RSS

Archives du avril 14, 2012

Yeni anayasa Antalya’da değerlendirildi

Yeni anayasa Antalya’da değerlendirildi

Uluslararası Antalya Üniversitesi ve SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) işbirliğinde Yeni Anayasa hakkında önemli bir sempozyum düzenlendi.

14 Nisan 2012’de Antalya Rixos Otel’de düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Antalya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fettah Tamince, sempozyumun açılış konuşmasında, ülke genelinde yürütülen anayasa çalışmalarından birine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını, son on yılda yakalanan siyasi ve ekonomik istikrarın sayesinde kendisinin de aralarında bulunduğu genç müteşebbislerin de katkısıyla Türkiye’nin büyük mesafeler katettiğini belirtti. Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe ise, Türkiye’nin artık normal bir süreçte, STK, medya ve bilim dünyası başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun yapacağı katkılar ile yeni bir anayasa yapabilecek durumda olduğunu belirtti. SETA adına açılış konuşması yapan SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Talip Küçükcan ise, Uluslararası Antalya Üniversitesi’ni kuruluş aşamasında böyle bir toplantıyı SETA ile beraber düzenlediği için kutladı.

ERGUN ÖZBUDUN: ANAYASADAKİ VESAYETÇİ RUH ORTADAN KALDIRILAMADI

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun konuşmasında, olağan dışı, anti-demokratik ve şaibeli bir seçimle oluşturulan 82 anayasasının son derece vesayetçi bir yapıya sahip olduğunu, yapılan değişikler ile anayasanın vesayetçi ve otoriter yapısında önemli değişiklikler gerçekleştiğinin inkar edilemeyeceğini, bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, anayasadaki vesayetçi, devletçi ve yasakçı ruhun ortadan kaldırılmadığını ve günümüzde artık hiç kimsenin ne bu anayasaya ne de bu anayasayı yapanlara sahip çıkmadığını ifade etti.

Özbudun, anayasa literatüründe yeni bir anayasa yapılması ile anayasa değişikliği sürecinin farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu anayasanın bütün maddelerini bu Meclisin değiştirmek durumunda kalması halinde ise “82 anayasının değişikliği olarak” değil “yeni bir anayasa” olarak adlandırılacağını, bu nedenle de zaman zaman gündeme gelen “asli kurucu iktidar-tali kurucu iktidar” tartışmalarının gereksiz olduğunu ifade etti. “Asli kurucu iktidar”ın darbe, devrim, iç savaş vb. durumlarla ortaya çıkacak hukuk boşluğunda ortaya çıkacağından yola çıkarak, yeni anayasa için beş generalin gelip darbe yapmasını beklemenin saçma olduğunu belirten Özbudun, halen bu argümanı ileri süren hukukçuların olmasını vahim olarak nitelendirdi ve İsveç, Finlandiya ve Macaristan örneklerini vererek son 30 yıllık süreçte Avrupa’nın en istikrarlı demokrasilerine sahip ülkelerin de anayasalarını değiştirebildiklerini, günümüzde bir milletin, bir halkın dilediği zaman anayasasını demokratik usullerle değiştirebileceği görüşünün kabul gördüğünü ifade etti.

HANGİ MADDELER DEĞİŞTİRİLEMEZ

“Hangi maddeler değiştirilemez” konusuna da değinen Özbudun, ilk üç madde içinde “fevkalade muğlak” ifadeler olduğunu, ikinci maddede “adalet” konusunu herkesin farklı yorumlayabileceğini, “yine bu bölümde başlangıç” bölümünün “oldukça şoven” olduğunu, ilk üç maddeyi değiştirilmez kılan iradenin halkın değil darbe konseyinin iradesi olduğunu, 30 yıl sonra bu maddelere bu derece kutsiyet addedilmesinin anlamsızlığını vurguladı. Özbudun, pek çok Batı anayasasında “değiştirilemez” madde olmadığını, olanların da Fransa örneğinde olduğu gibi sadece “Cumhuriyet” tanımı ile sınırlı olduğunu ifade etti. Venedik Komisyonu’nun raporuna da değinen Özbudun, değiştirilemez maddelerin önümüzdeki dönemde tartışılacak sorunlardan biri olduğunu belirtti.

SERAP YAZICI: DEMOKRATİK YAPI VESAYETİN TASFİYESİ İLE MÜMKÜN

Sempozyumun Doç. Dr. Tarık Oğuzlu’nun başkanlığında yapılan ilk oturumunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yazıcı ‘Vesayet Sisteminden Temsili ve Çoğulcu Demokrasiye Geçiş Zorunluluğu’ temalı ilk konuşmayı gerçekleştirdi. Türkiye’nin en önemli anayasal konularından birinin vesayet kurumları aracılığı ile hukuk devletinin aşındırılması olduğunu belirten Yazıcı, bu dönemde vesayet kurumlarının tasfiyesi ile demokratik bir devlet oluşturulabileceğini belirtti. Yazıcı anayasa mühendisliğinin demokrasinin ön koşullarından sadece biri olduğunu, demokrasi kültürü yerleşmeden sadece anayasanın değiştirilmesinin temel sorunları tamamıyla bitirmeyeceğini ifade etti.

Bir sonraki konuşmayı Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Turhan yaptı. ‘Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemleri’ konulu konuşmasında Turhan, hükümet sistemleri üzerine yapılan tartışmalarda Başkanlık, Yarı Başkanlık vb. tartışmaların karşılıklı suçlamalar üzerinden yürütülmesinin yersiz olduğunu belirtti.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Parlak ise ‘Yeni Anayasada Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim’ konulu konuşmasında, yerel yönetimlerin yeni anayasa ile yetkilerinin arttırılmasının hem sosyal hem ekonomik kalkınmanın önünün açacağı gibi toplumdaki dilsel, dinsel ve etnik taleplerin de karşılanmasını sağlayacağını ifade etti. Bu konudaki korkuları yersiz bulan Parlak, bu modelin idari bir yönetim modeli olduğunu, siyasi olmadığını, dolayısıyla devletin halen üniter yapısını koruyabileceğini belirtti.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında şu şekilde devam edildi: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı’nın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Köker ‘Yeni Anayasada Genel Olarak Özgürlükler Rejimi’, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bekir Berat Özipek ‘Din ve Vicdan Özgürlüğü’ ve Uluslararası Antalya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi ‘İfade Özgürlüğü’ konularını elen sunumlar yaptılar.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Hatem Ete’nin başkanlığında toplanan üçüncü oturumda ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ‘Yeni Anayasa ve Vatandaşlık’, Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun ‘Kürt Meselesi ve Yeni Anayasa’ ve Strasbourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Samim Akgönül ‘Yeni Anayasa ve Azınlıklar’ konulu sunumda bulundular.

Sempozyumun kapanış değerlendirmesini ise Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Savaş Bozbel ve SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yılmaz Ensaroğlu gerçekleştirdiler.

 
Poster un commentaire

Publié par le avril 14, 2012 dans Manifestations scientifiques

 

Étiquettes : , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :