RSS

Archives Mensuelles: octobre 2012

Métissages 100 %

« Métissages 100 % » : le premier roman d’Altay Manço

 

L’intrigue se situe au croisement inattendu de deux « routes de soi ». Une jeune femme issue de l’immigration faisant carrière dans la mode, en conflit avec ses parents traditionalistes, et un professeur d’histoire et de langues orientales dont la vie tourne en rond. Sur fond de négociations de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, nos héros sont menés d’aventures en épreuves, de Bruxelles à Istanbul, à la recherche de leurs idéaux : 100 % d’improbables métissages.

Plus de détails dans nos pages

Commandez le roman sur le catalogue de L’Harmattan

Retrouvez « Métissages 100 % » sur Facebook

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 27, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , ,

Recompositions diplomatiques et stratégiques après les printemps arabes

Recompositions diplomatiques et stratégiques après les printemps arabes

Turquie, Égypte, France, Union Européenne…

 

Lundi 5 Novembre 2012

 

Campus universitaire – Sciences Po Grenoble – Amphi D

 

10.00              Ouverture de la journée d’études

 

 Aybars Görgülü (TESEV) et Jean Marcou (Sciences Po Grenoble)

 

10.15              Panel I : Les politiques étrangères face aux printemps arabes

 

Modérateur : Yves Schemeil, professeur à l’IEP de Grenoble

Intervenants:

  • « L’Union Européenne et la Turquie face aux printemps arabes », Bernard Soulage, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes
  • « La politique étrangère de la Turquie et les printemps arabes », Yavuz Baydar, journaliste au quotidien Today’s Zaman – Istanbul
  • La Turquie et la France face aux printemps arabes », Jean Marcou, professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, chercheur associé à l’IFEA d’Istanbul
  • « La nouvelle politique étrangère égyptienne », Yasmine Farouk, professeure à l’Université du Caire

 

13. 00 – 14h30 – Déjeuner

 

14.30   Panel II : Les politiques étrangères face aux crises libyenne et syrienne

 

Modérateur : Fabien Terpan, maître de conférences à l’IEP de Grenoble

 

Intervenants :

  • “La Turquie face aux crises libyenne et syrienne”, David Judson, analyste chez Stratfor – Istanbul
  • « Les alaouites syriens et le chiisme, la Syrie et l’Iran: quelles convergences? « Jean-Paul Burdy, maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
  • « L’Egypte, face aux crises libyenne et syrienne », Hicham Mourad, rédacteur en chef du magazine Al Ahram Hebdo – Le Caire
  • « Les printemps arabes, opportunité ou obstacle pour la candidature de la Turquie à l’UE ? » Ariane Bonzon, Journaliste et chroniqueuse au site d’information Slate – Paris

 

17.30                          Clôture de la journée d’études

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 26, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , ,

Les minorités à l’épreuve des normes

Les minorités à l’épreuve des normes :

autocompréhension, marginalité, visibilité

 

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 23, 2012 dans News

 

Étiquettes : , , , ,

Yearbook of Muslims in Europe, Volume 4

Yearbook of Muslims in Europe, Volume 4

Edited by Jørgen S. Nielsen, University of Copenhagen; Samim Akgönül, Strasbourg University; Ahmet Alibašić, Faculty of Islamic Studies and Center for Advanced Studies, Sarajevo and Egdūnas Račius, Vytautas Magnus University

The Yearbook of Muslims in Europe provides an up-to-date account of the situation of Muslims in Europe. Covering 46 countries of Europe in its broader sense, the Yearbook presents a country-by-country summary of essential data with basic statistics and evaluations of their reliability, surveys of legal status and arrangements, organisations, etc. Data have been brought up to date from the previous volume.

From 2012 onwards, the Yearbook of Muslims in Europe will continue as two separate publications. The Yearbook will remain the annual reference work for country surveys … read more

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 22, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , ,

Temsiliyet ve Kurumlaşma paneli

Türkiye’de dini azınlıklar: Temsiliyet ve Kurumlaşma paneli

Salom, 17 Ekim 2012

Nelly BAROKAS 

Galatasaray Üniversitesi, SDRE (Societe, Droit et Religion en Europe) ve Strasbourg Üniversitesi’nin düzenlediği “Türkiye’de dini azınlıklar: Temsiliyet ve Kurumlaşma” paneli 11 Ekim Perşembe günü Galatasaray Üniversitesi Coşkun Kırca Salonu’nda gerçekleşti. Panel’de Prof. Dr. Samim Akgönül, Doç. Dr. Yannis Kristakis, Doç. Dr. Emre Öktem’in sunumlarının yanı sıra farklı dini azınlık mensupları da görüşlerini dile getirdi. Av. Rita Ender’in hazırladığı belgesel filimde azınlık bireylerinin konuya bakışı sergilendi

 

 

Türkiye’de gayrimüslim azınlıklar kendi içlerinde nasıl bir yönetimi benimsemişlerdir? Tarihten bu yana nizamnamelerden tüzüklere, hâkim olan zihniyete dair ne söylenebilir? Dini azınlıklar kendilerini demokratik bir şekilde layıkıyla temsil edebilirler mi? Bu sorunları ele almak üzere düzenlenen panelin ilk oturumunda söz alan öğretim üyeleri konuya bilimsel bir açıdan yaklaşarak Batı dünyasından örnekler getirdiler.

Fransa’da azınlıklar

Strasbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Akgönül konunun Fransız ayağını ele aldığı konuşmasında ‘azınlık’ kavramının bu ülkede Türkiye’de anlaşıldığı gibi algılanmadığını, ‘minorite’ kavramının özellikle göçmenler için kullanıldığını ve bu kavramın Fransız hukukuna yabancı olduğunu belirtti. Ancak bu kavramın hukuken mevcut olmamasının sosyolojik anlamda azınlıkların var olmadığı anlamına gelmediğini dile getiren Akgönül örneğin teritoryal olarak Korsika’da bölgesel bir parlamentonun var olduğunu ve ‘de facto’ olarak o bölgede görev alan devlet memurlarının Korsikalılardan seçildiğini açıkladı.

Akgönül’e göre dini açıdan durum daha karmaşık bir görünüm arz etmekte. 1905 tarihli bir yasaya göre devlet ile inançlar tamamen ayrılmış durumda. Devlet hiçbir dini inanca finansman sağlamamaktadır. Fransa’nın laikliği negatif bir laikliktir. Belçika’da ise pozitif bir laiklik anlayışı mevcut ve kurumsallaşan her dini grup devlet ile ilişki kurabilmektedir.

Fransa’da Yahudiler hem dini hem de sivil yapılanmayı içeren bir yapıya sahiptir.  Yahudiler, CRİF üzerinden devlet ile ilişkilerini sürdürmektedirler. Fransız sistemi hukuksal meşruiyeti zayıf olan pragmatist bir sistemdir. Müslümanları temsil eden bir kurum yok. Ancak 1960 yılından sonra Müslüman göçmenlerin iki, üçüncü kuşak mensuplarının hak talepleri başlayınca Sarkozy 1999 yılında camilerin yüzölçümlerine göre oy kullanılması sistemine dayanan CFCM (Conseil Français du Culte Musulman)’ın kurulmasına ön ayak oldu. Ancak Cezayir Müslümanlarını temsil eden bu kuruluş Müslüman Kardeşlerin yükselişi karşısında etkin olamadı ve CRCM (Conseil Regional du Culte Musulman) kuruldu. Günlük sorunlarla ilgilenen ve bölgesel bir yapılanmaya sahip olan bu kuruluş daha başarılı ve temsil gücü daha yüksek…

Yunanistan’da azınlıklar

Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yannis Kristakis Yunanistan’da devletin ibadete, dine karışmadığını, tam bir örgütlenme özgürlüğünün mevcut olduğunu ve yargının cemaatlerin tüzel kişiliklerini bir hak olarak gördüğünü belirtti.

Yunanistan’da Yahudiler tam bir özerk statüye sahip olup kendi içlerinde işleyiş yapılarını değiştirme hakları vardır. Ekonomik açıdan özerk olmayı Yahudi cemaatinin kendisi talep etmiştir.

Müslümanların ise bu özerkliği yoktur; müftü devlet tarafından seçilmekte ve devlet memuru statüsüne sahip olarak görev görmektedir.

Müftü yargıç konumuna da sahip olup Müslüman azınlığa uygulanan hukuk, Şeriat Hukukudur. Avrupa’da Şeriat Hukukunun uygulandığı tek ülke Yunanistan’dır. Müftünün kararları Yunan Yüksek yargısının denetimine tabidir. Ancak son yirmi yılda müftülerin verdikleri 3500 karardan sadece dördü bozulmuştur.  Boşanma davalarında dahi taraflardan birinin Müslüman olduğu her uyuşmazlıkta yetkili makam müftülüktür.

AİHM içtihadına göre dini grupların özerkliği

Birinci oturumun son konuşmasını Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Öktem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına göre dini grupların örgütlenmesi ve iç örgütlenme özgürlüğü konusunda yaptı.

Öktem’e göre, Avrupa’da geçerli normatif standartlara göre, dini cemaatlerin özerkliği, demokratik toplumlarda çoğulculuğun vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır. Dini toplulukların özerkliği ve iç örgütlenmesine dair meseleler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelmiş ve mahkeme her zaman dini toplulukların daha çok özerklik ve örgütlenme serbestîsi kazanması yönünde tavrını koymuştur.

AİHM, Hanya Katolik Kilisesi’nin resmi olarak tanınmış bir tüzel kişiliği olmamasına rağmen uygulamada temsil meselesi bakımından bu yönde hukuki bir güven uyandırılmış olunması nedeniyle tüzel kişiliğini kabul etmiştir. Kilisenin, Yunan Mahkemeleri önünde açtığı davada tüzel kişiliğin reddini adil yargılanma hakkının ve ayırımcılık yasağının ihlali olarak kabul etmiştir.

Türk hukukunda tüzel kişiliği bulunmayan Rum Patrikhanesi, Büyükada Yetimhanesi’ne ilişkin olarak AİHM’ne başvurmuş ve bu başvuru Patrikhane lehine sonuçlanmıştır.

Ancak Öktem, Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlerinin ve ruhani reislik makamlarının tüzel kişiliklerinin bulunmadığını, AİHM’nin kararlarından hareketle tüzel kişilik sorunun çözüme kavuştuğu görüşüne katılmanın mümkün olmadığını söyledi. Kanunen sayılmayan ve tanımlanmayan, soyut bir tüzel kişilik kavramının uluslararası bir yargı mercii tarafından kabul görebileceğini ancak iç hukuk açısından sıkıntılar yaratacağını, bu nedenle kanuni bir düzenleme ile tanımlanmasının isabetli olacağını belirtti.

Makalenin devami

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 17, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , ,

Laïcité : un pilier pour construire un avenir commun

Laïcité : un pilier pour construire un avenir commun

 

 

 

 

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 16, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , ,

Les reconfigurations contemporaines des relations public/privé en Turquie

Workshop

Les reconfigurations contemporaines des relations public/privé en Turquie

IFEA

12/10/2012

 

 

Problématique

Importance croissante des acteurs privés dans la fourniture de services sociaux ; privatisations d’entreprises publiques ; délégations à des acteurs privés dans de nombreux secteurs d’activité : en Turquie comme ailleurs, ce qui est couramment qualifié de « néo-libéralisme » fait sentir ses effets. Tout en gardant un éclairage comparatif, l’objectif de cette journée d’étude est d’analyser la trajectoire de la Turquie en ce domaine, à travers le prisme des relations public/privé. Ce pays a longtemps été caractérisé par une économie dirigée, avant le tournant libéral entamé dans les années 1980 et en voie d’achèvement depuis une décennie. Loin de la lecture d’une privatisation généralisée et d’un retrait tous azimuts de l’Etat, nous explorerons l’hypothèse selon laquelle les acteurs publics, aux niveaux national et local, gardent un rôle de premier plan, mais sous des formes renouvelées (gestion, interventions indirectes, décharges et délégations, régulations croisées). De ce fait, les zones de contact entre public et privé, les relations mouvantes entre ces secteurs, se trouvent au cœur des reconfigurations de pouvoir actuelles et permettent d’en proposer une lecture fine. Les termes public et privé, utilisés par commodité, ne sont pas ici définis a priori : non seulement les frontières entre l’un et l’autre sont toujours floues, mais les pratiques de chevauchement, la multiplicité des formes de propriété, des modes de régulation, des légitimités, des interventions et même des conceptions du public et du privé sont légion. A l’encontre d’une vision en termes dichotomiques public/privé, on privilégiera des lectures en termes de décharge, de délégation, d’intermédiaires, d’échanges, d’articulation. Il s’agira in fine, d’étudier l’émergence de nouvelles configurations d’intérêts, d’analyser la circulation complexe et conflictuelle du pouvoir pour, au final, déceler d’éventuelles ruptures dans les modes de gouvernement et dans la nature et les interventions de l’État. On tentera de qualifier les développements actuels en dépassant la simple étiquette de « néo-libéralisme », terme si large qui finit par perdre son sens. Dès lors, nous nous interrogerons sur des zones de contact et de négociation diverses, telles les privatisations et les diverses formes de délégation, l’intervention d’acteurs privés dans la fourniture de services publics et dans les prises de décision institutionnelles, les phénomènes de reconversions individuelles et d’articulations institutionnelles, la formation de diplomaties alternatives enchevêtrées dans les diplomaties traditionnelles (ONG et GONG, diplomaties d’entreprises).

Langues de travail

français et anglais

Participants

Béatrice Hibou (CNRS/CERI-Sciences Po)
Ayse Bugra (Boğaziçi Universitesi)
Jean-François Pérouse (IFEA)
Élise Massicard (IFEA)
Gabrielle Angey (IFEA)
Zeynep Kadirbeyoğlu (Bogaziçi Universitesi)
Ghislaine Gallenga (Université de Provence, IDEMEC)
Bilgesu Sümer (Bogaziçi University /100. Yil University)
Françoise Dreyfus (Université de Paris I Sorbonne)

Programme

Responsables scientifiques : Elise Massicard (IFEA), Béatrice Hibou (CNRS/CERI-Sciences Po Paris)
9-30-12 :00    Session I
Présidence : Jean-François Pérouse (IFEA)
Discussion : Françoise Dreyfus (Université Paris I), Béatrice Hibou (CNRS/CERI-Sciences Po Paris)
9 :30    Elise Massicard (IFEA) Remarques introductives
9 :45    Ghislaine Gallenga (Université de Provence / IDEMEC) : « Transformations, cohabitation, initiatives, carences : quelques passerelles public-privé du service public en Méditerranée »
10 :30    Pause café
10:45    Zeynep Kadirbeyoğlu (Bosphorus University), Bilgesu Sümer (Bosphorus University/100. Yıl University). “Contracting out of municipal services: the cases of Van and Canakkale”
11 :15    Elise Massicard (IFEA), Jean-François Pérouse (IFEA) « Vers une nouvelle économie politique municipale ? Les municipalités et le secteur privé, l’exemple d’Istanbul ».

14:00-17:30 Session II
Présidence : Elise Massicard (IFEA)
Discussion : Ghislaine Gallenga (Université de Provence / IDEMEC), Zeynep Kadirbeyoğlu (Bosphorus University)
14:00 Jean-François Pérouse (IFEA) « L’État sans le Public ? Quelques conjectures à propos de Administration du logement collectif (TOKİ) ».
14:45 Ayşe Buğra (Bosphorus University): « Shifting boundaries of the political and interest representation in Turkey: Business associations as political actors”
15:30 Pause-café
16:00 Gabrielle Angey (IFEA): « La politique de la Turquie en Afrique : entre action publique et société civile? »
16:45 Béatrice Hibou (CNRS/CERI-Sciences Po Paris): « Une lecture théorique de l’extension des normes du ‘privé’ au ‘public’ »

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 12, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , ,

TÜRKİYE’DE DİNİ AZINLIKLAR: TEMSİLİYET VE KURUMLAŞMA

TÜRKİYE’DE DİNİ AZINLIKLAR: TEMSİLİYET VE KURUMLAŞMA

 

 

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 5, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , ,

Les Rencontres de Strasbourg-Méditerranée 2012

Les Rencontres de Strasbourg-Méditerranée 2012

 

Étiquettes : , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :