RSS

Archives de Catégorie: Calls / Appels

Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı

HDV

Please scroll down for English

Yok Edilen Medeniyet:
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı
20-21 Kasım 2015
İstanbul

Hrant Dink Vakfı ile, Boğaziçi, İstanbul Bilgi ve Sabancı Üniversiteleri 20-21 Kasım 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde “Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı” başlıklı bilimsel bir toplantı düzenleyeceklerdir.

19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, iktisadi ve kültürel olarak hızlı ve büyük ölçüde edilgen bir şekilde Batı merkezli kapitalist dünyaya eklemlenmesinin derin etkileri olmuştur. Ticaretten sanayiye, kurumlardan tüketime, kentleşmeden sanata her alandaki bu değişimin önemli bir yansıması da imparatorluğun karmaşık toplumsal yapısının dönüşümü olmuştur. Bu dönüşümün önemli bir boyutu, Gayrimüslim nüfusun içinde toplumsal ve ekonomik bir elitin hızla gelişmeye başlamasıdır. Osmanlı modernleşme ve batılılaşma sürecinin bir tür taşıyıcısı ve temsilcisi haline gelen bu kesim, İstanbul başta olmak üzere, İmparatorluğun önemli kentlerinde belirgin bir şekilde ayrışan bir zenginliğin, farklı ve yeni yaşam tarzlarının, yeni kültürel ve siyasi eğilimlerin odak merkezi haline geldi.

Bu gelişmeler, kendini “hâkim millet” olarak görmeye meyilli Müslüman nüfusun din temelli tepkilerine yol açtığı gibi, aynı dönemde palazlanan milliyetçiliklerin etkisiyle modern türden çatışmalara da temel oluşturmuştur. 1908 İhtilali sonrasında boykot uygulamaları ile ilk etkileri hissedilen ve I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla hızlanan ekonomik milliyetçilik rüzgârı, bu ekonomik düzenin sonunu getirdi. Balkan Savaşı sonrasında Batı Anadolu Rumlarının tehcir edilmesi ile başlayan süreç, Anadolu Ermenilerinin Suriye çöllerine sürülmesi ile devam etti.

Milli Mücadele sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesi ile Osmanlı ekonomisinin Müslümanlaştırma/Türkleştirilme süreci hızlandı. 1914-1924 yılları arasında göç, baskı, yıldırma, tehcir, kırım ve soykırımla yerinden, yurdundan ve hayatından edilen Osmanlı Gayrimüslimlerinin yerini almaya çalışan “millî tüccar” kesimi, 1923’te kurulan yeni rejimin her türlü teşvik ve yönlendirmesine rağmen uzun yıllar etkisiz kaldı. Cumhuriyeti ayakta tutabilmek için kamu iktisadi kuruluşları ve devletçilik uygulamaları hayata geçirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanan azınlık karşıtı politikalar ise kalan Gayrimüslim tüccarın piyasadan silinmesi ile sonuçlandı.

Konferans, uluslaşma sürecinde uygulanan imha ve Türkleştirme politikaları ile tasfiye edilen varlığın tarihinin anlaşılması için verimli bir akademik tartışma ortamı sunmak amacındadır. Konferans Düzenleme Kurulu’nun, esas olarak üzerinde yoğunlaşmak istediği, ancak bunlarla sınırlı olmayan konular şunlardır:

•         Gayrimüslimlerin silinmesiyle yok olan beşeri sermaye (itlaf ve göç)  ve toplumsal, ekonomik sonuçları;
•         Osmanlı orta sınıfları ve Gayrimüslimler;
•         Gayrimüslimlerin yaşadığı ve esas olarak siyasi nedenlerin tetiklediği nüfus hareketlerinin analizi ve toplumsal sonuçları;
•         Dışa açık Osmanlı ekonomisinden kendi kabuğuna çekilmiş Cumhuriyet ekonomisine geçişte girişimci tipinin evrimi;
•         1914-1924 arasında büyük ölçüde tasfiye olan Avrupa sermayesinin temsilcisi Gayrimüslim tüccarlar;
•         Gayrimüslim milletlere ait toprağın, emvalin ve özellikle kiliselerin tasarrufundaki gayrimenkullerin müsaderesi;
•         Müsaderenin Gayrimüslimlerin kültür varlıkları üzerindeki etkileri;
•         Müsaderenin vakıf sistemine etkileri;
•         1915 ve sonrasında Gayrimüslim mallarına el koyma ve dağıtma faaliyetinin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları;
•         Gayrimüslim girişimciler tarafından kurulan ticari işletmelerin tarihi;
•         Gayrimüslim girişimcilerin Osmanlı kentlerinde hayırsever olarak üstlendikleri roller;
•         Osmanlı Gayrimüslimlerinin Anadolu’dan büyük kentlere göçü ve göçün toplumsal sonuçları;
•         Gayrimüslim girişimciler ve dini cemaatleri ile ilişkileri;
•         Liman kentleri ile orta çaplı Anadolu kentlerin arasındaki ticaretin niteliği;
•         Levanten tüccar kolonilerinin evrimi;
•         Cumhuriyet yönetimi ve liman kentleri arasındaki ilişkiler ve gerilimler

Toplantı her ne kadar ekonomi ağırlıklı olsa da disiplinlerarası bir perspektifle düzenlenmektedir.
Konferans Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapılacaktır.
Konferans dilleri Ermenice, İngilizce ve Türkçe olacaktır. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır. Başvurular her üç dilde yapılabilir.
Soru-cevap kısmına zaman ayırabilmek için her konuşmacıya 20 dakika zaman tanınacaktır.
Konferans http://www.hrantdink.org adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
İstanbul dışından katılımcıların ulaşım ve konaklama desteği ihtiyaçlarını, bağlı oldukları kurumlardan karşılayamadıkları takdirde, ayrıca belirtmelerini rica ederiz.
Konferansta sunum yapmak isteyenler 30 Nisan 2015’e kadar özgeçmişleri ile araştırmalarının 250 kelimelik bir özetini eminekolivar@hrantdink.org adresine gönderebilirler.
Konferansta sunulacak çalışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından konferans tebliğleri kitabı olarak yayımlanacaktır.

Bilim Kurulu

1-Fikret Adanır (Sabancı Üniversitesi)
2-Taner Akçam (Clark University)
3-Ayhan Aktar (Bilgi Üniversitesi)
4-Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi)
5-Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
6-Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi)
7-David Gaunt (Södertörn University)
8-Ahmet İnsel (Hrant Dink Vakfı)
9-Reşat Kasaba (University of Washington-Seattle)
10-Raymond Kevorkian (Université de Paris VIII)
11- Çağlar Keyder (Koç Üniversitesi)
12-Leyla Neyzi (Sabancı Üniversitesi)
13-Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi)
14-Meltem Toksöz (Boğaziçi Üniversitesi)

Organizasyon Komitesi

1-Cengiz Aktar
2-Sibel Asna
3-Ayfer Bartu Candan
4-Ali Bayramoğlu
5-Delal Dink
6-Ayşe Kadıoğlu
7-Emine Kolivar
8-Mehmet Polatel

A Civilization Destroyed:
The Wealth of Non-Muslims in the Late Ottoman Period and the Early Republican Era
20-21 November 2015
Istanbul

The Hrant Dink Foundation, Boğaziçi University, Istanbul Bilgi University and Sabancı University will organize an academic conference titled “A Civilization Destroyed: The Wealth of non-Muslims in the Late Ottoman Period and the Early Republican Era” scheduled for November 20-21, 2015.
Throughout the 19th century, the Ottoman Empire had integrated politically, economically, and culturally into Western capitalism. This was a fast-paced integration during which the Ottoman Empire was in a significantly passive position. This transformation had major impacts on the socio-cultural and economical fields in the Empire from commerce and industrial production to consumer culture, from institutional organizations to urbanization and the arts.  An important consequence of this transformation was the emergence of an elite segment among the non-Muslim population.  The leading figures of Ottoman modernization and Western integration were mostly members of this elite community. They became the representatives of an avant-garde lifestyle, with a distinctly high level of wealth, and new political and cultural dispositions.
This transformation received negative reactions from the Muslim population that perceived itself as the “hegemonic nationality” in the Empire. In the meantime, rising nationalism among different communities also resulted in conflicts. The existing economic system had come to an end as a result of boycotts that took place following the declaration of the Second Constitutional Monarchy in 1908, and rising nationalist movements.  After the Balkan Wars, the process that began with the eviction of the Western Anatolian Greeks/Rums continued with the forced deportation of Armenians to Syrian deserts.

The “Islamisation/Turkification” of Ottoman economy accelerated after the population exchange between Turkey and Greece following the Turkish liberation war. The “national merchants”, supported and encouraged wholly by the new Republican Regime as of 1923, remained largely ineffective in replacing Ottoman non-Muslims that were already subjected to displacement, oppression, deterrence, forced migration, massacre and genocide between 1914-1924. With the goal of establishing a sustainable republic, “State Economic Enterprises” were created, and the principle of economic statism was put in practice. From the day of its establishment in 1923, the Turkish Republic’s discriminatory minority policies wiped out the non-Muslim merchants from the market..

This conference aims to create a productive academic atmosphere in order to discuss and understand the history of the expropriation and destruction of the wealth of non-Muslims through nation-building policies of annihilation of minorities and Turkification.. The central topics of the conference include but are not limited to:

•         The social and economic results of the eradication (extermination and migration) of non-Muslim human capital;
•         The middle class segments and non-Muslims of the Ottoman Empire;
•         The social consequences of the population movements experienced by non-Muslims, which were mainly triggered by political reasons.
•         The transformation of the “entrepreneur” while the open economy of the Ottoman Empire was changing into a closed economy during the early Republican period.
•         Non-Muslim merchants as the agents of the European capital, which was liquidated to a great extent between the years 1914 and 1924.
•         The features of the entrepreneurship, which was mainly conducted through arbitrage, and then liquidated between the years 1914 and 1924.
•         The confiscation of the lands, other assets, and especially church properties of non-Muslim communities.
•         The impact of this confiscation on non-Muslim cultural wealth.
•         The impact of this confiscation on the Ottoman waqf system.
•         The political, cultural, and economic consequences of the confiscation and redistribution of non-Muslim properties after 1915.
•         The history of the commercial establishments founded by non-Muslim entrepreneurs.
•         The philanthropic work of non-Muslim entrepreneurs in Ottoman cities.
•         The migration of Ottoman non-Muslims from Anatolia to large cities, and the social consequences of this migration.
•         The relations between non-Muslim entrepreneurs and religious communities.
•         The quality of commerce between port cities and mid-sized Anatolian cities.
•         The evolution of the Levantine merchant colonies.
•         The relations and tensions between the Republican regime and port cities.

Although the focus of the conference is economics, it is open to interdisciplinary perspectives.
The conference will take place at Boğaziçi University Albert Long Hall.
The working languages of the conference will be Armenian, English and Turkish. Simultaneous translation will be provided. The applications can be made in either language.
In order to reserve time for Q&A sessions and discussions, speakers will have 20 minutes for their presentations.
The conference will be broadcast live on the Hrant Dink Foundation website: http://www.hrantdink.org
Transportation and accommodation expenses of participants from outside Istanbul will be covered if their affiliated organizations cannot provide coverage.
Researchers who would like to contribute to this conference should submit a 250-word abstract together with a CV, and send them to the addresses below until April 30th 2015: Hrant Dink Vakfı, Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No: 74/1 34371 Osmanbey – Şişli- İstanbul or eminekolivar@hrantdink.org
Papers presented during the conference will be published in the form of conference proceedings by the Hrant Dink Foundation Publications.
Scientific Committee

1-Fikret Adanır (Sabancı University)
2-Taner Akçam (Clark University)
3-Ayhan Aktar (Bilgi University)
4-Suavi Aydın (Hacettepe University)
5-Bülent Bilmez (Istanbul Bilgi University)
6-Edhem Eldem (Boğaziçi University)
7-David Gaunt (Södertörn University)
8-Ahmet İnsel (Hrant Dink Foundation)
9-Reşat Kasaba (University of Washington-Seattle)
10-Raymond Kevorkian (Université de Paris VIII)
11- Çağlar Keyder (Koç University)
12-Leyla Neyzi (Sabancı University)
13-Akşin Somel (Sabancı University)
14-Meltem Toksöz (Boğaziçi University)

Organisation Committee

1-Cengiz Aktar
2-Sibel Asna
3-Ayfer Bartu Candan
4-Ali Bayramoğlu
5-Delal Dink
6-Ayşe Kadıoğlu
7-Emine Kolivar
8-Mehmet Polatel

 
 

Étiquettes : , ,

APPEL A CONTRIBUTION : « Les réseaux sociaux numériques. Un espace de liberté à prendre ou une utopie mort-née ? »

APPEL A CONTRIBUTION

 

Colloque international, Strasbourg, LISEC /Misha /IUT Robert Schuman

23-25 novembre 2015

 

« Les réseaux sociaux numériques. Un espace de liberté à prendre ou une utopie mort-née ? » Capture d’écran 2015-02-04 à 22.22.17

 

Les réseaux sociaux numériques (RSN) prennent une part croissante dans les échanges médiatés communicationnels. Si le principe des réseaux sociaux n’est pas une spécificité du XXIème siècle, leur place dans l’Internet a permis leur extension, qui, par son ampleur et ses formes, ne trouve aucun précédent. Le nombre des contributeurs augmente régulièrement. La variété des fonctionnalités des RSN rend difficile une approche de chaque support. Néanmoins, il est possible de retrouver des traits communs entre Facebook, Tweeter, Youtube ou Flickr. Les pouvoirs publics, les sociétés privées, les médias évoquent les RSN comme une contribution très positive à l’avenir économique et au tissu social. D’autres les voient comme des outils permettant l’expression des minorités et de la diversité culturelle. Face à ces enthousiasmes qui ne sont pas sans en rappeler d’autres (le Minitel en France, ou l’informatique des débuts par exemple), il s’agit de proposer une approche critique, pour faire le bilan de leurs usages ou en envisageant, par exemple, les exclus des RSN ou les dévoiements du système par les pouvoirs politiques ou autres.

Ce colloque veut envisager les conséquences du développement des RSN dans différentes directions en favorisant une approche interdisciplinaire. De nombreux domaines peuvent être envisagés : politique, droit, international, économique, touristique, culturel, sécuritaire, social,…

Axe 1 : Relations et interactions des RSN dans leur écosystème – Impacts sociétaux

Les RSN sont d’abord examinés dans leur contexte de « réseau(x) de réseau », en l’occurrence l’Internet, et plus largement dans l’environnement physique qui en permet l’accès et l’échange de leurs communications : les réseaux de télécommunications. Ces réseaux reposent sur un modèle représentatif – dit modèle en couches (infrastructures, liaisons, services) – qui montre les relations et interactions à divers niveaux et permet d’en comprendre le potentiel et la complexité, mais aussi les risques qui en découlent.

Ce cadre relationnel forme les bases constitutives d’un véritable écosystème où les échanges croissent de manière quasi exponentielle du fait surtout de leur nature matricielle. Cet écosystème génère des flux financiers au prorata de l’audience et des flux de communications et aboutit à l’établissement d’un système d’oligopoles à l’échelle mondiale. Il importe donc d’analyser les aspects économiques de même que les aspects de gouvernance des RSN (traités en particulier par le Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI), mais relevant aussi des domaines des lois et des règlements internationaux) dans le cadre de leur environnement de manière holistique, donc interdisciplinaire, voire transdisciplinaire.

On pourra alors examiner les RSN sous l’angle de leurs pratiques et de leurs usages y compris leur représentativité dans leurs sociétés respectives et, en les croisant avec les contenus échangés, identifier et évaluer les impacts sociétaux. Cet examen implique la prise en compte de problématiques communicationnelles (« Infocom ») autant que sociologiques et comportementales pour conforter le bien-fondé des impacts identifiés, démontrant ainsi la pertinence de la démarche interdisciplinaire dans l’activité de recherches en matière de RSN.

Axe 2 : les RSN donnent-ils un accès au(x) pouvoir(s) (empowerment) aux internautes ?

L’internaute lambda a le droit à l’expression et peut avoir le sentiment d’être lu ou entendu sur les RSN. En cela, ces derniers relèveraient d’une utopie, celle de la démocratie intégrale pour les pays riches, d’une démocratie en devenir pour les pays en développement (ped). Mais il faut analyser l’impact des RSN sur l’exercice ou l’avènement de la démocratie, en portant par exemple une attention particulière aux pays en développement (Afrique).

De même que les recherches sur le « journalisme citoyen » ont montré les limites de ce concept, de même peut-on s’interroger sur les limites du Web 2.0. Les RSN permettent aussi à certains individus de devenir en quelques années des acteurs mondiaux, tel Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Les révélateurs d’actes militaires graves ou de la surveillance mondiale par les Etats-Unis comme Edward Snowden ou Julian Assange en sont d’autres exemples. Mais comme dans le « journalisme citoyen », on peut constater une professionnalisation des RSN qui peut se traduire par des dérives telles que les robots générateurs de « likes » payants, source de profits réalisées par la vente de données personnelles à des tiers. Comment gérer la protection des données personnelles des RSN ? Quelles conséquences cela a-t-il sur ce que certains appellent un vent de liberté qui souffle sur l’Internet ? A partir du moment où l’éthique fait partie des RSN, quelle forme lui donner ? Il faut également examiner pourquoi les RSN sont un lieu privilégié des jeunes et en quoi leurs usages varient selon les générations et les régions du monde.

Axe 3 : Langues, cultures et RSN

La diversité linguistique a indéniablement profité du développement d’Internet, comme le montre l’acceptation de l’usage de caractères non latins jusqu’aux noms de domaines. Qu’en est-il pour les RSN ? Sont-ils un élément favorable pour les relations au sein d’une culture et entre les cultures ? Si oui, de quelle manière ? Les minorités culturelles en profitent-elles ? Existe-t-il des exemples significatifs de RSN transfrontaliers qui cassent les barrières de l’Etat-nation ? A propos de l’Ecosse, de la Catalogne ou de l’Egypte, les médias ont attribué un rôle essentiel aux RSN dans l’évolution. Ne faut-il pas être plus prudent dans les jugements et envisager d’autres leviers plus puissants ? Quelle aide peuvent apporter les RSN à une initiative comme net.lang, portée entre autres par l’Unesco et l’Organisation internationale de la francophonie ? Quelles sont les possibilités d’expression des diversités linguistiques et culturelles qu’offrent les RSN ? Quel a été le rôle de la société civile, notamment au sein du SMSI, pour les développer ? Les pratiques des RSN diffèrent-elles de celles de l’Internet ? Derrière ces questions se profile celle de la diversité culturelle et des identités au sein d’un monde qui tend à la fois vers la globalisation, mais aussi vers la localisation. Enfin se pose la question de la norme linguistique. Dans la mesure où les RSN permettent l’expression de la diversité linguistique, ceux-ci renforcent-ils ou affaiblissent-ils la norme ?

Comité scientifique du colloque:

Stefanie Averbeck-Lietz, Université de Brême, Allemagne ; Samin Akgonul, Université de Strasbourg, France ; Francis Barbey, Université catholique d’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire ; Mohamed Ben Dahan, Université de Rabat, Maroc ; Bertrand Cabedoche, Université de Grenoble, France ; Emmanuelle Chevry-Pebayle, Université de Strasbourg, France ; Larbi Chouika, Université de Tunis, Tunisie ; Annik Dubied, Université de Neuchâtel, Suisse ; Pascale Erhardt, Université de Strasbourg, France ; Divina Frau-Meigs, Université de Paris 3, France ; Jean-Louis Fullsack, expert UIT, Strasbourg France ; Gilles Gauthier, Université Laval, Canada ; Alain Kiyindou, Université de Bordeaux, France ; Annie Le Noble-Bart, Université de Bordeaux, France ; Normand Landry, Université de Montréal, Canada ; Michel Mathien, Université de Strasbourg, France ; Vincent Meyer, Université de Nice-Sophia-Antipolis, France ; Klaus Neumann-Braun, Université de Bâle, Suisse ; Gina Puica, Université de Suceava, Roumanie ; Claude Régnier, Université de Strasbourg, France ; Yeny Serrano, Université de Strasbourg, France ; Olivier Thévenin, Université de Haute-Alsace, France ; Marc Trestini, Université de Strasbourg, France ; Philippe Viallon, Université de Strasbourg, France ; Thomas Weber, Université de Hambourg, Allemagne

Comité d’organisation :

Rémy Bols, Université de Strasbourg ; Maxime Brigmanas, Université de Strasbourg ; Emmanuelle Chevry-Pebayle, Université de Strasbourg ; Juliette Kiehl, Université de Strasbourg ; Johanna Leclercq, Université de Strasbourg ; Ornella Mazan, Université de Strasbourg ; Gabriela Rotar, Université de Strasbourg ; Véronique Schilling, Université de Strasbourg ; Yeny Serrano, Université de Strasbourg ; Frédéric Tendeng, Université de Strasbourg ; Philippe Viallon, Université de Strasbourg

Eléments pratiques

La proposition d’intervention se fera sous la forme d’un résumé en français, en allemand ou en anglais d’environ 500 mots indiquant l’axe choisi, la problématique développée, la ou les hypothèses ainsi que la méthodologie retenue. Une courte bibliographie des références sera jointe. La proposition devra parvenir

avant le 15 avril 2015

à l’adresse suivante : lisec-chaire-unesco@unistra.fr. Elle comportera une première page indiquant les noms et prénoms du ou des auteurs, leur unité de rattachement, leur adresse postale et électronique, leur numéro de téléphone. Le texte commencera sur la deuxième page et n’aura aucun signe distinctif.

Les propositions seront analysées en double aveugle par le comité scientifique. Les réponses seront communiquées fin mai aux auteurs. Une revue en SIC va être approchée pour publier un numéro consacré à ce thème. Les textes écrits seront demandés après le colloque afin de bénéficier des discussions suscitées.

Prix de la participation 

Tarif normal : 140 € pour trois jours.

Tarifs réduits : 70 € pour les doctorants hors UdS, 0 € pour doctorants et étudiants UdS (inscription obligatoire).

Le prix comprend les pauses, 2 déjeuners au CROUS, 2 dîners dans des restaurants, la sortie en bateau, la visite des caves des hospices et la documentation.

 
Poster un commentaire

Publié par le février 4, 2015 dans Calls / Appels

 

Étiquettes : , , , ,

Affaire Pınar Selek. Un communiqué du GIT France

Affaire Pınar Selek. Un communiqué du GIT France

 

Le 1er Août Pinar Selek sera encore jugée

 

Pınar Selek sera encore déférée devant la justice le 1er août 2012, en pleines vacances lorsqu’ Istanbul sera désertée. C’est la poursuite d’un acharnement judiciaire qui dure depuis 14 ans. Alors que son affaire est déjà achevée, et clairement terminée depuis longtemps.

Elle a été accusée il y a 14 ans, d’avoir posé une « bombe » dans le Marché aux épices d’Istanbul. En réalité, elle a été visée pour ses activités de sociologue travaillant sur les militants du PKK, parce qu’elle était une opposante défendant tous les laissés-pour-compte de la société turque : les Kurdes, les enfants de rue, les femmes, les homosexuels, les transgenres, et tant d’autres.

L’affaire est terminée parce que Pınar Selek avait été accusée sur la base d’un témoignage d’une tierce personne obtenu sous la torture. Le témoin s’est rétracté par la suite. Elle est terminée aussi parce que plusieurs expertises ont démontré qu’il n’y avait pas l’ombre d’une bombe ce jour là au Marché aux épices et que l’explosion provenait en réalité d’une bonbonne de gaz. L’affaire est terminée parce qu’enfin aucune preuve n’atteste de la présence de Pinar au marché aux épices ce jour-là.

D’ailleurs, l’affaire aurait  dû être terminée depuis longtemps puisqu’à trois reprises le tribunal l’a acquittée. Et à trois reprises aussi, le procureur de la Cour de cassation a fait appel du premier jugement. Entre temps Pınar Selek a été emprisonnée, torturée, sa famille harcelée.

Son procès est la manifestation d’un acharnement extrême pour faire taire une opposante, militante des droits humains, une scientifique qui a révolutionné la  sociologie des marges en Turquie, qui s’est engagée sans jamais perdre de vue sa neutralité axiologique. Mais Pınar Selek n’est pas neutre, elle refuse de l’être. Tel Jean-Paul Sartre en son temps, elle a toujours considéré qu’il est du devoir de l’intellectuel de prendre part à l’histoire qui s’écrit.

C’est ainsi que l’affaire Pınar Selek doit s’écrire désormais avec un A majuscule, renvoyant à une autre Affaire, française celle-ci, de conspiration d’Etat, l’affaire Dreyfus qui a reposé sur de faux témoignages, des preuves manipulées, des campagnes de presse, des juges dominés.

Son nouveau procès est celui de la liberté de pensée, d’expression, de recherche, d’association, en somme, celui de la démocratisation de la Turquie. En ce sens, il dépasse largement la personne de Pınar Selek, qui, elle, est condamnée à vivre en exil car constamment menacée d’arrestation, d’emprisonnement, de torture. Loin de chez elle, mais comme elle le dit, jusqu’où ?[1]

Nous appelons l’opinion publique française, turque, européenne, mondiale, à se tenir droit aux côtés de Pınar Selek pour cette nouvelle épreuve où se joue encore une fois le sort des libertés en Turquie.

 
Poster un commentaire

Publié par le juillet 21, 2012 dans Calls / Appels, News

 

Étiquettes : , ,

« Sevil’e Özgürlük » için İmza Kampanyası

 « Sevil’e Özgürlük » için İmza Kampanyası

Bianet , 20 Temmuz 2012

Öğrenci değişim programıyla Fransa’dan Eskişehir’e gelen Sevimli’nin ev baskınıyla tutuklanmasına tepkiler artıyor, serbest bırakılması için bir de imza kampanyası başlatıldı.

 

Fransa vatandaşı Sevil Sevimli‘nin iki ay önce « örgüt üyeliği » gerekçesiyle tutuklanmasına tepkiler sürerken, serbest bırakılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya metninde, Sevimli’nin, Türkiye’ye Erasmus öğrenci değişim programıyla geldiğinden ve burada katıldığı 1 Mayıs mitingi ve Grup Yorum konseri ile satın aldığı bazı kitaplar nedeniyle tutuklandığından bahsedildi.

Lion kentinde dünyaya gelen 19 yaşındaki Sevimli, Türkiye’yi tanımak için Lion 2 Üniversitesi’ndeki eğitiminin son sınıfında Erasmus programına başvurdu.

Öğrenci değişim programına kabul edilerek 10 ay önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geldi ve Eskişehir’de bir arkadaşıyla birlikte ev tuttu. Evleri, 10 Mayıs’ta polis tarafından basıldı.

Üniversite öğrencileri Kezban Yıldırım, Burcu Akın, Ceren Cevahir, Seren Özçelik ve Mustafa Erdal Harman‘la birlikte gözaltına alındı.

İstanbul’daki Grup Yorum konserine ve Taksim’deki 1 Mayıs mitingine katılan Sevimli, bunlar gerekçe gösterilerek « Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmak » ile suçlanarak tutuklandı ve Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Sevimli, ifadesinde şunları söylemişti:

« Fransa’da ne şekilde bir yaşam sürdürdüysem Türkiye’de de o şekilde yaşanması mümkündür diye hareket ettim. Yani sansür ya da toplatma kararı diye bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum. »

« Solcu bir insanım ve bu şekilde büyüdüm. Fransa’dayken her türlü sol yayını okuyordum. Burada da bir kez okulda parasız eğitim istendiğine dair bir afiş yapıştırdım. Bu yasak bir faaliyet değil. »

Sevimli’nin tutuklanması, 1 Temmuz tarihli Le Monde gazetesinin başyazısına da konu oldu. Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘a, « Sayın Erdoğan, Sevil Sevimli’nin suçu ne? » diye seslendi.

Yazıda, « Fransız Büyükelçiliği yetkililerinin terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan Sevimli’yi ziyaretine izin verilmedi. Elçilik yetkililerinin ve hatta Sevimli’nin avukatlarının bile dava dosyasına erişimi yok » denildi.

« O aslında hakkındaki suçlamalarla tamamen orantısız bir muamelenin kurbanı olan, hukuk devletine yakışmayacak bir yargının tutukladığı bir öğrenci. Sevimli’nin acilen serbest bırakılması ve Fransa’ya dönüşüne izin verilmesi gerekiyor. »

Yazıda 2010’dan bu yana Türkiye’de 600’den fazla öğrencinin tutuklu olduğu da vurgulandı.
Sevimli’yle ilgili imza kampanyasında da öğrencinin, « örgüt üyeliğiyle suçlanmasına yetecek kanıt olmadığı » ifade ediliyor.

Kampanyada şimdiye dek 6 bin 33 imza toplandı, hedef 7 bin 500 imza. (AS)

* İmza kampanyasına buradan katılabilirsiniz.

 

 
Poster un commentaire

Publié par le juillet 21, 2012 dans Calls / Appels, Media

 

Étiquettes : , ,

Le grand enfermement des libertés en Turquie

Le grand enfermement des libertés en Turquie

Le Monde, 05.07.2012

Alors que la Turquie affiche un taux de croissance qui fait rêver le reste du monde, dû à la longévité du gouvernement issu du parti islamo-conservateur AKP –, l’envers de ce tableau devient alarmant : un pouvoir hégémonique exerce une répression judiciaire toujours accrue sur les universitaires, chercheurs, éditeurs, étudiants et journalistes. Des vagues d’arrestations massives font régner la peur dans tous les milieux démocrates. La justice maintient des mois ou des années les prévenus sur la base d’accusations inexistantes, puis organise comme à Istanbul lundi un immense procès politique (193 accusés) destiné à briser le mouvement kurde civil et ses soutiens intellectuels.

Dans ce contexte, les libertés de recherche et d’enseignement sont particulièrement atteintes. Le cas le plus flagrant est celui de Büsra Ersanli : professeure de science politique à l’Université de Marmara, membre du parti légal kurde BDP qui siège au Parlement, elle a été arrêtée le 28 octobre 2011 et doit être jugée dans le cadre de ce procès (dit « KCK »). Alors qu’elle est accusée de « diriger une organisation terroriste », son acte d’accusation ne fait qu’inventorier les activités ordinaires de n’importe quel chercheur : déplacements scientifiques à l’étranger, conversations téléphoniques avec des journalistes, études comparatives sur différentes constitutions européennes ou articles parus dans des journaux scientifiques.

Ce genre d’accusations kafkaïennes est dirigé contre des milliers d’étudiants au sort également très préoccupant. Selon le récent rapport de l’Initiative de solidarité avec les étudiants détenus en Turquie (TODI), 771 étudiants se trouvent actuellement en détention, dont une large majorité est membre de l’organisation de jeunesse du BDP. Parmi eux, figure une autre Büsra, 22 ans, étudiante en science politique, qui dans ses lettres de prison souligne l’absurdité des accusations dont elle fait l’objet : des chansons en kurde trouvées dans son ordinateur, sa participation aux diverses manifestations et conférences de presse, etc. Comme elle, des centaines de jeunes gens se voient interdire d’étudier, soit qu’ils subissent de longues détentions préventives, soit qu’ils fassent l’objet des enquêtes disciplinaires menant souvent à leur exclusion des universités.

Selon la même logique, des dizaines de journalistes et d’éditeurs sont détenus pour avoir enquêté et publié comme leur profession les y engage. Posséder un ouvrage de sciences sociales devient en soi une preuve dans les actes d’accusation, rappelant les années de la dictature militaire. Comment se fait-il alors que des actes aussi ordinaires puissent être associés au crime de terrorisme ? La modification de la loi anti-terreur en 2006 a banalisé la définition du terrorisme de manière à ce qu’elle couvre la moitié des crimes énumérés dans le code pénal. Ainsi, selon l’Associated Press, un tiers des détenus accusés de terrorisme dans le monde entier se trouve dans les prisons turques. Rien d’étonnant à cela, puisque la nouvelle loi, au lieu d’établir un lien avec l’action armée, permet de criminaliser de simples actes d’expression publique. La participation à la marche des femmes du 8 Mars ou au défilé du 1er Mai devient ainsi une preuve d’affiliation au terrorisme dès lors qu’une organisation illégale a fait appel à y contribuer.

Dans le domaine de la recherche, des menaces systématiques sont exercées sur la liberté des universitaires et des chercheurs. Un rapport du Groupe international de travail sur la liberté de recherche et d’enseignement (GIT Branche Turquie) établit de nombreux cas récents d’étouffement de cette liberté. Selon ce même rapport, les chercheurs qui travaillent sur des sujets et des terrains sensibles font l’objet d’intimidation et peuvent voir leurs activités passer sous le coup de la loi anti-terreur. La mainmise du gouvernement sur la recherche est d’ailleurs attestée par la modification du statut du TUBITAK, l’équivalent du CNRS en Turquie, qui a perdu toute son autonomie – le numéro spécial de la revue de cette institution consacré à Darwin et à l’évolution a été ainsi censuré en 2009.

En découle toute une nouvelle définition de la « terreur », menée sans armes ni violence ni intention. En conséquence, la population carcérale a augmenté de 250 % en huit ans, et sur ce chiffre, la part de la détention préventive s’élève désormais à 40 %. Comme l’ont montré les récentes émeutes carcérales à Urfa, la surpopulation des prisons constitue elle-même une manière de punir les détenus. Et l’Association des droits de l’homme en Turquie a recensé des centaines de cas de torture et de traitements dégradants commis au sein des prisons pour la seule année 2011.

Toutes ces atteintes aux libertés, associées aux décisions judiciaires arbitraires, dévoilent les aspects autoritaires du gouvernement AKP et expliquent les raisons pour lesquelles la société civile turque s’inquiète de son avenir. Les milieux diplomatiques et les médias internationaux qui s’empressent de déclarer que la Turquie du premier ministre Erdogan est un pays modèle pour le Moyen Orient, pour sa stabilité politique et sa croissance économique, ferment les yeux sur le viol des libertés publiques, politiques et intellectuelles. On est loin de la démocratisation dont l’AKP s’était fait le héraut il y a 10 ans. Plutôt que de s’attaquer à l’appareil répressif de l’Etat hérité de la dictature militaire, il l’a repris à son propre compte et le dirige aujourd’hui contre tous les dissidents. Parmi eux, les chercheurs, les journalistes, les étudiants qui paient un lourd tribut au maintien d’un espoir démocratique. La voie de la liberté est de plus en plus étroite en Turquie. L’Europe doit en prendre conscience de toute urgence.

Premiers signataires :

Samim Akgönül, enseignant-chercheur à l’Université de Strasbourg-CNRS ; Salih Akin, maître de conférences à l’Université de Rouen ; Janine Altounian, essayiste, traductrice, membre fondateur d’AIRCRIGE ; Marie-Laure Basilien-Gainche, maître de conférences à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle ; Jean-François Bayart, directeur de recherche au CNRS/Sciences-Po Paris ; Annette Becker, professeure à l’Université de Paris Ouest ; Avner Ben-Amos, professeur à l’Université de Tel Aviv ; Faruk Bilici, professeur à l’INALCO ; Matthias Bjornlund, chercheur au Danish Institute for Study Abroad ; Olivier Bouquet, maître de conférences à l’Université de Nice ; Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS ; Jean-Paul Burdy, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Grenoble ; Lieven De Cauter, professeur au Mediaschool Rits de Bruxelles, Christophe Charle, professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne ; Dominique Colas, professeur à Sciences-Po Paris ; Etienne Copeaux, historien de la Turquie ; Philippe Corcuff, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Lyon ; Yves Déloye, professeur à Sciences-Po Bordeaux et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, secrétaire général de l’Association française de science politique ; Gilles Dorronsoro, professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne ; Vincent Duclert, professeur agrégé à l’EHESS et à Columbia University-Paris ; Deborah Dultzin, Universidad Nacional Autonoma de Mexico ; Ragip Ege, professeur à l’université de Strasbourg ; Jean-Louis Fabiani, directeur d’études à l’EHESS ; Sylvie Gangloff, chargée de cours à l’INALCO ; François Georgeon, directeur de recherche au CNRS, ; Catherine Goldstein, directrice de recherche à l’Institut Jussieu ; Nilüfer Göle, directrice d’études à l’EHESS ; Diana Gonzalez, enseignante à Sciences-Po Paris ; Benjamin Gourisse, postdoctorant de l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne ;  André Grelon, directeur d’études à l’EHESS ; Gérard Groc, chercheur associé à l’IREMAN/CNRS ; Erdal Kaynar, postdoctorant de l’EHESS ; Ali Kazancigil, co-directeur de la revue Anatoli ; Raymond Kévorkian, professeur à l’Institut français de Géopolitique ; Hans-Lukas Kieser, professeur à l’Université de Zurich ; Michèle Lardy, maître de conférences à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne ; Gulçin Erdi Lelandais, Marie Curie Fellow University of Warwick ; Henri Lombardi, CNRS Lab Besançon ; Hélène Piralian-Simonyan, psychanalyste et membre fondateur de l’AIRCRIGE ; Claire Mauss-Copeaux, chargée de recherches au CNRS ; Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS ; Veli Pehlivan, doctorante à l’EHESS ; Jean-François Pérouse, maître de conférences à l’Université de Toulouse-II ; Dalita Roger-Hacyan, maître de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Monique de Saint Martin, directrice d’études à l’EHESS ; Emine Sarikartal, doctorante à l’université de Paris-Ouest ; Inan Sevinç, doctorant et assistant à l’Université de Strasbourg ; Roger W. Smith, professeur émérite au College of William and Mary (Williamsburg, Virginie), ancien président de l’International Association of Genocide Scholars ; Emmanuel Szurek, doctorant à l’EHESS ; Ferhat Taylan, doctorant à l’université de Bordeaux ; Lucette Valensi, directrice d’études à l’EHESS ; Murat Yildizoglu, professeur à l’université de Bordeaux, signataires de la Déclaration inaugurale du Groupe international de travail « Liberté de recherche et d’enseignement en Turquie » (GIT initiative créé à Paris le 21 novembre 2011).

 
Poster un commentaire

Publié par le juillet 6, 2012 dans Calls / Appels, News

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Contemporary Turkish Studies at a Glance

Conference

Contemporary Turkish Studies at a Glance

Istanbul, Turkey

Istanbul Bilgi University, Santral Campus

13/10/2012 – 14/10/2012

 

Contemporary Turkish Studies at a glance – Topics, institutions and future perspectives

The two-day conference gives scholars and institutions involved in Turkish Studies the chance to present their work, position themselves in the international research community and debate related topics and research questions in an interdisciplinary environment. The event is framed by key-note speeches by some of the most prestigious scholars in the field. Furthermore, in four different panels, chaired by renowned experts, central issues and research questions of Turkish Studies are discussed. In preparation of the event the chairpersons determine a general topic framing the presentations and discussions in the panel. The topics are announced in a Call for Papers. The most innovative and outstanding papers are presented during the event. Each day finishes with a round table discussion wrapping up the outcome of the panels. On the sidelines of the event organizations, journals and other actors engaged with Turkish Studies can set up stands to exhibit their work and publications.

Speakers & Chairs
Prof. Dr. Ayse Gül Altinay | Prof. Dr. Alan Duben | Prof. Dr. Ayhan Kaya | Prof. Dr. Fuat Keyman | Prof. Dr. Serif Mardin | Prof. Dr. Yael Navaro-Yashin | Prof. Dr. Leyla Neyzi | Prof. Dr. Sevket Pamuk | Prof. Dr. Ayse Parla | Prof. Dr. Ayse Saktanber | Prof. Dr. Ilter Turan

Event Coordinators
Kristina Kamp | Susan Rottman

More info

 

Étiquettes : , , , , , , , , , ,

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 4. Yılında da bu alanda uzmanlar yetiştirmeye devam ediyor. 28 Mayıs 2012’de ön kayıtların başlayacağı program, farklı disiplinlerden gelen kişilere de hitap ediyor.

Siyaset bilimini, siyaset-toplum ilişkileri bağlamında ele alan, farklı disiplinlerden gelen adaylar için, çağın gereklerine uygun ve özellikle Türkiye odaklı bir programın gerekliliği, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü, 2 yarıyıla yayılmış, 10 dersten oluşan bir tezsiz yüksek lisans programını başlatmaya yöneltti.

Program, Türkiye’deki siyaset-toplum ilişkilerini, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alıyor. Böylece,  farklı bilim dallarında öğrenim görmüş, siyaset bilimine ilgi duyan orta ve üst düzey yöneticilere, donanım ve analiz yeteneği kazandırmanın yanı sıra, kamu ve özel sektör kuruluşlarına, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum kuruluşlarına araştırmacılık ve danışmanlık yapabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Avrupa Birliği’nde Kentsel Politikalar, Türk Siyasal Yaşamı (1945-1980), Küreselleşme ve Demokrasi, Siyasal Semboller ve Ritüeller, Yeni Toplumsal Hareketler, Propaganda Sineması ve Milliyetçilik, Türkiye’de Vatandaşlık, Türk Siyasi Tarihi, Siyaset ve Din, Avrupa Birliği’nde Yönetişim gibi alanları içeriyor.

Programın öğretim üyesi kadrosu Ahmet Kuyaş, Birol Caymaz, Füsun Üstel, Hakan Yücel, Özgür Adadağ, Yeşeren Eliçin ve Yüksel Dinçer’den oluşuyor. Ayrıca konularında uzman bazı akademisyenler, konuk öğretim üyesi olarak seminerler veriyor.
 

Étiquettes : , , , , , , , , , ,

Call for papers : Journal of Muslims in Europe

Call for Papers

for a special issue for the

Journal of Muslims in Europe

« Europe with or without Muslims – narratives of Europe »

 

Guest editors:

Göran Larsson, University of Gothenburg

Riem Spielhaus, University of Copenhagen

 

We are seeking papers for a special issue of the new double blind-peer reviewed Journal by BRILL on Muslims in Europe to come out in Spring 2013. This special issue seeks to take up tensions in conflicting stories about and different perspectives on Europe’s history and identity that present Europe without Muslims or contrastingly portray Muslims as part of Europe’s past and present.

 

Under the headline “Europe with or without Muslims – narratives of Europe” we aim to bring together a number of perspectives from multiple disciplinary fields such as history, religious studies, cultural anthropology, political science and sociology in an analysis of diverging accounts and notions of Europe over time and places throughout the continent, open as well to external perspectives. The initial question thereby is, what role Islam and Muslims have played and still play in the imagining of what Europe means.

 

This way we aim to direct our view at the nexus between constructions of Europe and developments within contemporary European Islam providing space both for a critical review of academic approaches and the development of new impulses for future research.

 

Besides empirical papers we strongly encourage theoretical papers that challenge current research on Islam and Muslims in Europe and reflect on the own position of the researchers and his or her contributions to the construction of Europe and the role and function of Islam and Muslims.

 

We invite papers that address one of the topics of two sessions described below. Deadline for sending your abstracts: July the 1st, 2012. Accepted participants will be notified by July 20, 2012. If your paper is accepted, you must submit the final paper (max 10,000 words inclusive of footnotes) by 20 October 2012.

 

Applications to submit a short paper should include: 1. Proposer’s name and affiliation, 2. a title for the paper, 3. a ca. 500 word abstract.

All abstracts and paper should be written in English.

 Time frame:

Deadline for abstracts (ca. 500 words)     1.July 2012

Deadline for sending final papers             20.October 2012

Publication                                                     15.March 2013

 

 

Paper proposals should be send electronically in Microsoft Word formats to

Göran Larsson, University of Gothenburg: goran.larsson@religion.gu.se

and

Riem Spielhaus, University of Copenhagen: rsp@teol.ku.dk.

 

For this special issue we invite papers on the narratives imagining Europe with and without Muslims analyzing contents, actors and setting of those narratives that relate to one or several of the following questions:

 

1. Localizing debates connecting Europe and Islam:

In what way are debates about Europe and its identity mentioning the European past with reference to Muslim’s presence in Europe on the local, regional, national or European Union level? How do these different levels (local, regional, national, transnational) intersect?

2. Imagining Europe without Muslims:

What are the main patterns of the dominant constructions of Europe’s heritage like notions of a Judaeo-Christian heritage? Where and by whom are these narratives told? To what extent are they embedded in European integration or projects of community or nation-building?

3. Narratives of Europe inclusive of Muslims:

In what cases is the Muslim history of Europe used as counter narrative to question the construction of Europe as a Christian continent? What groups of people insist on an imagination of Europe with Muslims? How are these narratives used to strengthen a feeling of belonging and responsibility of current Muslims?

4. Contextualizing Islam debates in European history of thought:

Is it possible to make any comparison between current debates about Islam and Muslims and previous debates about ties between religions and national identities e.g. different Christian denominations in early modern Europe?

5. Imagining Europe from outside:

How is the relationship between Europe and its Muslim inhabitants viewed beyond the Mediterranean? Do accounts of European history and presentations of the contemporary Europe from within and without bear considerable differences?

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 13, 2012 dans Calls / Appels

 

Étiquettes : , , , , , , ,

Touche pas à mes étudiants ! – Ögrencime dokunma !

Touche pas à mes étudiants ! – Ögrencime dokunma !

TÜRKİYE’NİN BÜTÜN ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARINI
BASKILARA, TUTUKLAMALARA VE BUNLARIN BİR UZANTISI OLARAK AÇILAN DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA KARŞI ÖĞRENCİLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ
GELİN Kİ, SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKSIN: ÖĞRENCİME DOKUNMA!

Bir süredir, ülke genelinde hepimizin vicdanını rahatsız eden gözaltılara, tutuklamalara ve yargılama süreçlerine şahit oluyoruz. Özellikle son bir yıl içerisinde ürkütücü boyutlara varan bu baskıların önemli bir kısmı üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaşıyor.

Bugün Türkiye’de bulunan tutuklu öğrenci sayısı, hemen her gün artmakta. Yeni tutuklamalar, tahliyeler ve disiplin soruşturmaları neticesinde öğrencilikten çıkarılmalar nedeniyle doğru ve güncel verilere ulaşmak neredeyse imkansız. Asıl üzerinde durulması gereken, yüzlerle ifade edilen sayılar değil; öğrencileri terbiye etmeye, başaramayınca da tasfiye etmeye çalışan anlayıştır. Tutuklanan öğrencilere isnat edilen suçların çoğu “terör” şemsiyesi altında birleştiriliyor. Bu kapsamda suç delili olarak gösterilenler arasında; evde bulunan ders notları, kitaplar ve su faturaları gibi belgelerin yanı sıra, ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamına giren basın açıklaması yapmak, YÖK’ü protesto etmek, anma etkinliklerine ya da toplantılara katılmak gibi faaliyetlerin veya saç kestirmek, şemsiye taşımak, puşi takmak, halay çekmek, konser bileti satmak gibi gündelik yaşam pratiklerinin de yer alması, bu tabloyu daha da vahim hale getiriyor.

Çoğu yüksek güvenlikli cezaevlerinde senelerdir tutuklu bulunan öğrenciler, üniversite eğitimlerine devam edebilmek, ders notları ve kitaplarına ulaşabilmek ve sınavlarına girebilmek için ayrıca mücadele veriyorlar.

12 Eylül askeri darbesi ürünü Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, tutuklu öğrencileri sindirmenin tamamlayıcı bir aygıtı olarak kullanılıyor. Birçok üniversite yönetimi, bazı hallerde henüz hakkında bir kamu davası dahi açılmamış olan tutuklu öğrenciler için disiplin soruşturmaları başlatarak, uzaklaştırma ya da yüksek öğretimden çıkarma gibi ağır cezalar vermekte büyük istek ve acelecilik gösteriyor.

Devletin kendileri için uygun gördüğü kalıplara karşı çıkan, protesto eden, bazen yalnızca sorgulayan ya da farklı politik görüşleri benimseyen öğrencilerin, somut gerekçe ya da deliller gösterilmeksizin “terör örgütü” şüphelisi veya sanığı haline getirilmeleri ve sonu gelmeyen yargılama süreçleri içerisinde kaybedilmeye ve devlet şiddetiyle terbiye edilmeye çalışılmaları kesinlikle kabul edilemez.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı bilimsel üretimin mekânı olan üniversitelerin sorumluluğu, en başta öğrencilerine sahip çıkmaktır. Biz Türkiye’nin bütün üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları olarak, artarak devam eden gözaltı ve tutukluluk uygulamaları ile öğrencilerimizin hedef haline getirilmesine, özgürlükleri ellerinden alınarak sindirilmelerine, üniversitelerinden ve hayattan koparılmalarına karşı sessiz kalmayacağımızı beyan ediyor ve yetkililere sesleniyoruz:
Sınıflarda öğrencilerimizle tam mevcutlu olarak bir arada olmak istiyoruz!

ÖĞRENCİLERİMİZE DOKUNMAYIN!

« NOUS INVITONS TOUS LES UNIVERSITAIRES DE TURQUIE À PROTÉGER LEURS ÉTUDIANT(E)S CONTRE LES PRESSIONS, LES ARRESTATIONS ET LES ENQUÊTES DISCIPLINAIRES DILIGENTÉES AU SEIN DES UNIVERSITÉS. »

« REJOIGNEZ-NOUS AFIN QUE NOTRE VOIX SOIT PLUS FORTE :

TOUCHE PAS À MON ETUDIANT(E) ! »

« Nous assistons ces derniers temps à des mises en garde à vue, des arrestations et des procès qui dérangent nos consciences. Une partie importante de ces pressions, devenues particulièrement alarmantes au cours de cette dernière année, s’est concentrée sur les étudiant(e)s d’université. »

« Le nombre d’étudiant(e)s arrêté(e)s augmente de jour en jour en Turquie . Il est très difficile d’obtenir des informations fiables et actualisées du fait des nouvelles arrestations, des mises en liberté et des exclusions universitaires suite aux enquêtes disciplinaires. Si celle-ci reste préoccupante, c’est moins la fréquence de ces pressions que la statégie à l’œuvre derrière ces agissements qu’il convient de souligner, à savoir la volonté de discipliner et, à défaut, éliminer les étudiant(e)s. La plupart des crimes imputés aux étudiant(e)s sont regroupés sous le terme-épouvantail de « terrorisme ». Présenter comme éléments probatoires non seulement le fait de s’adonner à des activités « normales » dans le cadre de la liberté d’expression et d’association (rédiger un communiqué de presse, protester contre les décisions du Conseil de l’Enseignement Supérieur (YÖK), participer à une manifestation ou une commémoration…), mais également des notes de cours, des livres, des factures d’eau ou même des activités quotidiennes comme se faire couper les cheveux, porter un parapluie, danser le halay ou vendre des billets de concert tend à noircir le tableau. »

« Les étudiant(e)s – pour la plupart détenu(e)s depuis plusieurs années dans des prisons de haute sécurité – luttent, en plus, pour pouvoir continuer leur formation universitaire, accéder à leurs livres et notes de cours et participer aux examens. »

« Le ’Règlement disciplinaire pour les étudiant(e)s de l’enseignement supérieur’, produit du coup d’Etat militaire du 12 Septembre 1980, est utilisé comme instrument d’oppression complémentaire contre les étudiant(e)s arrêté(e)s. Plusieurs autorités universitaires s’illustrent par leur volontarisme et leur impatience à sanctionner ces étudiant(e)s – dont les agissements supposés ne font parfois même pas l’objet d’un procès public – en les éloignant ou en les excluant de l’enseignement supérieur, par le biais d’enquêtes disciplinaires. »

« Il est parfaitement inacceptable de transformer des étudiant(e)s qui protestent ou interrogent les schèmes imposés par l’Etat en des suspects de « terrorisme » sans présenter de motif afin d’étayer le dispositif du jugement ni aucune preuve, que l’on essaie de discipliner ces étudiant(e)s par la violence étatique et de les égarer dans des procédures juridictionnelles interminables. »

« La responsabilité principale des universités, en tant que lieux de production scientifique basée sur la liberté de pensée et d’expression, est avant tout de protéger leurs étudiant(e)s. Nous, universitaires de toute la Turquie, déclarons que nous n’allons pas nous taire alors que nos étudiant(e)s – dont les gardes à vue et les arrestations vont croissantes – deviennent des cibles, qu’on les prive de leur liberté et qu’on les arrache à leur université et à leur vie. »

« Et nous nous adressons aux autorités :

Nous voulons être ensemble, sans absent(e)s, avec nos étudiant(e)s dans les classes ! »

« NE TOUCHEZ PAS A NOS ETUDIANT(E)S ! »

 
Poster un commentaire

Publié par le avril 3, 2012 dans Calls / Appels, News

 

Étiquettes : , ,

PLAIDOYER POUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Téléchargez tout le plaidoyer : Plaidoyer liberté de conscience_Fr

Téléchargez le plaidoyer en arabe : Plaidoyer liberté de conscience_Ar

 

Étiquettes : , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :