RSS

Archives Mensuelles: juin 2010

Etkilesimler

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de
Kültürel Etkileşimler Sempozyumu başlıyor

Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kültürel Etkileşimler” konulu sempozyum, 12-13 Haziran tarihlerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Türkiye ve dışından çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katılacağı sempozyum, gösteri ve görsel sanatlar, mimari, süsleme sanatları, kültürel politikalar, dil ve edebiyat, günlük hayat, müzik gibi konulara odaklanacak. Türkçe ve İngilizce düzenlenecek toplantıda, simültane çeviri hizmeti de verilecek.

Sempozyumda; Osmanlı dönemi ve modern çağ Anadolu ustalarının, zanaatkâr ve sanatçılarının eserlerindeki etkileşim, kültürel ve sanatsal alışveriş tartışılacak, bu etkileşimin ve geçişkenliğin varlığı, şekli ve sürekliliği sorgulanacak. Sempozyum boyunca ortaya çıkacak fikirler ve sorularla, yeni ufukların açılması ve araştırmaların yapılması için insanların teşvik edilmesi sağlanacak.

Symposium on Cultural Interaction in the Ottoman Empire and Turkey

The symposium on “Cultural Interaction in the Ottoman Empire and Turkey” organized by the International Hrant Dink Foundation will take place on June 12-13 at Istanbul Bilgi University Dolapdere Campus. The symposium will focus on several thematic clusters such as performing and visual arts, architecture and decorative arts, cultural politics, language and literature, everyday life etc. with the participation of numerous academicians and researchers from Turkey and abroad. Simultaneous translation will be provided in Turkish and English.

Symposium will shed light on the mutual influences, cultural and artistic exchanges in the works and achievements of the Anatolian masters, artists and craftsmen of the Ottoman and modern era and will facilitate discussions on the existence, form and continuity of this interaction. The ideas and questions raised during the symposium will provide new horizons and directions for further research.
Ayrıntılı bilgi için / For detailed information:
Hermine Sayan
Tel : 0212 240 33 61-62
Fax : 0212 240 33 94
Mail: info@hrantdink.org
Program detaylarını ekte bulabilirsiniz / Please see attached for the details of the program.
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kültürel Etkileşimler Sempozyumu
12 – 13 Haziran 2010
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
12 HAZİRAN CUMARTESİ
08:30 – kayıt
09:00 – sempozyuma dair
Cengiz Aktar [Uluslararası Hrant Dink Vakfı]
09:15 – Açılış Konuşması
Boğos Levon Zekiyan [Ca’ Foscari Üniversitesi, Venedik]
Osmanlı’nın Kendine Özgü Çoğulculuğu ve Tarihin Akışı İçinde Türk-Ermeni İlişkilerine Toplu Bir Bakış Denemesi
I. OTURUM (09:45-12:30)

GÖSTERİ SANATLARI VE GÖRSEL SANATLAR: Portreler ve temalar

oturum başkanı: Fırat Güllü [BGST – Mimesis dergisi]

Kevork Bardakjian [Michigan Üniversitesi]
Geç Dönem Osmanlısında Drama Edebiyatı Bağlamında Türk-Ermeni İlişkileri
Boğos Çalgıcı [Berberyan Kumpanyası]
‘Türk Tiyatrosu’na En Büyük Hizmeti Yapan Adam: Mardiros Mınakyan
Tayfun Serttaş [sanatçı, araştırmacı]
Modern Kimlik ve Kültürel Transformasyon Bağlamında Erken Dönem Fotoğrafı
kahve arası
Metin Üstündağ [karikatürist – Penguen dergisi]
Sarkis Paçacı ve ‘Zarolar’
Sevan Ataoğlu [gazeteci, belgesel sinemacı]
Sinema ve tiyatroda bir usta-çırak modeli: Aşod Madatyan, Ö. Lütfü Akad, Nişan Hançer(yan), Türker İnanoğlu.
Zhenya Khachatryan, Emma Petrosyan [Ulusal Bilimler Akademisi, Yerevan]
Karagöz’ün Ermeni Versiyonu ve Karagöz-Petruşka Gölge Oyununun Doğuşu
ÖĞLE YEMEĞİ (12:30-13:30)
II. OTURUM (13:30-16:00)
MİMARİ VE SÜSLEME SANATLARI: Zamansal ve Mekânsal Geçişkenlikler
oturum başkanı: Uğur Tanyeli [Yıldız Teknik Üniversitesi]
Afife Batur [İstanbul Teknik Üniversitesi]
Konut Mimarlığında Süreklilik Modelleri Üzerine Gözlemler: Antik Karia’dan Günümüze Milas ve Bodrum Örnekleri
Gönül Öney [Ege Üniversitesi]
İran’dan Anadolu’ya: Selçuklu Saray Kültürü ile Etkileşim
Zakarya Mildanoğlu [mimar, Agos yazarı]
Yapı Sanatında Kültürel Geçişkenlik: Kayseri, İstanbul ve Kudüs’ten örnekler
kahve arası
Aykut Köksal [Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]
Ayasofya – Osmanlı Mimarlığı İlişkisi ve Mimarlık Tarihi Yazıcılığının Bakışı
Ömür Harmanşah [Brown Üniversitesi]
Mardin’in Taş Ustaları: Peyzaj, Taş Yapı Geleneği ve Çokkültürlü Bir Mimari Kültür
III. OTURUM (16:00-18:30)
KÜLTÜREL POLİTİKALARA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR: Dil ve Edebiyat
oturum başkanı: Hülya Adak [Sabancı Üniversitesi]
Mehmet Fatih Uslu [Bilkent Üniversitesi]
Osmanlı Ermeni ve Türklerinin Edebiyatını Beraber Okumak: Çatışmalar ve Uzlaşılar
Murat Cankara [Sabancı Üniversitesi]
Geçişkenliği Nerede Aramalı? Ermeni ve Arap Harfleriyle İlk Türkçe Romanlar
kahve arası
Nanor Kebranian [Columbia Üniversitesi]
Tâbiyetin Öznesi: Ermeniler, Türkler ve Batı Ermeni Edebiyatı’nın Zindan(lar)ı
Marc Nichanian [Sabancı Üniversitesi]
Estetik Milliyetçilik

13 HAZİRAN PAZAR
IV. OTURUM (10:30-13:30)
GÜNLÜK HAYAT: Kopuş, Süreklilik ve Etkileşim
oturum başkanı: Meltem Türköz [Işık Üniversitesi]
film gösterimi: ‘Momi’
Özcan Alper [yönetmen]
İki Kültür Arasında Hemşinliler
Sevan Nişanyan [yazar]
Anadolu’da Belde İsimleri
kahve arası
Osman Köker [Birzamanlar Yayıncılık]
Dinsel İnançlar, Ritüeller ve Mekânlarda Süreklilik
Silva Kuyumcuyan [çevirmen – Aras Yayıncılık]
Hagop Mıntzuri’de Etkileşim İzleri
Rachel Goshgarian [Krikor & Clara Zohrab Information Center, New York]
13. Yüzyıl Erzincanı’nda Ermeniler: Geç Dönem Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Etkileşime Bir Bakış
Takuhi Tovmasyan [Aras Yayıncılık], Zafer Yenal [Boğaziçi Üniversitesi]
“Sofranız Şen Olsun
ÖĞLE YEMEĞİ (13:30-14:30)
V. OTURUM (14:30-16:30)
MÜZİK: Çeşitli Dini ve Dindışı Gelenekler Arasında Süreklilikler / Süreksizlikler
oturum başkanı: Altuğ Yılmaz [Uluslararası Hrant Dink Vakfı]
Nikiforos Metaxas [Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi]
Rum Bestekârların Klasik Osmanlı Müziği’ne Katkıları: Modal Bizans Müziği ve Makam
Maureen Jackson [Washington Üniversitesi]
Radyo Ezgileri, Gazino Şarkıları, İbranice Dualar: İstanbul’da Sokak ile Sinagog Arasındaki Kültürel Geçişkenliklerin İzinde
Aram Kerovpyan [Dini Ermeni Müziği Araştırmaları Merkezi, Paris]
Ermeni Dini Müziği ve Klasik Osmanlı Müziği: Etkileşimin Sınırları
Burcu Yıldız [İstanbul Teknik Üniversitesi]
‘Gâvur Mahallesi’ne Müzikli Bir Yolculuk: Onnik Dinkjian’ın Müziğinde Kültürel Bellek ve ‘Memleket’ İzleri
kahve arası
MİHRAN TUMACAN OTURUMU (16:30-18:00)
Melissa Bilal [Chicago Üniversitesi]
Mihran Tumacan Yüz Yıl Sonra Yeniden İstanbul’da
Zaven Tagakchyan [Ulusal Bilimler Akademisi, Yerevan]
Mihran Tumacan ve ‘Halk Şarkıları ve Halk Deyişleri’ [Yerk u Pan] Başlıklı Çalışması
Dickran Toumajan [Wayne State Üniversitesi]
Amcam Hakkında Kişisel ve Anekdotlara Dayalı Bir Değerlendirme
kahve arası

DİNLETİ (18:00-18:45)
‘Knar’ ve ‘Harazad’ toplulukları
Gomidas ve Tumacan’dan Şarkılar

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

La Libre Belgique

« Ankara a le vent en poupe »

Véronique Leblanc

Pour la Turquie, l’Europe est passée, estime le politologue Samim Akgönül.
Entretien

Historien et politologue, Samim Akgönül est maître de conférences au département d’Etudes turques de l’université de Strasbourg. Eclairage sur le repositionnement d’Ankara au Proche-Orient, mais aussi dans les Balkans et le Caucase d’une Turquie qui désormais « snobe » l’Europe.

Au cœur de l’affaire de l’arraisonnement de la flottille humanitaire au large de Gaza, on trouve l’ONG turque IHH que Tel-Aviv accuse des pires maux. En quoi consiste cette organisation ?

Née pour venir en aide aux musulmans de/en Bosnie dans les années 1990, IHH (1) s’est beaucoup investie lors des guerres qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie. Elle a continué à s’y déployer jusqu’à l’intervention de l’Otan ainsi qu’en Tchétchénie et à Gaza. Trois régions emblématiques pour la Turquie, car elles correspondent à la volonté d’Ankara de développer un Hinterland dans les Balkans, le Caucase et le Proche-Orient. IHH est ainsi à la croisée de l’émergence d’un Islam politique ces vingt dernières années – après l’effondrement de l’URSS – et d’un nationalisme turc. Très symptomatiquement, cette ONG ne s’est pas occupé des Kurdes du Nord de l’Irak parce qu’il existe un conflit d’ordre ethnique entre les Kurdes et les Turcs alors qu’un discours de solidarité avec les Palestiniens de Gaza est possible.

La flottille n’était donc pas qu’humanitaire ?

Je n’en sais rien, mais cela m’étonnerait qu’elle n’ait été que cela. Sa mise en place était certainement également politique. Cela dit, il est tout à fait légitime pour une organisation humanitaire quelle qu’elle soit d’avoir des préoccupations et un discours politiques.

Avec des “terroristes” à bord ?

J’emploierais le mot « révolutionnaires », terme utilisé en interne. Mais là non plus, je n’ai pas d’informations concrètes. Cela dit, des gens qui considèrent que le Hamas est une organisation élue qui se bat pour sa liberté existent et ils ont – peut-être – emmené un soutien logistique à bord. Reste une donnée concrète : Gaza est sous blocus israélien, sa population vit dans des conditions moyenâgeuses et personne ne fait rien y compris l’Union européenne dont le discours et les actes sont vides. Toute cette affaire a en tout cas permis que l’on reparle de Gaza.

Avec la Turquie en pion majeur…

Ankara a le vent en poupe. Devenue incontournable, elle met en place une construction politique étayée par l’accord énergétique avec la Russie, celui conclu avec le Brésil et l’Iran à propos du nucléaire iranien, le rapprochement gréco-turc avec la crise économique qui frappe la péninsule hellénique, la suppression des visas avec la Syrie, etc. Aujourd’hui, l’administration Erdogan peut envisager sans crainte de couper les ponts avec Israël.

L’adhésion à l’Union européenne reste-t-elle prioritaire pour la Turquie ?

L’Europe est passée au second plan et Ankara a désormais le sentiment de pouvoir jouer à fond la carte régionale. En 2005, lorsque les négociations d’adhésion ont été ouvertes, il aurait été inimaginable qu’une telle flottille appareille sans consultation des capitales européennes. Aujourd’hui, la Turquie snobe l’Europe.

Un leadership turc au Proche-Orient, dans les Balkans et le Caucase vous semble donc possible ?

Il n’y a plus grand-chose qui empêche aujourd’hui la mise en place d’une coopération dont le nom et les modalités restent à inventer. Le danger serait qu’un tel leadership s’ancre sur un nationalisme turc arrogant et c’est pour cela que, si elle doit émerger, cette coopération devra s’appuyer sur les valeurs – pour le coup européennes – que sont la démocratie, les Droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, le respect des minorités, le partage des richesses Des valeurs définies à Strasbourg, au Conseil de l’Europe depuis 1949 et que la Turquie a contribué à forger en tant que membre fondateur. Des valeurs qui, j’en suis convaincu, sont totalement compatibles avec les cultures locales dans une région qui aurait enfin réglé des problèmes pour la plupart identitaires donc irrationnels.

(1) Insan Hak Ve Hürriyetleri Insani Yardim Vakfi (Libertés et droits de l’homme : Fondation de l’aide humanitaire).

 
Poster un commentaire

Publié par le juin 8, 2010 dans News

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gender

 
 

Étiquettes : , , , , ,

Eurasie

 

Étiquettes : , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :