RSS

Archives Mensuelles: mai 2012

Rencontre-débat : les législatives et les jeunes

Rencontre-débat : les législatives et les jeunes

Dimanche 03 juin à 11h à la Résidence des Arts 13a, rue du Hohwald 67000 Strasbourg

 

A l’initiative des jeunes de l’association, l’ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles) organise une rencontre/débat à l’occasion des élections législatives dans le cadre de son brunch mensuel.

Il sera animé par des jeunes autour des questions touchant à l’économie et l’emploi, la jeunesse et l’éducation, l’immigration et la citoyenneté. Six candidat(e)s de différents groupes politiques ont déjà confirmé leur présence.

  • Anne HULNE (UMP Majorité Alsacienne) Strasbourg 1
  • Josiane NERVI-GASPARINI (Front de Gauche soutenu par Parti de Gauche et PCF, GU, PCOF) Strasbourg 1
  • Sophie COUDRAY (Nouveau Parti Anticapitaliste) Strasbourg 1
  • Jean-Marcel BRULE (Le Centre pour la France) Strasbourg 1
  • Philippe BIES (Parti Socialiste) Strasbourg 2
  • Eric SCHULTZ (Europe Ecologie les Verts) Strasbourg 2
 
Poster un commentaire

Publié par le mai 31, 2012 dans Manifestations culturelles, News

 

Étiquettes : , ,

istos yayında!

Istos yayında

 

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 25, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , ,

Συνέδριο για τα μειονοτικά βακούφια

Συνέδριο για τα μειονοτικά βακούφια

Στις 19 και 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για τα προβλήματα των μειονοτικών βακουφίων το οποίο διοργανώθηκε από το ίδρυμα Hrant Dink στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Στο συνέδριο συμμετείχαν ακαδημαϊκοί όπως οι Hüseyin Hatemi,  Samim Akgönül και Κώστας Τσιτσελίκης καθώς και μέλη διοικητικών σωμάτων από αρμενικά, ρωμαίικα και ασσυριακά βακούφια.

Στο πάνελ με θέμα οι ιστορικές και νομικές διαστάσεις των μειονοτικών βακουφίων ο καθ. Κώστας Τσιτσελίκης μίλησε για το πως έχει διατηρηθεί ο θεσμός των μιλέτ και στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο αναφερόμενος στα θέματα των μουσουλμανικών βακουφίων στη Δυτική Θράκη.Ο καθ. Hüseyin Hatemi έκανε μια σύντομη περιγραφή του θεσμού των μειονοτικών βακουφίων από την Οθωμανική αυτοκρατορία μέχρι τις  μέρες μας εντοπίζοντας τα προβλήματα και εμπόδια που έχουν κατά καιρούς προκύψει. Ενώ ο καθ. Samim Akgönül σχολιάζοντας αρχικά ότι δεν θα έπρεπε να συνυπάρχουν στο ίδιο πάνελ εισηγήσεις για τα μουσουλμανικά βακούφια στην Ελλάδα και για τα μη μουσουλμανικά βακούφια στην Τουρκία καθώς έτσι είναι σαν να δίνεται έμφαση στην κακώς νοούμενη αμοιβαιότητα, συνέχισε λέγοντας θα έπρεπε να καταργηθεί πλήρως η έννοια της κοινότητας (cemaat) που περιορίζει τις μειονότητες σε κυρίως θρησκευτικές ομάδες και είναι η αιτία για όλα όσα έχουν υποφέρει.

Τη δεύτερη μέρα ο κ. Κώστας Κυρατζόπουλος, επίτροπος στην κοινότητα Χαλκηδόνας, συμμετείχε στο πάνελ μαζί με τον γενικό διευθυντή της Agos κ. Rober Koptaş και τον επίτροπο της Αρμένικης κοινότητας Bakırköy κ. Arman Atınız με θέμα τον εκδημοκρατισμό και τη διαφάνεια στις μειονοτικές κοινότητες. Ο κ. Κώστας Κυρατζόπουλος μίλησε για τις αιτίες του δημοκρατικού ελλείμματος στα βακούφια των μειονοτήτων αλλά και γενικά στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (μπορείτε να διαβάσετε όλη την ομιλία του εδώ) ενώ ο κ. Rober Koptaş κάνοντας σκληρή κριτική στα ίδια τα μέλη των κοινοτήτων πρότεινε έξι σημεία για την φιλελευθεροποίηση των δομών των βακουφίων μεταξύ των οποίων συμπεριέλαβε τον  έλεγχο των οικονομικών των ιδρυμάτων από ανεξάρτητους ελεγκτές, τον εκλογικό κανονισμό, μια κοινή συμφωνία μεταξύ των μελών των κοινοτήτων για την διευκόλυνση στην ανταλλαγή πληροφοριών των ιδρυμάτων κλπ.

Στο τέλος κάθε πάνελ ακολουθούσε ζωηρή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων δείχνοντας τον βαθμό που απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα τις κοινότητες σήμερα.

Το πρόγραμμα που υλοποιεί το ίδρυμα Hrant Dink προβλέπει να καταγραφεί όλη η περιουσία των αρμενικών βακουφίων καθώς και εκείνης που είναι υπό διεκδίκηση από πλευράς της κοινότητας ώστε να παρουσιαστεί σε μία ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Η ιστοσελίδα μάλιστα θα περιλαμβάνει και την γεωγραφική αποτύπωση όλης της περιουσίας της αρμένικης κοινότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ένα διήμερο συνέδριο για το ίδιο θέμα τον Απρίλιο ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθεί ακόμα μία τον Ιούλιο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα πάνελ του πρώτου συνεδρίου εδώ.

 

Της Μαρίνας Δρυμαλίτου

 
1 commentaire

Publié par le mai 23, 2012 dans Manifestations scientifiques, Media

 

Étiquettes : , ,

Eşit vatandaşlık vurgusu

Eşit vatandaşlık vurgusu

Yakup BAROKAS

Basyazi

Salom 23/05/2012

 

Türk Musevi Cemaati Başkanı olduğu 2009 yılında Silvyo Ovadya, Sabah Gazetesi’nde yayımlanan söyleşide; “Bizim en büyük sorunumuz, kimlik sorunudur; hâlâ Türk kabul edilmeme sorunumuz var. (…) Ne pozitif ne negatif, hiçbir ayrımcılık istemiyoruz! Biz, eşit haklara sahibiz, her türlü haktan eşit olarak faydalanmak, eşit olarak görevlerimizi yapmak istiyoruz,” demekteydi.(3.Haziran.2009).

Ovadya’nın; “Hoşgörü değil, eşit vatandaşlık” şeklinde özetlenebilecek bu söylemi o dönemde oldukça cesur bir davranış olarak karşılandı ve ezber bozan açıklaması giderek cemaat kademelerinde benimsenir oldu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e azınlıklar tarafından sunulan yeni Anayasa’ya ilişkin önerilerin arasında; devletin farklı inanç gruplarını, kamu tüzel kişiliği olacak şekilde tanıması da yer almaktadır.

Konunun son derece karmaşık olduğunun bilincindeyim. Acaba farklı inanç grupları için tüzel kişilik talebi ‘eşit vatandaşlık’ istemi ile ne denli örtüşmekte veya çelişmektedir?

Azınlık olgusuna sosyolojik açıdan bakılığında ‘bir toplulukta sayısal bakımdan az ve çoğunluktan farklı özelliklere sahip grup’ şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. Bu farklılık etnik, dini veya dilsel açıdan olabilmektedir. Yahudilerin farklılıkları dinseldir.

Hukuki açıdan ise devletlerin üzerinde uzlaştığı ortak bir tanıma rastlanmamaktadır. Birleşmiş Milletler çerçevesinde yaşanan gelişmeler göz önünde tutulduğunda 1976’da yürürlüğe giren Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde; etnik, dilsel ya da dinsel azınlıkların kendi kültürlerini yaşama, kendi dinlerini ifade etme ve kendi dillerini kullanma haklarından yoksun bırakılamayacakları belirtilmektedir.

1990 sonrasında azınlıklarla ilgili savaşların patlak vermesi üzerine de AGİT kapsamında düzenlenen çerçeve anlaşmalarında azınlıklara ait kişilere benzer bireysel haklar öngörülmüştür. Bunlar ayırımcılığı yasaklayan ve bir ülkedeki bütün vatandaşlar arasında eşitliği öngören ‘bireysel’ haklardır. Diğer bir deyişle tanınan bu haklar ‘azınlık hakları’ değil, azınlık mensuplarına tanınmış haklardır. Azınlıkların kolektif hakları yoktur.

Türkiye’de azınlık denince akla ya geçmişte olduğu gibi salt ‘gayrimüslimler’, ya daha duyarlı olmak için kullanılan ‘farklı din ve inanç grupları’ ve her halükarda Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler akla gelmektedir.

Azınlıklara pozitif nitelikte kolektif hakların tanınması sadece eşit vatandaşlık yönünde talebi olan ve azınlık psikolojisinden kurtulmaya çalışan bireyi tersine olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü kolektif hak bireyi azınlığın içine gömer, toplumun bütününden soyutlaştırır.

Öyle ise tüzel kişiliği bulunmayan cemaatlerden söz edilebilir mi? Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onaylayan Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 21.06.1999 tarihli kararında şöyle denmektedir: “Musevi Cemaati, Türkiye genelinde bilinen topluluklardan olup, Türkiye Hahambaşılığı tarafından temsil edilmektedir. Tüm Musevi Cemaatleri Türkiye Hahambaşılığına tabidir.

Kararın yer aldığı ‘Son Yasal Düzenlemelere Göre Cemaat Vakıfları’ adlı eserlerinde Av.Yuda Reyna ve Av.Ester Zonana Yargıtay’ın bu kararına göre; Hahambaşılığı bir kişiye has bir mevki olarak görmek yerine, bir makam olarak kabul etmekte ve Musevi Cemaatinin temsil yetkisinin Hahambaşılığa verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Aynı görüşün diğer dini azınlıklar için de geçerli olacağı açıktır.

Strasbourg ve Yeditepe Üniversiteleri öğretim üyesi Prof.Dr.Samim Akgönül’ün Taraf Gazetesi’nde yayımlanan ‘Azınlık haklarını kaldırın!’ başlıklı makalesinde şu görüş ileri sürülmektedir: “Günümüzde, kanımca azınlık kavramının hem hukuktan, hem de toplumsal algılamadan çıkarılma zamanı gelmiştir. Zira azınlık olmak azınlıklara zarar vermektedir. Başka hukuki ve toplumsal bağlamlarda azınlıkların eşit vatandaş olmalarını sağlayan azınlık kavramı, son derece kirlenmiş olduğu Türkiye’de bu görevini yerine getirememektedir” (05.03.2012).

 Bir dokun bin ah işit misali belki de en iyi çözüm çözümsüzlük mü diye düşünmeye başlıyorum (?..)

Eşit vatandaşlık tartışmasız en doğal talebimiz olmalıdır. Ancak bunun yanı sıra geçmişin üzücü uygulamalarının izlerinin silinmesi, yanlış tanımlamalardan kaçınılması ve doğru algıların oluşturulması yönünde en üst düzeyde bir çaba gösterilmelidir

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 23, 2012 dans Media

 

Étiquettes : , , , ,

LA SORTIE DE L’AUTORITARISME DANS LE MONDE ARABE

La sortie de l’autoritarisme dans le monde arabe

quels acquis et quels défis ?

François Burgat

Mardi 29 mai 2012, 18h-20h

 

 
 

Étiquettes : , , ,

Littérature et politique dans le monde turc

Littérature et politique dans le monde turc

Cliquez sur l’affiche pour télécharger le programme en PDF

 

 
 

Étiquettes : , , , , , , ,

Les médias de l’expression de la diversité culturelle en Afrique

Les médias de l’expression de la diversité culturelle en Afrique

Sous la direction de : Serge Théophile Balima, Michel Mathien

Collection : Médias, sociétés et relations internationales

Editeur : Bruylant

Ce livre met en évidence la diversité des situations des populations face aux histoires nationales et aux réalités de la reconnaissance de leurs spécificités. Il montre aussi comment les États examinés gèrent en leur sein leurs minorités historiques.

 

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 21, 2012 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :