RSS

Archives Mensuelles: mai 2010

Yanya

Bir Osmanlı Kenti Olarak Yanya: Yapılar, İnsanlar

MÜBADELE SÖYLEŞİLERİ

Lozan Mübadilleri Vakfı kurulduğu 2001 yılından bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunanistan hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan « Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi » kapsamına giren mübadillerin;

– Kültür, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak,

– Yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek,

– Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Lozan Mübadilleri Vakfı bu amaçlar doğrultusunda  her ay düzenli söyleşiler yapmaktadır. Bu yıl Şubat ve Haziran ayları arasında yapılmakta olan söyleşilerin teması “Mübadil Kentleri”dir. Söyleşiler yaz ayları dışında her ayın ikinci Cumartesi günleri  saat: 14:00’te  düzenli olarak yapılmaktadır.

Mübadil Kentleri” kapsamında düzenlenen söyleşilerin beşincisi 5 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 14:00’te LMV’nin “Ayhan Işık Sokak No:15/3 Beyoğlu-İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Bu ayın konuğu « Bir Osmanlı Kenti Olarak Yanya: Yapılar, İnsanlar » başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu‘dur.

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Lisans, yüksek lisans ve Devlet Doktorası’nı sanat tarihi üzerine Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı. 1976-2002 arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Sanat Tarihi, İslam ve Osmanlı Sanatı konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. 2003-2008 arasında Başkent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni kurdu; fakültenin dekanlığını yaptı. Aynı zamanda Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü  Bölüm Başkanlığı ile Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü.

1986 yılında Fulbright bursu ile Ağa Han İslam Mimarisi Programı kapsamında Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1995-1998 arasında Cambridge Üniversitesi’nde Mustafa Kemal Misafir Öğretim Üyesi sıfatıyla dersler, seminerler ve konferanslar verdi. 1986-1987 arasında T.C. Kültür Bakanlığı, Konya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, 1986-1994 ve 2002-2007 yılları arasında Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Kültür Komitesi üyeliğinde bulundu. 1993-2003 yıllarında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı’nda Tekfur Sarayı Osmanlı Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Bölgesi kazı ve yüzey araştırmalarını yürüttü. Yenişehirlioğlu, bu araştırmaların sonuçlarını yayına hazırlamaktadır. 2001-2003 yılları arasında Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği’nin (ASTAD) başkanlığını yaptı. 1991 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat alanında kendisine şövalye payesi verildi. 1992 yılında, Roma’da mesleğinde başarılı kadınlara verilen Adelaide Ristori ödülünü aldı. Europa Nostra tarafından 2006 yılında diploma ödülü verilen Lozan Mübadilleri Vakfı’nın (LMV) Ortak Kültür Mirasımız projesinin bilimsel koordinatörlüğünü üstlendi. 2001 yılından bu yana Topkapı Sarayı Müdürlüğü ve Topkapı Sarayını Sevenler Derneği tarafından desteklenen Topkapı Sarayı Çini Dijital Veri Tabanı projesinin bilimsel yöneticisidir. 2008’den bu yana aynı Başkent Üniversitesinde yarı zamanlı  görev yapmaktadır.

Yayınları arasında Le Programme Décoratif des Edifices Ottomans au cours de XVI ème siècle (1985), Ottoman Architectural Works Outside of Turkey (1989), Emre Madran ile hazırladığı Ali Saim Ülgen Çizimleri ile Mimar Sinan ve Yapıları (1989) ve Fatih Müderrisoğlu, Suat Alp ve Mustafa Akpolat ile hazırladığı Mersin Evleri (1995) bulunmaktadır.

 

Étiquettes : , , , , , ,

pluri

 
 

Étiquettes : , , , ,

Bazar

Un œil sur le bazar,

Anthologie des écritures théâtrales turques

Sous la direction de Dominique Dolmieu et de Zeynep Su Kasapoğlu,

avec la collaboration de Sedef Ecer


Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre dans le cadre de la Saison de la Turquie en France et du Ministère de la Culture et du Tourisme de Turquie – Projet TEDA

Dans la multitude de clichés qui jalonnent le paysage des relations entre la Turquie et le monde francophone, l’un d’entre eux au moins croise l’univers du théâtre, le lieu pour y voir : le nazar boncugu, que l’on accroche un peu partout, et qui protège du mauvais oeil et des flatteries. Le bazar, c’est ainsi donc que certains francophones appellent parfois le théâtre, au moins dans le sens où nous l’entendons : un lieu d’échanges et de foisonnement, où des artistes portent un regard sur le monde qui les environne. Il en va donc ainsi du théâtre turc. Un théâtre qui n’a pas renoncé à sa tradition, celle du théâtre d’ombres, du conte ou du théâtre en rond. Un théâtre riche de nombreuses saveurs, arménienne, juive, kurde, chypriote, balkanique, et française, bien entendu. Un théâtre moderne, récent et donc neuf, parfois d’introspection individuelle, mais bien plus souvent en lien tout à fait étroit avec les luttes sociales et politiques qui ont construit la Turquie d’aujourd’hui.

Dominique Dolmieu, metteur en scène et directeur artistique de la Maison d’Europe et d’Orient, a codirigé de précédents ouvrages anthologiques sur les Balkans et le Caucase, et a participé à différents projets sur les dramaturgies européennes, sous la direction de Michel Corvin, ou en partenariat avec la Maison Antoine-Vitez et la Convention théâtrale européenne.

Zeynep Su Kasapoğlu est metteuse en scène et actrice ; elle rédige actuellement une thèse de doctorat intitulée « Le croisement des cultures à travers le théâtre populaire turc », sous la direction de Georges Banu.

Sedef Ecer pratique plusieurs formes d’écriture. Journaliste, romancière, traductrice, scénariste et auteure dramatique, elle écrit en français et en turc. Comédienne et metteuse en scène enfin, elle a grandi sur les plateaux de théâtre et de cinéma et continue de travailler en France et en Turquie.

Illustration couverture : © DD, 2009

Vernissage de l’anthologie à l’occasion de « Paris en toutes lettres »

Samedi 12 juin – 19h

Rencontre et lectures

en présence de Dominique Dolmieu, Sedef Ecer, Aliye Ummanel…

avec le Théâtre national de Syldavie

à la Maison d’Europe et d’Orient

ISBN 978-2-35270-074-6

19 euros

Contact Presse :

Natalia Karczmarczuk

01 40 24 00 55 – communication@sildav.org

 

Étiquettes : , , , , , , , , ,

Semih Vaner

SEMİH VANER ANISINA
Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik

Hazırlayanlar: Haldun Gülalp, Cengiz Çağla

Yayına Hazırlayan: Semih Sökmen, Savaş Kılıç
Katkıda Bulunan: Baskın Oran, Levent Ünsaldı, Hamit Bozarslan, Cengiz Çağla, Deniz Akagül, Faruk Bilici, Etienne Copeaux, Ali Kazancıgil, Samim Akgönül, Jean Marcou, Haldun Gülalp, Deniz Vardar
Kapak Tasarımı: Emine Bora

Kitabın Baskıları:
İlk Basım: Mayıs 2010
Değerli yazarımız, sosyal bilimci ve araştırmacı Semih Vaner’i 2008 yılında kaybettik. Kendisi Fransız Ulusal Siyaset Bilimi Vakfı’na bağlı Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CERI) öğretim üyesi ve araştırma yöneticisi, kurucusu olduğu Doğu Akdeniz ve Türkiye-İran Dünyası Çalışmaları Derneği (AFEMOTI) başkanı ve bu derneğin yayımladığı CEMOTI dergisinin kurucu editörüydü.
Ölümünün ardından Semih Vaner’in anısına dostları tarafından tasarlanan bu armağan kitap, Vaner’i hatırlama ve onu gelecek kuşaklara aktarma amacıyla yaşamı, çalışmaları ve eserlerini içeren kapsamlı bir incelemeyle açılıyor. Vaner’in ilgi alanının odak noktalarını oluşturan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, demokrasi ve laiklik temaları çevresinde arkadaşlarının son dönem yazılarına yer veriliyor.

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Semih Vaner Anısına
Cengiz Çağla ve Haldun Gülalp
« Hoca’yı Yazmak »: Semih Vaner’in Çalışmaları
Meslek Yaşamı ve Eserleri
Kaynakça
Levent Ünsaldı
1 Türkiye, Avrupa Birliği ya da « Belirsizliği » Tartışmak
Hamit Bozarslan
2 Avrupa’da Vatan Kavramı Üstüne Düşünceler
Cengiz Çağla
3 Avrupa Birliği’nin Siyasal İcat Sürecinde
« AB Yurttaşlığı » Sorunu ve Türkiye Sınırı
Deniz Vardar
4 Fransa’daki Tartışmalarda Avrupa Birliği’nin
Jeostratejik Geleceği ve Türkiye’nin Tam Üyeliği
Deniz Akagül
5 Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu
Baskın Oran
6 Karadeniz’in Türkiye Kıyılarında Yunan Dili ve Kültürünün Kalıntıları
Faruk Bilici
7 Kıbrıs: Bugünü Anlamak İçin Tarihçi Perspektifinden Bir Bakış
Etienne Copeaux
8 Alaturka Laiklik: Devletin Din ve Etnik Milliyetçilik ile Bulanık İlişkileri
Ali Kazancıgil
9 Fransa’da ve Türkiye’de Laiklik: Kavramlar, Sözcükler, Uygulamalar
Samim Akgönül
10 Fransa’da ve Türkiye’de Laikliğin Güncel Dönüşümleri
Jean Marcou
11 AİHM Kararları Işığında, Türkiye ve Fransa’da Laiklik
Haldun Gülalp
 
Poster un commentaire

Publié par le mai 21, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

n° 2

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 19, 2010 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , ,

Yunus Emre

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 18, 2010 dans Manifestations culturelles

 

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , ,

culture / kültür

« Les Rencontres du Bosphore »
7-8-9 Mai 2010

– Vendredi 7 mai :

10H00  : Fanfare ( mehter )

10H30 : Animations

12H00 : Flûte Ney

13H30 : Cirque

14H30 : Fanfare ( mehter )

15H00: Conférence Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques

15H50 : Inauguration de la foire

16H45 : Derviches Tourneurs

19H00 : Conférence du Professeur Docteur Maranki
– Samedi 8 mai :

10H00 : Flûte Ney

11H00 : Nasreddin Hoca

12H00 : Conférence du Professeur Docteur Maranki

16H00 : Hacivat Karagoz – Nevzat Ciftci

16H30 : Fanfare ( mehter )

17H00 : Tentative de Record du Monde par UYAR Sakir (casse de 12 plaques de marbre en écart facial)

18H45 : Poète Dursun Ali Erzincanli

20H00 : Derviches Tourneurs

– Dimanche 9 mai :

10H00 : Flûte Ney

11H00 : Nasreddin Hoca – Hacivat Karagoz – Nevzat Ciftci

13h30 : Cirque

14H30 : Fanfare ( Mehter)

15H00 : Lutteur ( Güres )

17H30 : Derviches tourneurs

19H00 : Poète Dursun Ali Erzincanli

19H45 : Tentative de Record du Monde par UYAR Sakir (casse de 65 cannettes en 1 minutes)

20H00 : Remise des plaquettes et clôture de la foire

20H15 : Tirage au sort et remise des lots

 
Poster un commentaire

Publié par le mai 16, 2010 dans Manifestations culturelles, News

 

Étiquettes : , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :