RSS

Archives du mai 28, 2010

Yanya

Bir Osmanlı Kenti Olarak Yanya: Yapılar, İnsanlar

MÜBADELE SÖYLEŞİLERİ

Lozan Mübadilleri Vakfı kurulduğu 2001 yılından bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunanistan hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan « Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi » kapsamına giren mübadillerin;

– Kültür, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak,

– Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek,

– Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Lozan Mübadilleri Vakfı bu amaçlar doğrultusunda  her ay düzenli söyleşiler yapmaktadır. Bu yıl Şubat ve Haziran ayları arasında yapılmakta olan söyleşilerin teması “Mübadil Kentleri”dir. Söyleşiler yaz ayları dışında her ayın ikinci Cumartesi günleri  saat: 14:00’te  düzenli olarak yapılmaktadır.

Mübadil Kentleri” kapsamında düzenlenen söyleşilerin beşincisi 5 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 14:00’te LMV’nin “Ayhan Işık Sokak No:15/3 Beyoğlu-İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Bu ayın konuğu « Bir Osmanlı Kenti Olarak Yanya: Yapılar, İnsanlar » başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu‘dur.

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Lisans, yüksek lisans ve Devlet Doktorası’nı sanat tarihi üzerine Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı. 1976-2002 arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Sanat Tarihi, İslam ve Osmanlı Sanatı konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. 2003-2008 arasında Başkent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni kurdu; fakültenin dekanlığını yaptı. Aynı zamanda Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü  Bölüm Başkanlığı ile Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü.

1986 yılında Fulbright bursu ile Ağa Han İslam Mimarisi Programı kapsamında Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1995-1998 arasında Cambridge Üniversitesi’nde Mustafa Kemal Misafir Öğretim Üyesi sıfatıyla dersler, seminerler ve konferanslar verdi. 1986-1987 arasında T.C. Kültür Bakanlığı, Konya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 1986-1994 ve 2002-2007 yılları arasında Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Kültür Komitesi üyeliğinde bulundu. 1993-2003 yıllarında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı’nda Tekfur Sarayı Osmanlı Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Bölgesi kazı ve yüzey araştırmalarını yürüttü. Yenişehirlioğlu, bu araştırmaların sonuçlarını yayına hazırlamaktadır. 2001-2003 yılları arasında Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği’nin (ASTAD) başkanlığını yaptı. 1991 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat alanında kendisine şövalye payesi verildi. 1992 yılında, Roma’da mesleğinde başarılı kadınlara verilen Adelaide Ristori ödülünü aldı. Europa Nostra tarafından 2006 yılında diploma ödülü verilen Lozan Mübadilleri Vakfı’nın (LMV) Ortak Kültür Mirasımız projesinin bilimsel koordinatörlüğünü üstlendi. 2001 yılından bu yana Topkapı Sarayı Müdürlüğü ve Topkapı Sarayını Sevenler Derneği tarafından desteklenen Topkapı Sarayı Çini Dijital Veri Tabanı projesinin bilimsel yöneticisidir. 2008’den bu yana aynı Başkent Üniversitesinde yarı zamanlı  görev yapmaktadır.

Yayınları arasında Le Programme Décoratif des Edifices Ottomans au cours de XVI ème siècle (1985), Ottoman Architectural Works Outside of Turkey (1989), Emre Madran ile hazırladığı Ali Saim Ülgen Çizimleri ile Mimar Sinan ve Yapıları (1989) ve Fatih Müderrisoğlu, Suat Alp ve Mustafa Akpolat ile hazırladığı Mersin Evleri (1995) bulunmaktadır.

Publicités
 

Étiquettes : , , , , , ,

pluri

 
 

Étiquettes : , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :