2012

Bu üçüncü cilt, Türkiye’de çok ihtiyaç duyulan bir ansiklopedik kitap: Son on yılı 360° fotoğraflayan bir “İzahlı-İçtihatlı Almanak”. 11 Eylül kargaşası içinde filizlenen yeni küresel dünyanın doğuşuyla başlıyor. Sonra uzun uzadıya tahlil ettiği AKP’nin Türkiye’yi dönüştürmesini masaya yatırıyor; asker, demokrasi, yargı, Kürt, Ermeni meselelerini apayrı bir kitap oluşturacak boyut ve nitelikte veriyor. Nihayet Türkiye’nin bölgesel hatta küresel güç olma iddiasını, “sıfır sorun” politikasının gelişimini ve son durumunu, çevredeki bütün bölge, komşu ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ayrıntılı biçimde anlatıyor. Kısaca, son on yılda Türkiye’de ne yaşanmışsa hepsi rahat anlaşılır bir dille bir arada…

tdp 3 faux titre

 
Poster un commentaire

Publié par le février 15, 2013 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İstanbul Rumları: Bugün ve Yarın

İstanbul Rumları

Bugün ve Yarın

 

 

2006 yılında gerçekleştirilen İstanbul Buluşması başlıklı konferans, tüm katılımcılarının vicdanında Rum topluluğunun geleceğiyle ilgili bir köşe taşı oluşturduğu kanaatini yerleştirdi. Konferans, Rumlar arasındaki dar bir çevrede tartışılabilen sorunların daha geniş ortamlarda da açıkça masaya yatırılabileceğini gösterdi. Bu derleme, İstanbul Rum azınlığının geçmiş ve güncel sorunları üzerine oldukça kapsamlı bir çalışma. Konferansa sunulmuş tebliğ ve çalışmaların Türkçeye kazandırılması, sadece tarihçilerin ya da siyaset bilimcilerin değil, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve bütün Türkiye toplumunun Rum azınlık konusunda içeriden bilgi sahibi olmasına hizmet edecektir. Katkıda bulunanlar: Frango Karaoğlan, Katerina Markou, Yorgos Chatzitegas, Dimitris Kamouzis, Konstantina Andrianopoulou, Foti Benlisoy, Adnan Ekşigil, Jean François Pérouse, M. Rıfat Akbulut, Savvas E. Tsilenis, Baskın Oran, Konstantinos Tsitselikis, Elçin Macar, Dilek Güven, Rıdvan Akar, Elif Babül, İlay Romain Örs, Méropi Anastassiadou, Samim Akgönül, Nikoletta Chardalia, Simeon Yılmaz, Hristos Klairis, Lakis Vingas, Dimitrios Frangopulos, Kostas Gavroglou, Halil Berktay, Ayşe Buğra, N. K. Alivizatos, Yorgos Stefanopulos, Mete Tunçay, Yanis Skarlatos, Nikos Sigalas

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 8, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‘Önümüzde uzun bir yol var’

‘Önümüzde uzun bir yol var’

Radikal, 03/02/2012

Ipek Izci

Samim Akgönül: ‘Türkiye gibi sert tekil kimlik üzerine inşa edilmiş ulus devletlerde azınlıkların tehdit olarak algılanması devam ediyor. Bu azınlıkların sessiz olmaları amaçlanıyor’

 

Fotoğraf: OZAN GÜZELCE/MİLLİYET

Strasbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Akgönül’ün 15 yıldır ‘azınlık’ konusu üzerinde yaptığı çalışmalardan yeni kitabı ‘Azınlık: Türk Bağlamında Azınlık Kavramına Çapraz Bakışlar’ doğdu. Akgönül, “Türk ulus devletinin inşasında azınlık olarak nitelendirilen gruplara reva görülen muamele 20. yüzyıl boyunca o kadar sert oldu ki, artık hiçbir grup bu statüyü kabul etmiyor” diyor…

Kitabınızda her yönüyle azınlık kavramını inceliyorsunuz. Türklere göre azınlık kimdir?

Hem devlette hem de kamuoyu algılamasında ‘azınlık’ gayrimüslimdir. İşin ilginç tarafı, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı toplumsal sisteminde ‘azınlıklar’dan bahsetmek zor. Milletler önce dinsel aidiyet üzerinden belirlenmiş, daha sonra 19. yüzyılda buna ulusal aidiyetler de katılmış. Ancak 20. yüzyılda Türk ulusu, Müslümanlığa aidiyeti Türklüğün temel taşı olarak belirlediği için azınlık ezilen bir statü olarak sadece gayrimüslimlere verilmiştir. Müslüman olup da Türk olmayanlar ise Türklüğe asimile edilebilir görülmüşlerdir. Bu asimilasyon başarılı olmuştur, bir tek istisna dışında: Kürtler.

Azınlık kötü bir sıfatmış gibi algılanıyor.


Evet, Türkiye’de azınlık olmak ezilmekle, ikinci sınıf vatandaşlıkla, bir aciz durumuyla eşanlamlı olduğundan sosyolojik olarak azınlık olan birçok grup, örneğin Kürtler ya da Aleviler, bu tanımı reddediyor.

Azınlık kavramının kirlenmiş olduğundan bahsediyorsunuz.


Evet, Türk ulus devletinin inşasında azınlık olarak nitelendirilen gruplara reva görülen muamele 20. yüzyıl boyunca o kadar sert oldu ki, artık hiçbir grup bu statüyü kabul etmiyor. Azınlık olmak, hukuksal ya da sosyolojik alelade bir statüyü değil, bir acz durumunu, bir ezilmişliği simgeliyor. Kürtler için durum daha da karmaşık. Ulusun tanımına uymayan gayrimüslim topluluklar önce yok edildi, kalanlar ise sayıca azlaştırıldı. 20. yüzyıl boyunca Balkanlar’dan, Kafkasya’dan ve Ortadoğu’dan Anadolu’ya akan Müslüman topluluklar için ise asimilasyon süreci layıkıyla işledi. Bu gruplardan kalan kimlik imleri ise tehlikesiz folklor öğesi haline geldi. Bugün Türkiye’de Laz deyince akıllara fıkralar ve hamsi, Boşnak deyince börek, Çerkez deyince tavuk, Kafkas deyince dans gelir. Halbuki bunların hepsi eşit derecede onurlu etnik gruplardı. Kürtler için ise bu üç basamaklı siyasa başarılı olmadı. Zira sayıca çoktular ve en önemlisi yerel bir halktılar. Kürtler yok edilemedi, asimile ve folklorize edilemediler. Kanımca bulunduğumuz durumda Kürtlere azınlık hakları tanınmalı ancak bunun ismi azınlık kavramının kirlenmişliğinden dolayı ‘azınlık hakları’ olmamalı.

Röportajin devami

 
Poster un commentaire

Publié par le février 5, 2012 dans Media

 

Étiquettes : , , , , , ,

Ekümenik

Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan

Ekümenik Patrikhane

Derleyen

Cengiz Aktar

6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini ilan ediyordu. Doğu Roma’dan Cumhuriyet dönemine dek kesintisiz süren Patrikhane’nin dinî olduğu kadar siyasi yeri ve anlamı, Cumhuriyetçilerin dini devre dışı bırakan laik siyaset anlayışıyla sona erdi. Lozan Antlaşması’nda Patrikhane’nin ekümenik sıfatı ve bundan kaynaklanan ruhani yetkileri, münakaşa konusu yapılmadıkları ölçüde onaylandı. Ancak Patrik ve Patrikhane, siyaseten yeni ulus-devletin, dinen de laikliği dünyevi din mertebesinde telakki eden pozitivist tasavvurun, tıpkı hilafet gibi « öteki »si oldular. Lozan ile başlayan bu Patrik ve Patrikhane « takıntısı » günümüzde, İslâm’ın yaygın olduğu Türkiye’de Ortodoks Patrikhanesi’nin dinî sıfatının ne olmaması gerektiği konusunda abes bir tartışma halinde sürüyor. Ekümenik Patrikhane’de yer alan yazılar konunun tarihî, dinî, hukuki ve siyasi boyutlarını ele alırken, bilgi eksikliğini gidermeyi ve bilgi kirliliğini temizlemeyi amaçlıyor. Alexis Alexandris, Baskın Oran, Cem Sofuoğlu, Cengiz Aktar, Elçin Macar, Emre Öktem, Kürşat Demirci, Panteleimon Rodopoulos, Paraskevas Konortas ve Samim Akgönül’ün makaleleriyle..


 
Poster un commentaire

Publié par le mars 3, 2011 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , ,

Ifade !

Türkiye’de İfade Özgürlüğü

ifade özgürlügü

Yazarlar: Ahmet Yaşar Ocak, Alişan Akpınar, Arif Ali Cangı, Ayhan Bilgen, Ayşe Günaysu, Ayşen Candaş Bilgen, Baskın Oran, Can Başkent, Doğu Ergil, Erdoğan Aydın, Eren Keskin, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Fatma Benli, Ferhat Kentel, Hamit Bozarslan, Hamza Türkmen, Handan Çağlayan, Hasan Saltık, Hülya Gülbahar, Leman Yurtsever, Mehmed Uzun, Meral Danış Beştaş, Nazan Maksudyan, Noam Chomsky, Oktay Uygun, Özgür Gürbüz, Rober Koptaş, Samim Akgönül, Seyfi Öngider, Ümit Kardaş, Yeşim Başaran

Editörler: Taner Koçak, Taylan Doğan, Zeynep Kutluata

bgst YAYINLARI, İstanbul, 2009

635 sayfa, 14,7 x 21,5 cm
ISBN: 978-975-6165-32-4

Türkiye’de İfade Özgürlüğü, bu alanda yoğunlaşan tartışmalara arka plan bilgisi oluşturma ve sosyolojik bir bağlam kazandırma çabasıyla hazırlandı. Kitabın ilk bölümü, ifade özgürlüğünün işlevi ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal sınırlamaların ne zaman meşru sayılabileceği sorusuna yanıt vermeye çalışıyor. Türkiye’de devletin çıkarlarını merkeze alan uygulamaların, geniş kesimler açısından yarattığı mağduriyeti gözler önüne sermeyi amaçlıyor. 

Çalışmanın ikinci bölümü, “imparatorluktan millet yaratma” projesinin gayrimüslimler, Kürtler, Sünni Müslümanlar, Aleviler, solcular, kadınlar, cinsiyet kimliği tercihini özgürce kullananlar ve vicdani retçiler açısından yarattığı ifade özgürlüğü sorunlarını ele alıyor. Edebiyat ve sanat, insan hakları, çevre hakları, medya ve muhalif kurumlar gibi alanlarda yaşanan düşünce ve ifade kısıtlamalarını tartışıyor. 

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 11, 2009 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :