RSS

Archives Mensuelles: juin 2012

Modern Toplumlarda Savaş ve Barış

Modern Toplumlarda Savaş ve Barış

Cemil OKTAY

 

Prof. Dr. Cemil Oktay’ın Modern Toplumlarda Savaş ve Barış adlı çalışması, kadim toplumlardan günümüze kadar uzanan süreç içinde savaş ve barış olgusunu ve bunun yaratmış olduğu kültürün ülkelerin toplumsal özellikleri üzerindeki yansımalarını ele alıyor. Oktay, savaş ve barış durumlarının toplumsal yapıyla olan ilişkilerini değerlendirirken, Montesquieu’dan Kant’a, Spencer’den Comte’a, Hegel’den Marx’a ve Nietzche’ye kadar farklı görüşlerden düşünürlerin de bu olguya bakış açılarını, gerçekleşen kimi öngörülerini ve yanılgılarını irdeliyor.

Günümüzün modern toplumlarında alışık olduğumuz kavramların da değişime uğramakta olduğunu; ulusal yarar, kamu yararı, savaş galibi ya da mağlubu gibi birçok kavramın ve değerin eleştirel olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan yazar, bizleri “savaşın siyasetin başka bir yolla uzantısı olduğunu” kuramsallaştıran Clausewitz’den bu yana bilinen konuları yeniden düşünmeye çağırıyor.

Cemil Oktay, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal refah arayışlarının yaşadığımız dünyanın en temel talepleri olduğunu dile getirip, bunların toplumların hızla değiştiği tüm coğrafyalarda vazgeçilmez talepler olduğunu belirtirken, herkesin temel bir soruya cevap araması gerektiğini de vurguluyor: “Küresel bir barış, uygarlığı yeni ufuklara taşıyabilecek biçimde ve yine uygarlıkta geriye düşmemek koşuluyla nasıl olanaklı olabilir?”

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 28, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , ,

Bilbao IP Programme 2012 18-23 Juin

Une ville riche en expérimentations architecturales

 

Belles façades donnant sur la rivière

 

Une des multiples charcuteries

 

Universidad de Deusto

 

Guggenheim Museum

 

Iberdrola : Tour « technique »

 

Institut de la langue basque

 

… et la langue basque

 

Le fameux Puppy en fleur

 

Teatro Arriaga

 

Les rues de la Vieille Ville

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 24, 2012 dans voyages... voyages

 

Étiquettes : , , ,

Contemporary Turkish Studies at a Glance

Conference

Contemporary Turkish Studies at a Glance

Istanbul, Turkey

Istanbul Bilgi University, Santral Campus

13/10/2012 – 14/10/2012

 

Contemporary Turkish Studies at a glance – Topics, institutions and future perspectives

The two-day conference gives scholars and institutions involved in Turkish Studies the chance to present their work, position themselves in the international research community and debate related topics and research questions in an interdisciplinary environment. The event is framed by key-note speeches by some of the most prestigious scholars in the field. Furthermore, in four different panels, chaired by renowned experts, central issues and research questions of Turkish Studies are discussed. In preparation of the event the chairpersons determine a general topic framing the presentations and discussions in the panel. The topics are announced in a Call for Papers. The most innovative and outstanding papers are presented during the event. Each day finishes with a round table discussion wrapping up the outcome of the panels. On the sidelines of the event organizations, journals and other actors engaged with Turkish Studies can set up stands to exhibit their work and publications.

Speakers & Chairs
Prof. Dr. Ayse Gül Altinay | Prof. Dr. Alan Duben | Prof. Dr. Ayhan Kaya | Prof. Dr. Fuat Keyman | Prof. Dr. Serif Mardin | Prof. Dr. Yael Navaro-Yashin | Prof. Dr. Leyla Neyzi | Prof. Dr. Sevket Pamuk | Prof. Dr. Ayse Parla | Prof. Dr. Ayse Saktanber | Prof. Dr. Ilter Turan

Event Coordinators
Kristina Kamp | Susan Rottman

More info

 

Étiquettes : , , , , , , , , , ,

Eşit vatandaşlık vurgusu -2

Eşit vatandaşlık vurgusu -2

Şalom, Başyazı

Yakup Barokas

06 Haziran 2012

 

‘Eşit vatandaşlık vurgusu’ başlıklı yazımda görüş belirtmeden Strasbourg ve Yeditepe Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Samim Akgönül’ün Taraf Gazetesi’nde yayımlanan ‘Azınlık haklarını kaldırın’ başlıklı makalesinden yola çıkarak ‘gerçekten azınlık olmak azınlıklara zarar mı vermektedir?’, ‘Eşit vatandaşlık talebi azınlık hakları ile çelişmekte midir?’, ‘Azınlıklara pozitif nitelikte kolektif haklar tanınabilir mi?’ gibi bazı soruları gündeme getirmiştim.

Bir okur özetle şöyle yazıyor: “Evet, eşit olmak istiyoruz. Ne eksik ne de fazla! Ancak uygulamada bu böyle değil. Diğer yandan, biz Türkiye Yahudileri çoğunluktan sadece dinimizle değil, kültürel mirasımızla da farklıyız ve bu farklılığımızı yaşamaya devam edebilmek istiyoruz. Bu farklılığımızın bir temsil gücü olabilmeli mi, olamamalı mı? Geniş toplumla olan farklılığımız sadece ibadet ve gömü ile mi sınırlandırılmalıdır? Diğer bir deyişle toplumumuz sadece Hahambaşı tarafından temsil edilebilecek dinsel bir grup mudur? Laik bir temsil gücü olabilirse bu ‘kolektif’ bir statü çerçevesinde olabilmeli mi, olamamalı mı? ‘Kolektif statü’ yani ‘tüzel kişilik’ azınlıklara bireyin ötesinde grup hakları tanır mı, tanımaz mı?”

Yazımdan dolayı teşekkür eden Prof.Dr. Samim Akgönül ise şu notları düşüyor e-posta mesajına: ‘Temsiliyet: evet, dinsel statü: evet; sivil statü: evet; tam eşit vatandaşlık: evet; azınlık statüsü (ikinci sınıf vatandaşlık + ezilme potansiyeli): Hayır.’

Türkiye Yahudileri gerçekten kültürel mirasları ile de mi farklıdırlar ? Kültürel miras dediğimiz nedir? Ben sadece Türkiye’nin kültürel değerleri ve mirası ile değil, aynı zamanda İstanbulluluk, ada kültürü ve daha pek çok değer ve kültür ile yoğrulmuşum. Yahudiliğin bu bileşimde  önemli bir unsur olduğu tartışılmaz. Hatta bu bakış açısının oldukça da bireysel olduğu kanısındayım. Cemaatte görev yapan belli bir kitle için farklı bir değerlendirmede bulunmak olası iken cemaatten kopuk yaşayan bir kitlenin bir bölümünün Yahudiliğini sadece düğün, bar-mitzva, gömü gibi vesilelerde anımsadığı da söylenebilir.

 ‘Biz neyiz?’ sorusuna doğru bir tanımlamadan yola çıkarak ve tüm sorunsalar üzerinde enine boyuna tartıştıktan sonra önceliklerimizi belli bir doğrultuda belirlemede belki yarar vardır.

Her halükarda bir takım haklar ve belli bir statü arayışında isek pozitif ayrımcılık kavramının, özel bir statü ve imtiyazlar yaratmak manasına gelmediğini, aksine gerçek anlamda eşit vatandaşlık anlayışının doğal bir sonucu olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız.

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 13, 2012 dans Media

 

Étiquettes : , , ,

BATININ DOGUYA BAKISI VE ORYANTALIST RESIM

 

Étiquettes : , , , , ,

Cultural citizenship and European identity: envisaging challenge : EUROPEAN STUDIES IP 2012

 EUROPEAN STUDIES IP 2012

Europeans between Europeanisation and Globalisation

Cultural citizenship and European identity: envisaging challenge

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 11, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , , , , ,

Negotiating Religious Pluralism in Europe

Negotiating Religious Pluralism in Europe:
Between the EU and the ECHR

 
 

Étiquettes : , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :