RSS

Archives du octobre 11, 2009

Sonrası var mı?

Toplumsal Tarih Dergisi

Sayı:190

Tarih Vakfı Yayınları
Ekim 2009

TT_190_kapak

İÇİNDEKİLER
04 osmanlı basınında yüz yıl önce bu ay
Hazırlayan: Emel Seyhan06 l’ıllustratıon’dan seçmeler
Hazırlayan: Edhem Eldem

10 sikkeler ne anlatır?
ortaçağ anadolu sikkelerinde simgeler ve çokkültürlülük

11 istanbul kadın-kadın İstanbul osmanlı döneminde istanbul’da kadın hareketleri
Şeyma Arslan

13 prof. dr. haydar kazgan’ı kaybettik
Murat Koraltürk

14 ferudun özgümüş ile söyleşi
topkapı sarayı’nda arkeolojik bir kazı
Söyleşi: Can Soylu

18 özel müzeler döneminde istanbul mesen, kentin az tanınan aktörü
Nora Şeni
26 yakınçağ osmanlı denizciliği ve karadenizliler
Kaori Komatsu

34 türkolog jean-paul roux’nun ardından orta asya’dan anadolu’ya türklerin tarihi bir süreklilik mi?
Alexandre Toumarkine

40 dr. âkif şakir şakar ve türkiye’de çocuk cerrahisi ve ortopedinin kuruluşu
Nuran Yıldırım

44 olıvıer boquet’nin kitabı vesilesiyle padişahın paşaları ve prozopografya hakkında
Edhem Eldem

49 dosya giriş
mübadeleden sonra 50 marjinalleşme sesleri rembetiko şarkıları üzerinden mübadele deneyiminin yunanistan’daki yönleri
Haris Theodorelis-Rigas

62 selanik’ten istanbul’a bir muhacir ve mübadil olarak terakki okulları
Mehmet Ö. Alkan

74 soyadları yoluyla kimliğin meşrulaştırılması: 1923 türk mübadilleri örneği
Samim Akgönül

84 birinci kuşak mübadillerin siyasal katılım stratejileri üzerine bir deneme
E. Tutku Vardağlı

90 özbaran’ın yeni kitabı vesilesiyle osmanlı imparator-luğu’nun güney siyaseti
Zeki Arıkan

93 osmanlı suriye’sinin son yüzyılına bakış
Namık Sinan Turan

 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 11, 2009 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , , ,

Islams and Muslim !

Islam and Muslims in Germany

Edited by Ala Al-Hamarneh and Jörn Thielmann

al-hamarneh thielmann

In the European discourse of post 9/11 reality, concepts such as “Multiculturalism”, “Integration” and “European Islam” are becoming more and more topical. The empirically- based contributions in this volume aim to reflect the variety of current Muslim social practices and life-worlds in Germany. The volume goes beyond the fragmented methods of minority case studies and the monolithic view of Muslims as portrayed by mass media to present fresh theoretical approaches and in-depth analyses of a rich mosaic of communities, cultures and social practices. Issues of politics, religion, society, economics, media, art, literature, law and gender are addressed. The result is a vibrant state-of-the-art publication of studies of real-life communities and individuals.
 
Poster un commentaire

Publié par le octobre 11, 2009 dans Nouvelles Publications

 

Étiquettes : , , , , , , ,

 
%d blogueurs aiment cette page :